Strona główna Parafia Siostry św. Józefa „Serce przy Bogu, ręce przy pracy” – święto Sióstr Józefitek z Mogiły
„Serce przy Bogu, ręce przy pracy” – święto Sióstr Józefitek z Mogiły
„Módl się i pracuj”, „Serce przy Bogu, ręce przy pracy” – jakże to wymowne, uzupełniające się hasła. 20 kwietnia 2002 r. ojcowie cystersi, z nieliczną (sic!) grupką parafian, byli gośćmi na uroczystości związanej z obchodami jubileuszu 50-lecia pracy Sióstr ze Zgromadzenia św. Józefa (józefinek) w naszej parafii. O godzinie 17 w sali teatralnej w Domu Pielgrzyma, młodzież żeńska z nowicjatu sióstr przedstawiła inscenizację słowno-muzyczną, poświęconą życiu i dziełu błogosławionego ks. Zygmunta Gorazdowskiego, założyciela Zgromadzenia. Skromna i wymowna inscenizacja (dziewczęta przebrane za postaci z obrazu s. Małgorzaty Agnieszki Maniak, ukazującego bł. Zygmunta), ogrom przekazanej treści, zaangażowanie „aktorów”, całość przeplatana nastrojowym śpiewem chóru, odbiór widowni, zatrzymanie czasu... Bardzo udane przedstawienie (pomimo nalegań widzów – bez bisu).
 
O godzinie 18 rozpoczęła się w bazylice uroczysta, koncelebrowana Msza św. dziękczynna za beatyfikację ks. Zygmunta Gorazdowskiego i 50 lat pracy sióstr w Mogile, której przewodniczył i wygłosił homilię J. Eks. Ks. Bp Kazimierz Nycz – ukazał w niej związek misji powołanego przez bł. Zygmunta Gorazdowskiego zgromadzenia z wymową słów Maryi wypowiedzianych w Kanie Galilejskiej: „Uczyńcie wszystko, cokolwiek wam powie” i przypowieści o „Dobrym Pasterzu”. Na zakończenie słowa podziękowania i życzenia przekazała s. Eugenia Świątkowska, Matka Generalna Zgromadzenia Sióstr św. Józefa.

Mszę św. koncelebrowali m.in. księża z Republiki Kongo: ks. Jean Roger Balou (doktorant katedry filozofii PAT w Krakowie) i ks. Mathias Onze (doktorant katedry teologii fundamentalnej na UStW w Warszawie). Obaj księża są wychowankami s. Eugenii Świątkowskiej, która pracowała w tym kraju na misji. Po Mszy św., w refektarzu klasztornym cystersów, odbyła się uroczysta kolacja, która przebiegała w smacznej i życzliwej atmosferze...


 
Tomasz Ciupak

* * *
 
 
Fragment homilii ks. bp Kazimierza Nycza

„Kiedy dziś dziękujemy Bogu za Waszą pracę i za dar beatyfikacji, z ufnością patrzcie w przyszłość. Przyszłość Waszego Zgromadzenia będzie jasna i klarowna, jeżeli będzie wierna temu wyzwaniu, temu zadaniu, które rodzi się stąd, że Boga można i trzeba szukać wszędzie, ale można Go znaleźć i trzeba Go szukać także w drugim człowieku. To, co miał w sobie św. brat Albert, żyjący w podobnym czasie w Krakowie, to, co miał w sobie bł. Zygmunt, wasz Założyciel, trzeba abyśmy mieli wszyscy, wiedząc o tym, że wszystko, co uczyniliśmy jednemu z naszych braci najmniejszych, uczyniliśmy samemu Chrystusowi”.


Fragment podziękowania s. Eugenii Świątkowskiej

„Wam, kochane Siostry naszej rodziny zakonnej, pracujące niegdyś w tutejszej wspólnocie czy obecnie dające swoje siły i talenty na służbę Bogu i ludziom, dziękuję za wszystko, co czynicie. Wszystkim przybyłym tu siostrom trwającym w dziękczynieniu i radości, pragnę powtórzyć słowa Ojca Świętego, które 26 czerwca ubiegłego roku skierował do nas. Powiedział Ojciec Święty: „Życzę wam, abyście tak, jak błogosławiony ksiądz Zygmunt, potrafiły godzić działanie z kontemplacją. A Ciebie, błogosławiony księże Zygmuncie proszę, niech świętość Twego życia przypomina nam wszystkim obowiązek nieustannego dążenia do świętości. Ufamy, że Ty, który nazywany jesteś „Ojcem ubogich”, nie przestaniesz być ojcem, opiekunem i orędownikiem u Boga wszystkich potrzebujących i ubogich, a więc i każdego z nas”.


 
Por.: „Mogilski Krzyż. Gazeta parafii św. Bartłomieja” 5 (43), maj 2002, s. 15.