Strona główna Opactwo Życie wspólnoty / Wydarzenia Cysterskie dziedzictwo
Cysterskie dziedzictwo

Konserwacja zabytków piśmiennictwa do Muzeum Duchowości i Kultury Cystersów w Mogile.

W 2022 r. nasze Opactwo realizuje zadanie współfinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pn. „Cysterskie dziedzictwo. Konserwacja zabytków piśmiennictwa do nowego Muzeum Duchowości i Kultury Cystersów w Mogile”.

W ramach zadania pełnej konserwacji poddanych zostanie pięć zabytków piśmiennictwa (XV-XVII w.) związanych z historią i kulturą cystersów. Pierwszy z nich to rękopiśmienny antyfonarz powstały w mogilskim skryptorium. Drugi to XV-wieczna agenda liturgiczna, czyli zbiór średniowiecznych modlitw, nabożeństw i błogosławieństw dla całego roku liturgicznego, najstarsza zachowana w zbiorach opactwa księga drukowana. Kolejne to wydrukowane w XVI wieku dwa brewiarze cysterskie oraz mszał. Wszystkie księgi przed wiekami służyły braciom w codziennej liturgii. Były czytane i żywo komentowane, o czym świadczą liczne rękopiśmienne noty i dopiski na drukowanych kartach.

Po zakończeniu konserwacji wszystkie zabytki będzie można zobaczyć oraz poznać historię każdego z nich na specjalnym pokazie w Mogile w grudniu tego roku. Później odrestaurowane obiekty będą włączone do ekspozycji w Muzeum Duchowości i Kultury Cystersów.

Na zdjęciu: Agenda Liturgiczna (XV w.), najstarszy druk w cysterskich zbiorach przed konserwacją.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie pn. „Cysterskie dziedzictwo. Konserwacja zabytków piśmiennictwa do nowego Muzeum Duchowości i Kultury Cystersów w Mogile” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego. Wartość dofinansowania: 123 500,-, całkowita wartość zadania: 154 375,-.