Strona główna Opactwo Kongregacja Polska Zakonu Konkurs Wiedzy o Cystersach Zjednoczeni czy oddzieleni?
Zjednoczeni czy oddzieleni?
Dnia 29 października 2009 roku odbył się, już po raz trzeci, Konkurs Wiedzy o Cystersach. Temat tegorocznego brzmiał: "Oddzieleni od wszystkich, zjednoczeni ze wszystkimi" - duchowość cysterska w kontekście wybranych portretów zakonników w literaturze.
 
"Chodzi nam o taką formę przekazu wiedzy, która jest jednocześnie ćwiczeniem przygotowującym do matury. Dlatego też wybrane zostały teksty z kanonu lektur podstawowych i rozszerzonych, ukazujące wybrane postaci zakonników - na przykład Adso z powieści Umberto Eco czy ksiądz Robak z "Pana Tadeusza". Pytania konkursowe układane są w sposób odpowiadający standardom maturalnym" - powiedziała pani Elżbieta Góralczyk, nauczycielka języka polskiego w XVI LO.
 
"Celem konkursu jest zainteresowanie młodzieży wiedzą o Zakonie Cysterskim. Drugim równie ważnym celem tego konkursu jest zaproszenie młodzieży, choć na chwilę, do naszego klasztornego domu" - wyjaśnia ojciec Wincenty Zakrzewski OCist organizator - "W ubiegłym roku skoncentrowaliśmy się na postaci bł. Wincentego Kadłubka, obecnie kierujemy uwagę uczniów na duchowość zakonu, opisaną bardzo przystępnie przez ojca Iwo Kołodziejczyka - cystersa z Mogiły. Liczymy na to, że młodzi po tym konkursie będą mogli sobie odpowiedzieć sami na pytanie, czy duchowość cysterska oddziela mnicha od problemów współczesnych, czy też nie".
 
W tym roku w zmaganiach brała udział młodzież ze szkół, związanych terytorialnie z posługą cysterską między innymi z Krakowa, Starachowic i Sędziszowa Świętokrzyskiego. Ogółem rywalizowało 47 osób. Konkurs składał się z kilku etapów. Pierwszy z nich stanowiła samodzielna praca uczestników, wprowadzająca w problematykę konkursu. Na platformie edukacyjnej XVI LO chętni mogli znaleźć materiały pomagające w przygotowaniach: fragmenty tekstów literackich, "Regułę", artykuły o duchowości zakonu. Następnie na uczestników, w murach "Szesnastki", czekał test wiedzy i umiejętności w formie pracy z tekstem. W ten sposób wyłoniono 10 uczestników półfinału. Ostatnie etapy konkursu przeprowadzono w murach opactwa w Mogile. Tegorocznymi laureatami zostali:
1. Izabela Miernikiewicz - I LO w Starachowicach,
2. Kamil Kuraś - Męskie LO im. Św. Bernarda w Krakowie,
3. Krzysztof Moczydłowski - Technikum w Starachowicach.
 
W przerwie między testem wiedzy, a finałem wszyscy uczestnicy wraz z opiekunami mogli zwiedzić opactwo mogilskie, szczególnie części zazwyczaj niedostępne dla turystów - bibliotekę gotycką, Aulę św. Bernarda, refektarz i kalefaktorium.
 
Prace pisemne poprawiali nauczyciele XVI LO: Elżbieta Góralczyk, Agata Ciepichał, Krystyna Król, Krzysztofa Strug-Urbanek, Bogumiła Lankof, Mirosław Piskorz, o. Andrzej Zakrzewski OCist oraz goście: ks. Sylwester Piwowar, ks. Wojciech Dobczyński, ks. dr Paweł Gawron - metodyk z Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży w Krakowie, Agata Bajda, Agnieszka Samsonowska. Zdjęcia wykonał uczeń III klasy naszego liceum: Michał Noworyta. Idea konkursu jest wynikiem współpracy dyrektora XVI LO Andrzeja Górniaka z ojcem Piotrem Chojnackim OCist - opatem klasztoru w Mogile. Obecnie celem organizatorów jest rozszerzenie zasięgu konkursu na całe miasto Kraków. Planuje się również zorganizowanie konkursu fotograficznego dla gimnazjalistów pod hasłem "Moje miejsca na szlaku cysterskim". Tradycją konkursu są również atrakcyjne nagrody dla zwycięzców. Wśród nich można znaleźć aparat cyfrowy, iPod, drukarkę laserową.

Krystyna Król
 

XVI Liceum Ogólnokształcące
im. K. K. Baczyńskiego
os. Willowe 35
31-902 Kraków

www.liceum16.krakow.pl