Strona główna Parafia Mogiła Dzieje parafii w Mogile Praktyki religijne wśrod mogilskich parafian w XVIII i XIX wieku
Praktyki religijne wśrod mogilskich parafian w XVIII i XIX wieku
Inwentarz kościoła farnego w Mogile informuje, że w 1791 r. w niedziele i święta o godz. 6 rano dzwoniono na jutrznię parafialną z intonacją organ. Ponownie dzwoniono na śpiew Te Deum, co było znakiem do rozpoczęcia Mszy św. Godzinki do Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny śpiewano po mszy św. i poprzedzała je pieść Zawitaj Ranna Jutrzenko. Godzinki śpiewano na chóry męskie i żeńskie na przemian, przy czym mężczyźni zajmowali jedną stronę kościoła a kobiety drugą stronę. Po odśpiewaniu godzinek następowały suplikacje z ludem, a po suplikacjach nauka duchowa lub kazanie. W święta uroczyste odmawiano dodatkowo akt wiary. Prawdopodobnie ten porządek nabożeństw mógł ulec pewnej zmianie w ciągu XIX wieku, ale dokumenty z lat 1867-73 nie określają dokładnie godzin nabożeństw i ich kolejności w XIX wieku.

Dokument z 1875 r. informuje, że poranne godzinki śpiewane były przez Bractwo św. Izydora w niedzielę i święta. Dla dzieci szkolnych Msza św. była prawdopodobnie rano, a po południu przed nieszporami dzieci miały specjalne dla nich nauki katechetyczne prowadzone przez proboszcza lub wikarego. Nieszpory śpiewano po godz. 15.30, a w czasie Wielkiego Postu miały miejsce nabożeństwa pasyjne. Suma niedzielna odbywała się o godz. 10.30 lub o 11 z kazaniem i kończyła się o godz. 12. W maju odprawiano nabożeństwa, majówki. Wśród stowarzyszeń funkcjonowały przez pewien czas ze zmienną aktywnością następujące grupy parafialne: na przełomie XIX i XX wieku Apostolstwo Serca Pana Jezusa, założone w Mogile z inicjatywy cystersów mogilskich, a potem przez Jezuitów odnowione. Bractwo św. Izydora w XIX wieku oraz w 1913 r. Bractwo Żywego Różańca.

W 1892 r. dni odpustowe w parafii mogilskiej przypadały w następujących terminach: św. Kazimierza 4 marca, św. Izydora 10 maja, drugi dzień  Zielonych Świąt, św. Bartłomieja 24 sierpnia, poświecenie kościoła św. Bartłomieja w niedzielę po 24 sierpnia, Wszystkich Świętych 1 listopada oraz Odpust Podwyższenia Krzyża 14-21 września.

Zestawienie przystępujących do spowiedzi św. wielkanocnej w parafii mogilskiej w niektórych latach XVIII i XIX wieku. W nawiasie jest podana ogólna liczba parafian:

Rok 1781 – (1446) 1219.

Rok 1864 – (1621) 1100.

Rok 1865 – (1702) 1276.

Rok 1866 – (1702) 1280.

Rok 1867 – (1702) 1280.

Rok 1869 – (1730) 1257.

Rok 1871 – (1751) 1209.

Rok 1873 – (1870) 1300.

 

Krzysztof Rosołek

Por. "Mogilski Krzyż. Gazeta parafii św. Bartłomieja Ap." 1 (80)/2006, s. 22.