Strona główna Parafia Informator parafialny Cmentarz parafialny (os. Wandy) Po stu latach
Po stu latach
Prace remontowe Cmentarza wojennego nr 390 – Mogiła poprzedziły badania archeologiczne. Wykopaliska potwierdziły przypuszczenia, że cmentarz miał inny obrys oraz nieco krótsze i szersze pola grobowe. Archeolog odkrył jego granice, co zostało zaznaczone na północnej stronie kolorem klinkieru w obecnie istniejącej nawierzchni. Przywrócono oryginalne rozmiary pól grobowych w ich pierwotnej lokalizacji. W 1917 roku cmentarz wojskowy znajdował się około 30 cm poniżej dzisiejszej posadzki. Współczesna nawierzchnia cmentarza wojennego łączy istniejące brukowane ścieżki. W gabionie pod tablicą informacyjną znajduje się część oryginalnych kamieni z wapienia łupanego, które wyznaczały pola grobowe.

Teren cmentarza wojennego był zasypany warstwą ziemi dochodzącą w niektórych miejscach do grubości 70 cm. Obniżenie poziomu cmentarza pozwoliło zakonserwować ścianę pomnikową, która ma około sto lat. W jej centrum znajduje się krzyż wykonany z tynku romańskiego, który pozostał oryginalny, ze względu na dobry stan zachowania, ale widoczne są na nim  ślady patyny. Na pozostałych częściach ściany założone zostały nowe renowacyjne tynki z zastosowaniem kruszyw występujących w tynku romańskim, który pierwotnie pokrywał zabytkową ścianę. Prosimy zwrócić uwagę na fakturę nowych tynków groszkowanie, drapanie, które są zamknięte na krawędziach szlakiem krakowskim. Ścianę wieńczy daszek z dachówki karpiówki oraz podpierające go drewniane, rzeźbione konsole odtworzone zgodnie z historycznymi, zniszczonymi elementami. Odtworzone zostały słupki ogrodzeniowe oraz czapki porucznika Armii Austrowęgierskiej spoczywające na wieńcach dębowych przeplatanych gałęziami lauru. Rzeźby te zostały wykonane w technice betonu architektonicznego z zastosowaniem kruszyw i faktur, które występowały pierwotnie na ogrodzeniu cmentarza.

Poświęcenie tego fragmentu cmentarza parafialnego przewiduje się 1 listopada 2017 r. Całość kosztów związanych z pracami renowacyjnymi pokryło Opactwo Cystersów w Mogile oraz Parafia św. Bartłomieja Ap. w Mogile.

o. Wincenty Zakrzewski OCist - proboszcz