Strona główna Parafia Informator parafialny Ogłoszenia parafialne Plany inwestycyjne w 2021 roku
Plany inwestycyjne w 2021 roku

Poniżej prezentujemy listę inwestycji, których realizacja będzie miała miejsce w 2021 roku w parafii i w opactwie.

 

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy środkami finansowymi wspierają realizację wymienionych poniżej inwestycji.

 

1. Zakończyliśmy budowę chodnika przy ul. Daniłowskiego. Inwestycja ta jest związana z budową wjazdu na cmentarz parafialny od al. Jana Pawła II. Koszt prac, które musi pokryć parafia, wynosi 27 tys. zł. Termin płatności pierwszej raty, w wysokości 14 tys. zł, upływa 15 grudnia 2020 r. Natomiast termin płatności drugiej raty, w wysokości 13 tys. zł, upłynie 15 stycznia 2021 r.

2. Końcem 2020 r. przeprowadziliśmy remont kanalizacji wzdłuż części wschodniej bazyliki i opactwa. Prace wymusił kiepski stan dotychczasowej instalacji. Całkowity koszt prac to ok. 245 tys. zł. Opactwo uzyskało dotację SKOZK na ok. 38 tys. zł.

Poprzednia kanalizacja była zbudowana metodą gospodarczą i pamiętała lata '70. Obecnie została zbudowana osobno kanalizacja sanitarna i kanalizacja deszczowa (wcześniej była ogólnospławna). Przy okazji remontu odkryto uszkodzony wodociąg, z którego sączyła się woda. Do nowej kanalizacji została podpięta zakrystia bazyliki, powstające Muzeum Duchowości i Kultury Cystersów, rury spustowe z dachu klasztoru, przeoratu i opatówki w obrębie powstającego Muzeum. Z tego powodu, że stara kanalizacja była pod betonową drogą trzeba było ją zutylizować. Teraz budujemy nową nawierzchnię o podwyższonej wytrzymałości, która jest jednocześnie drogą pożarową. Zakończenie prac planujemy na początek lutego 2021 r. Remont kanalizacji to przykład niezaplanowanej inwestycji, którą musieliśmy podjąć w trybie awaryjnym.

W latach 2016 i 2017, z własnych pieniędzy (ok. 600 tys. zł), opactwo wykonało przebudowę całej południowej kanalizacji z odprowadzeniem do kolektora na terenie Hutnika, dzięki czemu ochronione zostały przyległe do niej budynki, wcześniej systematycznie zalewane podczas ulewnych deszczy. Wiadomo było, że w przyszłości należało będzie przebudować również kanalizację wschodnią (wykonano projekt i uzyskano pozwolenie na budowę), a po stwierdzeniu zawilgocenia pomieszczeń wschodnich wykonano badania stanu kanalizacji, które wykazały, że prace należy wykonać natychmiast.

3. W 2021 r. rozpocznie swoją działalność, usytuowane w pomieszczeniach klasztornych, Muzeum Duchowości i Kultury Cystersów. Zakończono prace budowlane i konserwatorskie, pozostało wykonanie ekspozycji (meble ekspozycyjne, makiety, multimedia, oświetlenie itp). W 2021 r. otwarta zostanie w nowych pomieszczeniach biblioteka i czytelnia. Prace budowlane i wyposażenie w meble zostały zakończone - pozostało do wykonania wyposażenie w elektronikę. Opactwo zobowiązane jest pokryć wkład własny w wysokości 500 tys. zł.

4. W drewnianym kościele pw. św. Bartłomieja Ap., na rok 2021, zaplanowane są prace remontowe obejmujące: elewację (odczyszczenie, naprawy uszkodzeń, konserwacja), okna (naprawy uszkodzeń drewna i okuć, doszczelnienie, konserwacja), drzwi (drewniane do krucht, metalowe do zakrystii i drzwi pomiędzy zakrystią a prezbiterium - naprawa, uzupełnienia, konserwacja) oraz ołtarz główny (konserwacja), dokończenie prac elektrycznych (wymiana tablic i okablowania) oraz remont żyrandoli i kinkietów z dostosowaniem do wymagań dla elementów elektrycznych umieszczonych w obiekcie drewnianym. Jesteśmy zobowiązani pokryć wkład własny.

5. W bazylice, na rok 2021, zaplanowane są prace konserwatorskie obejmujące: stalle i polichromie za stallami w kaplicy Cudownego Pana Jezusa. Jesteśmy zobowiązani pokryć wkład własny.

6. Znajdujący się na skrzyżowaniu ulic Klasztornej i Żaglowej - dom młynarza - w związku z katastrofalnym stanem technicznym zostanie poddany bardzo dużemu zakresowi prac dla przywrócenia swojego pierwotnego wyglądu (rozbiórka elementów drewnianych z naprawami wszystkich elementów i wymianą elementów nie nadających się do remontu, wytruciem szkodników drewna i złożenie na nowych fundamentach, przywrócenie pokrycia gontowego, wykonanie nowych posadzek, przywrócenie pierwotnej stolarki wg zachowanych wzorów, rozbiórka, konserwacja i złożenie secesyjnego pieca). Budynek będzie poszerzeniem działalności Muzeum Duchowości i Kultury Cystersów powstającego w opactwie. Jesteśmy zobowiązani pokryć wkład własny.

 

o. Maciej Majdak OCist - rzecznik prasowy opactwa