Strona główna Parafia Duszpasterstwo Katechezy dla narzeczonych
Katechezy dla narzeczonych


Przygotowanie do sakramentu małżeństwa w Mogile

Katechezy dla narzeczonych w Mogile >>> zawieszone do odwołania!!!

 

Katolicka Poradnia Życia Rodzinnego:

Dyżury wznawiamy od 07.09.2020 r. w bibliotece parafialnej (obok kancelarii parafialnej) w godzinach:

 • dla narzeczonych - po wcześniejszym zarejestrowaniu się na spotkanie - poniedziałki i środy 18.00-20.00,
 • dla rodzin - nie potrzeba rejestracji- poniedziałki 17.00-18.00.

 

Rejestracja narzeczonych do poradni odbywa się przez stronę www.ftrodzinie.pl. Na stronie www.ftrodzinie.pl są umieszczone informacje o nowych zasadach funkcjonowania Katolickich Poradni Życia Rodzinnego dla narzeczonych w Archidiecezji Krakowskiej.

Prosimy o stosowanie środków ostrożności związanych ze stanem epidemii.

 


 

Małżeństwo sakramentalne jest przestrzenią, w której codziennie możemy doświadczać obecności Boga, przenika się w nim miłość ludzka i miłość Boża. Tak mówi o tym Katechizm kościoła Katolickiego: "Chrystus (...) wychodzi naprzeciw chrześcijańskim małżonkom przez sakrament małżeństwa. Pozostaje z nimi, daje im moc pójścia za Nim i wzięcia na siebie swojego krzyża, podnoszenia się po upadkach, przebaczania sobie wzajemnie, wzajemnego znoszenia swoich ciężarów. Pomaga im, by byli "sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej" (Ef 5, 21) i miłowali się miłością nadprzyrodzoną, delikatną i płodną" (KKK 1641-164).

Przygotowanie bezpośrednie do zawarcia sakramentu małżeństwa powinno mieć następujący przebieg (według wymogów w Archidiecezji Krakowskiej)

- katechezy dla narzeczonych (w okresie od 12 do 3 m-cy przed ślubem),

- po katechezach: trzy spotkania w Katolickiej Poradni Życia Rodzinnego (w ciągu około 1 miesiąca) lub jedno spotkanie w Katolickiej Poradni Życia Rodzinnego oraz udział w warsztatach komunikacji lub metody rozpoznawania płodności prof. Roëtzera). Informacje o tych kursach podawane są podczas katechez, znajdują się również na stornie internetowej Wydziału Duszpasterstwa Rodzin. Zapisy dokonywane są telefonicznie w WDR,

- spisanie protokołu przedślubnego w kancelarii parafialnej w miejscu zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego (około 3 miesiące przed ślubem) lub za pisemną zgodą księdza proboszcza narzeczonej lub narzeczonego, w parafii, w której będzie odbywał się ślub.

 
Katechezy dla narzeczonych w Mogile

Kurs składa się z czterech spotkań, które odbywają się w cztery kolejne środy miesiąca w katakumbach (wejście przez furtę klasztorną naprzeciwko kancelarii parafialnej), w godzinach 18.00-20.00. Nie ma nauk w piątą środę miesiąca oraz w lipcu i sierpniu.

Kurs można rozpocząć w każdą, dowolną środę (zapisy po zakończeniu spotkania). Kurs można zacząć od każdego tematu i kontynuować zajęcia w dowolnej kolejności. Ważne jest, aby być na wszystkich czterech spotkaniach. Jeśli opuści się jedno spotkanie, można uzupełnić je w kolejnym miesiącu.

Na pierwszym spotkaniu narzeczeni otrzymują świadectwa uczestnictwa. Potwierdza się na nich obecność na kolejnych spotkaniach. Przychodząc kolejny raz należy świadectwo zabrać ze sobą w celu potwierdzenia swojego udziału w zajęciach. W sytuacjach wyjątkowych w kursie mogą uczestniczyć pojedyncze osoby (bez pary).

Koszt kursu: 50 zł od osoby - płatne na miejscu, przy zapisie.

Tematy spotkań:

I spotkanie (I środa miesiąca): małżeństwo jako sakrament, etyka małżeńska.

II spotkanie (II środa miesiąca): miłość małżeńska, odpowiedzialne rodzicielstwo.

III spotkanie (III środa miesiąca): psychologia małżeństwa i rodziny, zbawcze działanie Chrystusa w sakramencie pokuty.

IV spotkanie (IV środa miesiąca): małżeństwo i rodzina w Kościele, Msza św. w intencji uczestników kursu.

 
Katolicka Poradnia Życia Rodzinnego

Konsultacje dla narzeczonych odbywają się w każdy poniedziałek i środę w godzinach 18.00-20.00.

Mają charakter rozmowy z każdą parą osobno. Jedno spotkanie trwa około 30 min. Na spotkania narzeczeni przychodzą razem w zarezerwowanym wcześniej terminie, po zakończeniu katechez. Zapisy prowadzone są podczas katechez dla narzeczonych lub telefonicznie w kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania. W dwóch spotkaniach narzeczeni uczestniczą razem, jedno jest rozmową indywidualną oddzielnie z narzeczoną i z narzeczonym. Przychodząc na umówione spotkanie należy zabrać ze sobą świadectwa uczestnictwa w katechezach w celu potwierdzenia wizyt w poradni. Spotkania są bezpłatne.

Tematy najczęściej poruszane podczas spotkań:

 • problemy związane z planowanym ślubem,
 • relacje z rodzicami i teściami,
 • dobra komunikacja w małżeństwie i w rodzinie,
 • zapobieganie konfliktom małżeńskim i rodzinnym,
 • rozwój miłości małżeńskiej,
 • budowanie relacji małżeńskich,,
 • rozwijanie relacji rodzinnych,
 • metody rozpoznawania płodności (konsultacja kart obserwacji w metodzie prof. Roëtzera),
 • przygotowanie do ciąży, towarzyszenie dziecku od poczęcia, problemy z płodnością,
 • pojawienie się dziecka w rodzinie, związane z tym zmiany w relacji małżeńskiej,
 • zadania wychowawcze rodziców,
 • pogłębienie rozumienia sakramentu małżeństwa,
 • życie sakramentalne, miejsce małżeństwa w Kościele,
 • trudności w wierze.

 


 

Konsultacje dla małżeństw oraz osób przeżywających sytuacje trudne i kryzysowe odbywają się w każdy poniedziałek w godzinach 17.00-18.00. Można zarezerwować termin telefonicznie w kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania.

Porady udzielane są w zakresie tematów:

 • budowanie relacji małżeńskich i rodzinnych,
 • relacje rodziców z dziećmi, kompetencje wychowawcze rodziców, rozwój dziecka, problemy wychowawcze,
 • dobra komunikacja w małżeństwie i w rodzinie,
 • edukacja seksualna dzieci i młodzieży,
 • zapobieganie i rozwiązywanie konfliktów małżeńskich i rodzinnych,
 • metody rozpoznawania płodności (konsultacja kart obserwacji w metodzie prof. Roëtzera),
 • przygotowanie do ciąży, towarzyszenie dziecku od poczęcia, problemy z płodnością,
 • duchowość małżeńska,
 • życie sakramentalne, miejsce małżeństwa i rodziny w Kościele,
 • trudności w wierze.

Pracownik poradni może pomóc w nawiązaniu kontaktu z księdzem, duszpasterzem małżeństw niesakramentalnych, lekarzem naprotechnologiem, psychologiem, coachem, prawnikiem, domem samotnej matki, pracownikiem schroniska dla ofiar przemocy itp.