Strona główna Opactwo Życie wspólnoty / Wydarzenia Dofinansowanie z Ministerstwa
Dofinansowanie z Ministerstwa
Zadanie pn. „Utworzenie Muzeum Duchowości i Kultury Cystersów wraz z Biblioteką w Opactwie Cystersów w Krakowie-Mogile” dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Promesa dla kultury pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

Dofinansowanie: 447 515, 00 zł.

Całkowita wartość zadania: 9 170 852, 69 zł.

 

Główny cel projektu to ochrona i opieka nad unikalnym zabytkiem reprezentującym dziedzictwo cystersów – założeniem klasztornym Opactwa Cystersów w Krakowie-Mogile jako bezcennym świadectwem europejskiej architektury, budownictwa oraz nad dziełami sztuki i przedmiotami rękodzieła artystycznego w celu przystosowania do działalności kulturotwórczej poprzez utworzenie Muzeum Duchowości i Kultury Cystersów wraz z Biblioteką.