Strona główna
Informacje Ogólne / Historia


Życie liturgiczne (odpustowe) w mogilskiej świątyni przed Soborem Watykańskim II
Malowidło z sali św. Bernarda (+ o. Łukasz Żółtek OCist)Ponad czterdzieści lat temu Sobór Watykański II uczynił poważny krok m.in. w odnowie celebracji liturgii i nabożeństw. Odnowa ta przyniosła m.in. zmianę sposobu odprawiania Mszy św. (nie zmieniła się sama istota Eucharystii!), używania języków narodowych w liturgii, większy udział i zaangażowanie wiernych świeckich w czasie Mszy świętej itd. W 2007 roku papież Benedykt XVI specjalnym listem przypomniał i potwierdził, że jest możliwa (przy spełnieniu pewnych warunków) celebracja Eucharystii (jako forma nadzwyczajna) według przedsoborowego mszału papieża św. Piusa V (wydanego później przez bł. Jana XXIII) – pokazuje to m.in., że Kościół nie odcina się od przeszłości, ale czerpie z bogactwa historii i tradycji, z uwzględnieniem pewnych koniecznych zmian i przystosowań do potrzeb każdej epoki.
 
Zmiany posoborowe wpłynęły także na życie liturgiczne i praktyki pobożne, w których uczestniczyli pątnicy mogilscy i tutejsi parafianie. Warto choć trochę zapoznać się z wielowiekową tradycją odpustów mogilskich i celebracji Eucharystii w mogilskim sanktuarium, której przejawy trwają do dziś, choć w nieco zmienionej, odnowionej formie. Ta tradycja jest autentycznym świadectwem rozwoju i trwania kultu mogilskiego Krzyża, który po soborze przedstawia nam się w nowym świetle.
Więcej…
 

Sanktuarium Krzyża Świętego
ul. Klasztorna 11
31-979 Kraków

 

Kustosz Sanktuarium:

o. mgr Wincenty Zakrzewski OCist

 

 

 
Relikwie Krzyża Świętego
Mogilskie Sanktuarium znajduje się w posiadaniu relikwii Krzyża świętego. Trudno określić, kiedy cystersi postarali się o autentyczną relikwię, na której Chrystus dokonał dzieła zbawienia. Jedna z informacji prasowych (z 1937 roku), mówiąca o uroczystej procesji (dosłownie: o manifestacyjnym pochodzie religijnym) w sobotę wieczorem przed główną niedzielą odpustową, wspomina o relikwiach Krzyża świętego, które były niesione w czasie tej procesji. Jednak trudno znaleźć wiele informacji o tych relikwiach.

Ponieważ w archiwum klasztornym nie zachował się dokument potwierdzający autentyczność relikwii świętego Krzyża, jakie klasztor posiada, dlatego o. Bogumił Salwiński († 1991 r.), opat mogilski, podjął starania u Stolicy Apostolskiej o nową relikwię. Tak od roku 1961 opactwo posiada potwierdzoną, sporą cząstkę relikwii Krzyża św. (a także tę z niezachowanym dokumentem autentyczności), pochodzącą z bazyliki Santa Croce w Rzymie (bazylika ta pozostaje pod opieka tamtejszych cystersów). Mogilska relikwia została oprawiona w nowy, neoromański relikwiarz, wykonany na wzór oryginalnego dzieła pochodzenia hiszpańskiego. Pątnicy mają okazję uczcić w Sanktuarium mogilskim te relikwie przez ucałowanie, głównie w czasie odpustu, czuwań pierwszopiątkowych oraz podczas nabożeństw wielkopostnych.

Więcej…
 
Łaskami słynący wizerunek Chrystusa Ukrzyżowanego
W celu propagowania kultu Chrystusa Ukrzyżowanego od XIX wieku, oprócz drukowania i popu­laryzowania broszur i książeczek do nabożeństwa, cystersi mogilscy wydają również pocztówki, litanie i obrazki z „prawdziwym wizerun­kiem” Pana Jezusa (z modlitwami na odwrocie) oraz rozprowadzają wśród pątników medaliki i obrazy do zawieszenia na ścianę. Dzięki tym archiwaliom możemy lepiej poznać dawny wystrój kościoła i kaplicy cudownego Krzyża. Dokumenty klasztorne podają, że Wawrzyniec Goślicki, opat mogilski (komendatariusz) i biskup kamieniecki, w 1586 roku zmienił wystrój wnętrza kościoła i w 1588 roku z wielką czcią przeniósł wizerunek Ukrzyżowanego do kaplicy i specjalnie przygotowanego ołtarza (poświęconego 28 października 1597 roku) – w tym miejscu Krucyfiks pozostał do dziś.
Więcej…
 
Na odpuście u Cystersów

Konstanty Niemczykiewicz, Odpust w Mogile pod KrakowemSprawy między człowiekiem a Bogiem, między dobrem a ziem, rozegrały się na Krzyżu. Najważniejszą, największą prawdą wiary będzie zawsze Golgota. Tam dokonało się i dokonuje zbawienie świata. Czas wielkich wydarzeń wraca. Nie ginie o nich pamięć. 14 września ulica Klasztorna w Nowej Hucie zapełni się ludzką rzeką zmierzającą do mogilskiego sanktuarium. Przez osiem kolejnych dni ciągnąć tu będą pątnicy. Z daleka i z bliska. Piesi i zmotoryzowani. Młodzi i starzy. Tysiące wiernych modlitwą i nabożeństwem świętować będą odpust Podwyższenia Krzyża św. Przygasną wspaniałości renesansowych fresków, piękno gotyckich sklepień cysterskiej bazyliki. W ten czas Bóg będzie wkraczał w ludzkie życie. On będzie na pierwszym planie. Z Krzyża będzie mówił do sumień o istotnych sprawach świata i człowieka.

Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 Następna > Ostatnie >>

Strona 1 z 2