Strona główna Sanktuarium Odpusty mogilskie (14-21 września) Odpusty mogilskie 2005-2010 Odpust mogilski 2009
Odpust mogilski 2009

Na tegorocznym afiszu odpustowym została umieszczona fotografia brązowego odlewu płaskorzeźby z piątej stacji drogi krzyżowej mieszczącej się w cysterskim ogrodzie. 9 czerwca 1979 roku Jan Paweł II powiedział w Mogile, że tutaj - na fundamencie krzyża - zaczęła się nowa ewangelizacja. Powiedział również: "Zawsze, kiedy tutaj byłem, myślałem z największym szacunkiem i czcią o tej gigantycznej, polskiej pracy, której na imię "Nowa Huta". I w duchu braterskiej solidarności budowałem ją razem z Wami: dyrektorzy, inżynierowie, hutnicy, pracownicy, ministrowie! Budowałem ją razem z Wami na fundamencie Chrystusowego Krzyża!"

Cystersi, Mogiła i cała Nowa Huta są wdzięczni Słudze Bożemu Janowi Pawłowi II, za jego posługę. Wyrazem tego było poświęcenie w ubiegłym roku pomnika Jana Pawła II przed bazyliką cystersów. W tym roku, który jest 30. rocznicą pobytu papieża Polaka w Mogile, został wydany album pt. "Nowa Huta - nowa ewangelizacja. Jan Paweł II w Mogile".

Tak trwa nasza ludzka wdzięczność za dobro, które dzięki Niemu stało się naszym udziałem. Kardynał Karol Wojtyła wielokrotnie pielgrzymował do Mogilskiego Krzyża jako metropolita krakowski. Chcemy naśladować go w tym pielgrzymowaniu i w modlitwie przy krzyżu, która otwiera przestrzeń dla nowej ewangelizacji.

Wyrazem naszej pamięci i zarazem modlitewnej łączności ze Sługą Bożym Janem Pawłem II jest osoba J.E. Ks. Biskupa Bronisława Bernackiego. Diecezja na Ukrainie, której jest pasterzem, została utworzona przez papieża Polaka, w 2002 roku. Jej obszar to prawie 1/3 Polski, w której pracuje tylko 12 kapłanów. Można powiedzieć, że to jest faktycznie miejsce, w którym powinna rozwinąć się nowa ewangelizacja. Ksiądz Biskup odprawi główną sumę odpustową 20 września o godzinie 11.00. Podczas tej Mszy św. będziemy kierować do Boga nasze prośby o rozbudzenie ducha ewangelizacji wśród wszystkich chrześcijan.

 (wz)