Strona główna Opactwo Kongregacja Polska Zakonu Szklane Domy (przeorat zwykły, klasztor zależny od Opactwa w Mogile)
Szklane Domy (przeorat zwykły, klasztor zależny od Opactwa w Mogile)
W 1976 roku ks. Kardynał Karol Wojtyła, podczas wizytacji nowohuckich parafii w Mogile i w Bieńczycach zastanawiał się co zrobić, aby zwiększyć sieć kościołów w Nowej Hucie. Dwie ogromne parafie: Mogiła i Bieńczyce nie były w stanie dobrze wypełniać zadań duszpasterskich. Główną przeszkodą realizacji tego marzenia było brak świątyń. Ówczesne władze stanowczo odrzucały wszelkie prośby o zezwolenie na budowę kościoła. I wówczas ks. Kardynał Wojtyła, w czasie wspomnianej wizytacji, wpadł na oryginalny pomyśl. Podzielił ogromną parafię bieńczycką na cztery, a mogilską na dwie. I od razu powołał proboszczów i wikariuszy tych wirtualnych jednostek duszpasterskich. Ojcu Niwardowi powierzono rejon Centrum Nowej Huty.
 
Po wielu trudach o. Niward Karsznia uzyskał zezwolenie na budowę kościoła. Teraz należało się starać o lokalizację. Władze sugerowały teren osiedla Na Skarpie – naprzeciw Placu Centralnego, chodziło o realizację dyrektyw: jeśli nowy kościół to na obrzeżach miasta! Trzeba było wiele taktu i dialogu, by przekonać władzę do wolnego placu na os. Szklane Domy. Wierni od początku marzyli, aby w tym miejscu powstała świątynia. I tak się stało! Pracę rozpoczęto w lipcu 1982 roku od budynku gospodarczego, w którym znalazły się: pomieszczenia katechetyczne, cele dla ojców i kaplica o pow. 400 m2. Był to początek prawdziwej działalności Parafii na Szklanych Domach.


Parafia pw. Matki Boskiej Częstochowskiej
os. Szklane Domy 7
31-972 Kraków
tel. 12 644 73 59

Strona Internetowa Parafii