Strona główna Opactwo Informacje powołaniowe Dzieło duchowej pomocy powołań Duchowa troska o powołanych
Duchowa troska o powołanych
Mnisi cysterscy na wspólnym posiłku w refektarzu.Cóż stałoby się ze światem, gdyby nie było w nim zakonników? Gdyby zabrakło tego konkretnego znaku, należałoby się obawiać, że miłość ożywiająca cały Kościół ostygnie, (...) że "sól" wiary zwietrzeje w świecie ulegającym sekularyzacji. (...) Kościół potrzebuje osób konsekrowanych, które zanim jeszcze podejmą służbę w takiej czy innej szlachetnej sprawie, pozwalają się przemienić Bożej łasce i stosują się całkowicie do nakazów Ewangelii.
 
Cały Kościół otrzymuje ten wielki dar i w postawie wdzięczności stara się go rozwijać, okazując mu szacunek, otaczając go modlitwą i wzywając do przyjęcia go. (...) Wszyscy wierni powinni się nieustannie modlić za osoby konsekrowane, aby okazując coraz większy zapał i zdolność kochania, przenikały współczesne społeczeństwo drogocenną wonią Chrystusa. Cała chrześcijańska wspólnota - pasterze, świeccy i osoby konsekrowane - jest odpowiedzialna za życie konsekrowane, za przyjcie i wspomaganie nowych powołań.
 
Jan Paweł II, "Vita Consecrata"

 

Ojcze, spraw, by wśród chrześcijan rozkwitały liczne i święte powołania kapłańskie, które będą podtrzymywały żywą wiarę i strzegły wieczną pamięć o Twoim Synu Jezusie za pomocą, których nieustanni odnawiasz Twoich wiernych. Daj nam świętych szafarzy Twojego ołtarza, którzy będą mądrymi i żarliwymi stróżami Eucharystii, sakramentu najwyższego daru Chrystusa dla zbawienia świata. Powołuj sługi Twego miłosierdzia, którzy przez sakrament Pojednania będą rozszerzać radość z Twojego przebaczenia.

Spraw, Panie, by kościół przyjmował z radością liczne natchnienia Ducha Twojego Syna i posłuszny Jego wskazaniom troszczył się o powołania kapłańskie i do życia konsekrowanego. Wspieraj Biskupów, kapłanów i diakonów, osoby konsekrowane i wszystkich ochrzczonych w Chrystusie, aby wiernie wypełniali swoje posłannictwo w służbie Ewangelii. Prosimy o to przez Chrystusa naszego Pana. Amen. Maryjo, Królowo Apostołów, módl się za nami!

Benedykt XVI

 
Jesteśmy świadomi, że choć na świecie jest wielu kapłanów i wiele osób konsekrowanych, to jednak liczba ta jest ciągle za mała. A potrzeby są wielkie - nie tylko w krajach misyjnych, ale również w Europie i w Polsce. Dlatego nie możemy ustawać w proszeniu Chrystusa o liczne oraz święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
 
Jeśli chcesz dołączyć do tych, którzy modlą się za powołanych do opactwa w Mogile, to napisz na adres:

Dzieło Duchowej Pomocy Powołań

ul. Klasztorna 11

31-979 Kraków

 

CO NALEŻY ROBIĆ?

Należąc do Dzieła Duchowej Pomocy Powołań podejmuję się regularnej modlitwy za powołanych do służby Bożej w opactwie Cystersów w Mogile. Modlę się również o nowe powołania do Zakonu Cysterskiego. W wybranym przez siebie dniu tygodnia, do swoich codziennych modlitw, dodaje Modlitwę o powołania (poniżej). W tym także dniu ofiaruję wszystkie swe cierpienia i wyrzeczenia w intencji powołanych.

 

MODLITWA O POWOŁANIA

Jezu, Dobry Pasterzu, z ufnością Cię prosimy, abyś posłał pracowników na żniwo swoje. Wyślij do świętej służby Bożej wielu gorliwych, młodych ludzi. Uczyń ich swoimi sługami w Sanktuarium Krzyża Świętego. Spraw, o Panie, aby wszyscy przez Ciebie wezwani odważnie pokonali trudności, ochotnym sercem poszli za Tobą i wytrwali w powołaniu. Niech Cię wielbią, Jezu, wszyscy zakonnicy przez żarliwą modlitwę oraz głoszą chwałę i moc Krzyża Świętego i Twoją wielką miłość do ludzi. Amen.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.