Strona główna Parafia Informator parafialny Cmentarz parafialny (os. Wandy) Cmentarz na os. Wandy - APEL
Cmentarz na os. Wandy - APEL
Jako Duszpasterze parafii pw. św. Bartłomieja Ap. w Mogile zwracamy się z apelem o pomoc w należytym zaopiekowaniu się grobami znajdującymi się na cmentarzu parafialnym na os. Wandy. W trosce o upamiętnienie zmarłych – parafia podejmuje wielorakie działania mające na celu uporządkowanie stanu faktycznego i prawnego grobów.

Na wielu grobach, zwłaszcza starych, nie są umieszczone tabliczki z informacjami o osobach w nich pochowanych. W takiej sytuacji niemożliwe staje się bezpośrednie dotarcie do bliskich osób pochowanych z prośbą o zaopiekowanie się grobem, wskazanie dysponenta grobu, a w konsekwencji – zapewnienie nienaruszalności grobu.

W sytuacji długotrwałego braku zainteresowania grobem, miejsce to może służyć do pochowania w nim kolejnych osób, nawet jeśli znajduje się na nim nagrobek.

 

Prosimy o kontakt z kancelarią parafialną:

  • czynna – w poniedziałki i piątki w godz. 09.00-12.00 oraz we wtorki, środy i czwartki w godz. 15.00-18.00,
  • nieczynna – w soboty i w niedziele oraz w święta kościelne i państwowe,
  • telefon (czynny w godzinach urzędowania): 12 644 23 31 wew. 38.

 

Na stronie internetowej opactwa znajduje się moduł wyszukujący osoby pochowane na naszym cmentarzu.

 

Duszpasterze parafii w Mogile