Strona główna Parafia Informator parafialny Gazeta parafialna
Gazeta parafialna


"Mogilski Krzyż" marzec - kwiecień 2021

Przed nami podniosłe wydarzenia - Triduum Paschalne i Zmartwychwstanie Pańskie. To także czas, kiedy zazwyczaj wydajemy kolejny numer naszej gazety parafialnej Mogilski Krzyż. Gorąco zachęcam do zapoznania się z cennymi artykułami zamieszczonymi w obecnym numerze.

Przypominamy sylwetkę śp. Andrzeja Brody, który przez wiele lat był przewodnikiem w kościele parafialnym św. Bartłomieja. Trudno znaleźć człowieka jednocześnie zaangażowanego w historię i teraźniejszość swojej parafii. Pan Andrzej z pewnością był jedną z najbardziej kompetentnych osób przekazujących dzieje naszej parafii mieszkańcom dzielnicy i turystom. Wierzymy mocno, że za ten trud i zaangażowanie Pan Bóg wynagrodził mu życiem wiecznym. Nam już zawsze będzie go brakowało, a pamięć o nim będzie obecna w naszych sercach.

Krótki, choć bardzo wartościowy jest artykuł Zofii Ciężadło na str. 10., mówiący o wychowaniu dzieci. Cenne uwagi i wskazówki dotyczą podejścia do dziecka, zarówno małego, jaki dorastającego, by nie nadwyrężać jego wrażliwości. Artykuł może być bardzo pomocny szczególnie dla młodych rodziców, którym zależy na wpojeniu dzieciom wartości chrześcijańskich. Podobny charakter ma także felieton Katarzyny Kajzar na str. 11.

Więcej…
 
"Mogilski Krzyż" styczeń - luty 2021

Jak zapewne wiecie, zostałem mianowany przeorem administratorem Opactwa Cystersów w Krakowie-Mogile. Z tego powodu Pani Redaktor poprosiła o przedstawienie mojego następcy na urzędzie proboszcza, który pełniłem 9 lat.

Na wstępie należy zauważyć, że podjąłem się bycia administratorem na rok. W listopadzie 2021 r. cysterska wspólnota będzie znowu wybierać Opata, bo w zaistniałej sytuacji nasze Konstytucje dają tylko taką możliwość. Z tego powodu także o. Bartłomiej wolał zostać tylko administratorem. Zakładamy, że ten rok będzie przejściowy. Zresztą chyba wszyscy odczuwamy wyjątkowość 2020 r. pod każdym względem.

Przedstawiam zatem drogim czytelnikom moją próbę opisu o. Bartłomieja Rodziewicza OCist – administratora parafii św. Bartłomieja w Krakowie-Mogile. Z góry założyłem, że charakterystyka ta odnosi się do cech przydatnych w duszpasterstwie, chociaż w pewnych sytuacjach będę odwoływał się do znajomości jego biogramu.

Więcej…
 
"Mogilski Krzyż" listopad - grudzień 2020

Lektura na drugą kwarantannę narodową

Wraz z jesienią wchodzimy w przestrzeń życia, którą pozwoliłem sobie nazwać „drugą kwarantanną narodową”. Ma ona odmienny charakter od tej z marca br. Zmiany dotyczą nie tylko liczby zachorowań, ale przede wszystkim leczenia i nacisku na nie wprowadzanie pełnego lockdownu.

Dziękuję za inicjatywę wspólnej modlitwy różańcowej 7 i 14 października na placu przed bazyliką podczas naszej, covidowej kwarantanny, która spowodowała zamknięcia kościoła. Na zdjęciach na wewnętrznej stronie okładki widzimy głęboką zadumę na twarzach modlących się osób. Wspólna modlitwa za chorych w klasztorze i na całym świecie bardzo nam pomogła. Dziękuję przy tej okazji za wszystkie gesty życzliwości i za konkretną pomoc, jaką od Was dostaliśmy.

Sądzę, że na ten czas pp. Franciszek daje nam dwie wskazówki, które odczytuje jako wezwanie do zachowywania komunii z Bogiem i komunii z braćmi. Przykładem pierwszej jest błogosławiony niedawno 15-letni Carlo Acutis, który trafił na okładkę tego numeru naszej gazety. Uznaliśmy, że jest on wspaniałym wzorem nie tylko dla młodych ludzi, jak utrzymywać głęboką więź Bogiem wykorzystując do tego współczesne środki komunikacji cyfrowej. Do zachowania komunii z braćmi Franciszek zachęca nas w najnowszej encyklice – „Fratelli tutti”. Zachęcam do jej przeczytania, oczywiście po przeczytaniu gazety, którą Państwo trzymacie w ręce.

Więcej…
 
"Mogilski Krzyż" wrzesień - październik 2020

Z dużym wzruszeniem przystępuję do pisania wstępu do dwusetnego numeru naszej gazety, mając świadomość, jaki wysiłek wkładano w jej prowadzenie na przestrzeni ponad 20 lat. Patrząc na zamieszczony w gazecie skan numeru pierwszego, widać wyraźnie, jak wielka to była praca. Dziękuję wszystkim, którzy uczestniczyli i uczestniczą w tworzeniu pisma naszej wspólnoty, jego składaniu i drukowaniu.

Ten numer jest przełomowy również dlatego, że znika z niego klauzula „Do użytku wewnętrznego Parafii pw. św. Bartłomieja Ap.”. Nasza gazeta otrzyma numer ISSN, a wszystkie posiadane przez redakcję numery archiwalne trafią do Biblioteki Narodowej. To takie nowe otwarcie naszej wspólnoty parafialnej na świat.

Za nami wakacje, które nie dla wszystkich były czasem odpoczynku. W tym miejscu chciałbym napisać o dwóch, jak sądzę, ważnych dokumentach kościelnych, które pojawiły się podczas wakacji. Pierwszy wydała watykańska Kongregacja ds. Duchowieństwa i jest to instrukcja dotycząca parafii pt. Nawrócenie duszpasterskie wspólnoty parafialnej w służbie misji ewangelizacyjnej Kościoła, a drugi to Stanowisko Konferencji Episkopatu Polski w kwestii LGBT+. Pierwszy z nich doczekał się już omówienia w „Gościu Niedzielnym” z 23 sierpnia br., zachęcam do lektury. Drugi dokument ma aż 27 stron i pojawił się tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego. Raczej nieprzypadkowo, ponieważ jego czwarta część jest odpowiedzią Kościoła na stanowisko środowisk LGBT+ w sprawie wychowania seksualnego dzieci i młodzieży. Powinni go przeczytać rodzice, katecheci, nauczyciele i wszyscy kierownicy placówek oświatowych.

Więcej…
 
"Mogilski Krzyż" maj - czerwiec 2020

Pamiętam z dzieciństwa widoki malutkich cmentarzy, ogrodzonych zwykle ceglanym murem. Wewnątrz nie było żadnych nagrobków. Mówiono, że to cmentarze choleryczne. Wydawało mi się to przykre, gdy starsi opowiadali, że zmarłych na skutek epidemii chowano daleko od osiedli ludzkich w bezimiennych zbiorowych dołach. Obrazy tych niewielkich cmentarzy stają mi dzisiaj przed oczyma, gdy ludzkość zmaga się z wyzwaniem COVID-19. Tymczasem przekazujemy do Państwa rąk kolejny numer gazety parafialnej. Mamy nadzieję, że będzie on nie tylko dokumentem, ale zachęci do refleksji o zmieniającej się duchowości.

„Zaprośmy Jezusa do łodzi swojego życia...”. 27 marca papież Franciszek skierował te słowa do całego Kościoła, do wszystkich ludzi dotkniętych pandemią. Wezwał nas do tego, byśmy w tym czasie nie zapomnieli o modlitwie i nie zapomnieli o tym, że Jezus jest z nami. Ojciec Święty na pustym placu św. Piotra mówiący do nas wszystkich... Jakże dziwnie wyglądają takie nabożeństwa bez wiernych. Uznaliśmy w redakcji, że te słowa Ojca Świętego są na tyle ważne, że przedrukujemy je na s. 5.

Więcej…