Strona główna Sanktuarium Modlitwy Koronka do Najświętszych Ran Pana Jezusa
Koronka do Najświętszych Ran Pana Jezusa

(odmawia się na różańcu)

Na rozpoczęcie:

O Jezu, Boski Odkupicielu, bądź nam miłościw, nam i całemu światu. Amen. Święty Boże, Święty mocny, Święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

Amen.

Przebacz, zlituj się nad nami, mój Jezu. W otaczających niebezpieczeństwach Krwią Twoją najdroższą osłoń nas.

Amen.

Ojcze przedwieczny, okaż nam miłosierdzie, przez Krew Jezusa Chrystusa, Syna Twego jedynego, błagamy Cię, okaż nam miłosierdzie.

Amen.

Na dużych paciorkach różańca:

Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci Rany Pana naszego Jezusa Chrystusa na uleczenie ran dusz naszych.

Na małych paciorkach różańca:

O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia przez zasługi Twoich świętych ran.

Na zakończenie trzy razy:

Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci Rany Pana naszego...