Strona główna Parafia Informator parafialny Gazeta parafialna "Mogilski Krzyż" listopad - grudzień 2018
"Mogilski Krzyż" listopad - grudzień 2018

Drodzy Parafianie i Szanowni Czytelnicy!

Niepodległość to myśl przewodnia tego numeru naszej gazety. Przeżywamy w naszej Ojczyźnie setną rocznicę odzyskania niepodległości, a ta zawsze związana jest z ofiarami. Zwykle największymi, z własnego życia. Bo wolność krzyżami się mierzy...

Na cmentarzu parafialnym, obok mogiły cysterskiej, znajduje się grób nr 432. Pochowani są w nim dwaj partyzanci z Mogiły. Jeden z nich, Henryk Mars, był postulantem w naszym zakonie. Wojna w tym przeszkodziła, nie zatarła jednak śladów patriotyzmu i religijności życia kolegów ze szkolnej ławki. Tam, gdzie stawia się komuś taki krzyż, natychmiast pojawia się pytanie o sens i wartość ofiary w walce o niepodległość. Postawmy to pytanie współcześnie! O jaką niepodległość walczę dziś? Skoro „wolność jest w nas”, to obszar niepodległej Ojczyzny zaczyna się właśnie od naszego wnętrza. Wolność wewnętrzna staje się gwarancją niepodległej Polski. Jak się o nią staramy?

Od 40 lat w naszym sanktuarium odbywają się całonocne pierwszopiątkowe czuwania. Spowiedź, Komunia wynagradzająca, trud pielgrzymki to zwykłe środki do budowania wewnętrznej niepodległości. Ks. bp Jan Szkodoń nauczając w pierwszy piątek października wspomniał o duchowym wymiarze pokory, którego uczą się wszyscy stający pod krzyżem Chrystusa.

Współczesna walka o wewnętrzną niepodległość przejawia się też w życiu rodzinnym, małżeńskim. O wzajemnej trosce i odkrywaniu wolności piszą młodzi małżonkowie Kasia i Dominik. Znajdziecie tam trójkąt przedstawiający relację: Bóg, mąż i żona – jakże trafnie podsumowany przez autorkę: im bliżej Boga oboje, tym bliżej siebie.

Artykuł Anny Hutny o odchodzeniu Mamy to doskonały zapis dojrzewania do uwolnienia. Ukazuje hospicjum jako miejsce do którego przynosi się swój krzyż i miejsce w którym można go zostawić. Niedawno minęła pierwsza rocznica śmierci Mamy Ani. Potrzeba było czasu żałoby, by ta refleksja była pogodzeniem się z Jej odejściem, a nie krzykiem rozpaczy.

Dużo radości do tej refleksji wnoszą dwa inne artykuły. Pierwszy nt. Przedszkola nr 46 z os. Na Skarpie „Wspólnie możemy więcej”, a drugi „Ułan z Mogiły” o Krakowskim Szwadronie Ułanów im. Józefa Piłsudskiego. Pokazują, jak dużo możemy osiągnąć przez wspólne działanie ponad podziałami i jak, przy wzajemnym zrozumieniu, poszerzać naszą wolność.

Na okładce ułani - symbol i chluba naszej armii. Oby nam nie zabrakło „ułańskiej fantazji” w budowaniu niepodległej Polski, bo patriotą najtrudniej być w czasie pokoju.

o. Wincenty Zakrzewski – proboszcz

 

 

Na okładce: Krakowski Szwadron Ułanów im. J. Piłsudskiego przed Nowohuckim Centrum Kultury. Fot.: A. Gryczyński. O szwadronie, który swoją siedzibę ma w Mogile, piszemy na str. 32.

Zapraszamy do pobrania numeru w formacie PDF.