Strona główna Opactwo Zakon Cysterski Duchowość Opis mnicha i klasztoru według "Reguły" św. Benedykta
Opis mnicha i klasztoru według "Reguły" św. Benedykta
Mnich jest tym, który szuka Boga ("Reguła" św. Benedykta, prolog 14-15; 58,7) i uważnie Go słucha (RB, prolog 1.9.11.18; 4,77; 5,5).

W Jego Słowie (Oficjum Boże, Biblia) jest posłuszny, pokorny (RB, 58,7), boi się Boga (RB, prolog 12.29; 2,36; 5,9; 7,10; 11,9; 19,3-4; 31,2; 36,7; 64,1; 65,15; 72,9).

Mnich jest sługą braci (RB, 7,45; 2,20; 5,3.4; 16,2; 18,24; 19,3; 35,1.4.6.13; 36,1.4.7.10; 38,11; 49,5; 50,4; 53,18 ).

Dzieli się darami, talentami i charyzmatami otrzymanymi od Boga (RB, prolog 6).

Potrafi oddać życie dla braci w „Szkole Służby Pańskiej” (RB, prolog 45), „pracowni dobrych dzieł” (RB, 4,78).

W ten sposób naśladuje Chrystusa (RB, prolog 2.3; 2,20; 4,21.72; 5,1-2; 7,69; 36,1.4; 53,1.7.15; 61,10; 63,13; 64,21; 72,11; 73,8) uczestnicząc poprzez cierpliwość (RB, prolog 36.37.38.50; 2,25; 4,30; 7,35.42; 36,5; 58,3.11; 68,2; 72,5) w Jego męce.

Zakonnik uznaje siebie za grzesznika w każdym miejscu i w każdym czasie (RB, 7,62-66).

Nigdy nie wątpi w Boże miłosierdzie (RB, 4,74).

Mnich żyje bez możliwości dysponowania swoim ciałem (RB, 58,25; 33,4).

Pod przewodnictwem Ewangelii (RB, prolog 21) ufa, że wytrwa w swoim klasztorze (RB, 31,19; 53,22; 64,5) aż do śmierci.

Żyjąc w ten sposób zasłuży później na udział w Królestwie Niebieskim (RB, prolog 50).


o. Maur Esteva OCist, Opat Generalny Zakonu Cysterskiego