Strona główna
WAŻNE INFORMACJE!!! AKTUALIZACJA PDF Drukuj Email

Obowiązuje od dnia 25 marca do odwołania:

1. Wszystkie Msze św. będą odprawiane w katakumbach bez udziału wiernych we wcześniej zamówionych intencjach (wierni łączą się duchowo),

2. Intencja Mszy św. niedzielnej z kościoła św. Bartłomieja Ap. będzie odprawiona w katakumbach,

3. Pogrzeby na naszym cmentarzu bez Mszy św.,

4. Bazylika będzie otwarta do prywatnej modlitwy w godz. od 07.00 do 19.00 (wejście do kościoła z lewej strony od wejścia głównego; w kościele może przebywać nie więcej niż 5 osób jednocześnie),

5. Kościół św. Bartłomieja Ap. będzie zamknięty,

6. Nie będzie nabożeństw wielkopostnych (Droga krzyżowa, Gorzkie Żale),

7. Nie będzie Komunii Świętej dla chorych w pierwszy piątek i w pierwszą sobotę kwietnia i przed Wielkanocą,

8. Nie będzie całonocnego czuwania w pierwszy piątek kwietnia,

9. Zachęcamy do korzystania z transmisji Mszy św. w telewizji, radiu i w internecie oraz do przyjmowania Komunii Świętej duchowej,

10. Internetowa transmisja Mszy św. z naszego opactwa w każdą niedzielę o godz. 18.00 na fanpage parafii na Facebook,

11. Kancelaria parafialna czynna w godzinach popołudniowych,

12. Sklep klasztorny czynny tylko 4 i 5 kwietnia w godz. od 08.00 do 13.00,

13. Toalety na placu przed bazyliką są nieczynne do odwołania.

 


 

W odpowiedzi na pojawiające się pytania o inną niż niedzielna składka możliwość przekazania środków pieniężnych na działalność naszej parafii i opactwa - podajemy numery kont bankowych, na które można przekazywać swoje ofiary:

Konto złotówkowe w Banku BNP Paribas S.A.:

Nazwa rachunku: Parafia rzymskokatolicka pw. św. Bartłomieja

Numer rachunku: 68 2030 0045 1110 0000 0205 5960

W tytule przelewu można wpisać: „Darowizna na cele kultu religijnego”.

 

Konto złotówkowe w Banku BNP Paribas S.A.:

Nazwa rachunku: Opactwo OO. Cystersów w Mogile, ul. Klasztorna 11, 31-979 Kraków

Numer rachunku: 89 2030 0045 1110 0000 0199 3890

 


 

Żywy Różaniec - intencja parafialna na kwiecień 2020:

O ustanie epidemii koronawirusa; o zdrowie dla chorych oraz w intencji lekarzy, personelu medycznego i wszystkich służb sanitarnych.

 
 
Żal za grzechy - warunki - akt modlitewny PDF Drukuj Email
Czego potrzeba z naszej strony, aby Pan Bóg odpuścił nam osobiste grzechy? Dwa akty są konieczne: żal i postanowienie poprawy. Żal zawiera osobiste potępienie złych czynów z przeszłości, a postanowienie poprawy zawiera decyzję na odwrócenie się od grzechu w przyszłości.

Żal doskonały rodzi się w duszy przez ubolewanie, że się popełniło zło oraz przez odrazę do popełnionego zła i jego potępieniem. Akty te są ze sobą nierozerwalnie złączone tak, że jeden bez drugiego nie może istnieć. Żal za grzechy może być doskonały lub niedoskonały. Różnią się one motywacją. Motywem żalu doskonałego za grzechy jest Osoba Boga. Żałuję, że wystąpiłem przeciw Bogu, że obraziłem Majestat Boga, że okazałem Bogu, memu największemu dobroczyńcy, niewdzięczność, że wzgardziłem Jego Miłością. Kto z takich pobudek pobudza się do skruchy, ten wzbudza żal doskonały.

Więcej…
 
"Mogilski Krzyż" marzec - kwiecień 2020 PDF Drukuj Email

Święty Ludwik Grignion de Montfort uczy nas o trzech sposobach podejmowania Krzyża. Można go przyjąć tak jak uczynił to Pan Jezus, można go wziąć w ramiona jak pokutujący Dobry Łotr, można też odnieść się do niego jak drugi łotr, który krzyż przeklinał. A jak ty przyjąłeś swój krzyż?

Za nami dzień modlitwy i pokuty za grzech wykorzystania seksualnego małoletnich we Wspólnocie Kościoła. Przypomina o tym okładka naszej gazety. "Co się dzieje z tym Kościołem?" - pytają niektórzy. Trzeba raczej postawić pytanie: "Co dzieje się ze społeczeństwem w którym żyjemy?" Tego typu sytuacje zdarzały się i będą zapewne zdarzać się w przyszłości, trzeba dać świadectwo, że nie zgadzamy się na takie zło, nie rozumiemy go i dystansujemy się od niego.

Pewnie słyszeliście powiedzenie, że o grzechach mówi się tylko w konfesjonale. To prawda, ale młodzi ludzie mogą mieć z tym kłopot. Trzeba to zatem nagłaśniać, żeby uczyć i wychowywać. Potrzeba też modlitwy. Jeśli skrzywdzeni przez osobę duchowną czy przez kogoś innego są wśród nas, chcemy im pomóc. Jeśli chcą wierzyć, pomóżmy, aby ich uzdrowienie mogło dokonywać się w Kościele i przy wsparciu wspólnoty parafialnej. Są wśród nas tacy, którzy mówią: "Nie czuję się odpowiedzialny za taki grzech, trudno jest mi zatem modlić się w takiej intencji!" To prawda, ale do modlitwy w tej intencji zaprosił nas Ojciec Święty, Ksiądz Prymas oraz nasi Biskupi! W sposób szczególny modlitwą otoczyliśmy w piątek, 28 lutego, cały Kościół Krakowski, a szczególnie bpa Jana Szkodonia.

Więcej…
 
Pierwszy piątek maja PDF Drukuj Email

W pierwszy piątek miesiąca zapraszamy do naszej bazyliki na wspólną modlitwę, spowiedź oraz całonocne czuwanie.

Tego dnia Msze św. sprawowane są w bazylice o godz.: 06.00, 06.30, 08.00 (wspólnotowa za zmarłych), 09.30 (wspólnotowa za żyjących), 16.00, 18.00, 20.00 (rozpoczęcie całonocnego czuwania), 24.00.

Spowiedź św.: 06.00-10.00, 15.00-21.00.

 

Godziny nabożeństw (po południu):

Więcej…
 
Pielgrzymki w 2020 roku PDF Drukuj Email

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w planowanych przez naszą parafię pielgrzymkach, na które pragniemy wyruszyć w 2020 roku:

- samolotowo-autokarowa do Meksyku - do Matki Bożej w Guadalupe (5-14 lutego),

- autokarowa do Wilna - szlakiem Bożego Miłosierdzia (termin w trakcie ustalania),

- samolotowo-autokarowa do Grecji - szlakiem św. Pawła (27 września - 4 października).

 

Więcej…
 
Konserwacja zabytków piśmiennictwa ze zbiorów Opactwa Cystersów w Mogile PDF Drukuj Email

Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2019 r. Opactwo Cystersów zrealizowało kolejne zadanie współfinansowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pn. „Konserwacja unikatowych zabytków piśmiennictwa dla powstającego Muzeum Duchowości i Kultury Cystersów w Mogile”.

Projekt obejmował pełną konserwację oraz dokumentację konserwatorską 11 obiektów: dziesięć dokumentów pergaminowych (z lat 1227-1236) oraz jeden inkunabuł z zasobu archiwum i biblioteki Opactwa Cystersów w Mogile. Dokumenty są świadectwem początków opactwa, z kolei inkunabuł to Mszał cysterski z 1487 roku, najstarszy druk liturgiczny w mogilskiej kolekcji.

Więcej…
 
Konserwacja unikatowych zabytków piśmiennictwa z kolekcji Opactwa Cystersów w Mogile PDF Drukuj Email

W 2018 roku wykonana została konserwacja 11 unikatowych zabytków piśmiennictwa z kolekcji Opactwa. To osiem rękopiśmiennych dokumentów pergaminowych, jeden średniowieczny kodeks rękopiśmienny, jeden inkunabuł – najstarsza w zbiorach mogilskich księga drukowana oraz jeden starodruk. Powstałe w latach 1222-1581 obiekty, od początku są niezmiennie związane z zakonnym skryptorium i biblioteką Opactwa w Mogile.

8 dokumentów pergaminowych.

Osiem rękopisów pergaminowych pochodzi z lat 1222-1433. To najstarsze w zbiorach dokumenty założycielskie i lokacyjne, będące świadectwem początków i rozkwitu opactwa w Mogile.

Więcej…
 
Kontynuacja projektu inwestycyjnego w opactwie PDF Drukuj Email

22.08.2016 r. zakończył się trzeci, ostatni etap instalacji sygnalizacji alarmu przeciwpożarowego w krakowskim Opactwie Cystersów w Mogile. Tegoroczne przedsięwzięcie objęło swoim zakresem wszystkie pomieszczenia piwniczne (w tym katakumby), część pomieszczeń półpiętra oraz część pomieszczeń pierwszego piętra.

Projekt i tym razem dofinansowany był ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Koszt realizacji III etapu wyniósł 105 717,17 zł, z czego wkład  MKiDN to 100 tys. zł a pozostała kwota to wkład własny opactwa. Na całościową ochronę przeciwpożarową kościoła i klasztoru w Mogile przeznaczono w latach 2014-2016 kwotę 381 360,92 zł, w tym 300 tys. zł pochodziło ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego a 81 360,92 zł to wkład własny opactwa.

Więcej…
 
Sygnalizacja przeciwpożarowa w kościele św. Bartłomieja Ap. PDF Drukuj Email
30 września 2016 r. zostały zakończone prace związane z modernizacją sygnalizacji alarmu przeciwpożarowego w należącym do Opactwa Cystersów w Krakowie-Mogile drewnianym kościele pw. św. Bartłomieja Apostoła. Przedsięwzięcie to objęło swoim zakresem całość budynku (zainstalowano 32 zestawy czujek).

Projekt był dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Koszt realizacji wyniósł 31 tys. zł., z czego wkład MKiDN to 25 tys. zł. Kościół parafialny pw. św. Bartłomieja Apostoła Krakowie-Mogile posiada wielką wartość wśród innych zabytków Małopolski. Powstał w 1466 r. – zgodnie z tradycją cysterską – jako świątynia dla wiernych. Kościoły klasztorne służyły jedynie zakonnikom. Budowniczym kościoła był cieśla Maciej Mączka, którego nazwisko upamiętnia widniejąca w południowym portalu inskrypcja.

Więcej…
 
Kurs dla kandydatów na ministrantów PDF Drukuj Email
Wszystkich chłopców od 3 klasy szkoły podstawowej, którzy chcą zostać ministrantami, zapraszamy na kurs przygotowujący do tej posługi.

Zapisy na kurs odbywają się w zakrystii, w bazylice, i trwają od 23 lutego. Kurs rozpocznie się w połowie marca i potrwa do połowy czerwca.

Więcej informacji o Liturgicznej Służbie Ołtarza działającej w naszej parafii w zakładce >>> Ministranci i Lektorzy.

 
Osiemnastka - niedzielna Msza św. dla młodych ciałem i duchem PDF Drukuj Email
W październiku 2016 roku powstała w naszej parafii nowa inicjatywa duszpasterska o nazwie Osiemnastka.

Osiemnastka - to coniedzielna Msza św. o godz. 18.00, którą sprawuje o. Maciej Majdak OCist - wikariusz. Podczas Mszy św. o. Maciej głosi homilię, której celem jest lepsze zrozumienie treści zawartych w usłyszanej Ewangelii. Osiemnastka to niedzielna Eucharystia adresowana szczególnie do ludzi młodych - do młodzieży uczącej się, pracującej.

Pierwsza Osiemnastka została odprawiona w niedzielę 30 października 2016 roku. Z biegiem czasu okazało się, że uczestnikami Osiemnastki stali się nie tylko ludzie młodzi. Zgodnie z przyjętą zasadą na Osiemnastkę zaproszeni są wszyscy - młodzi ciałem i duchem.

Zapraszamy do polubienia fanpage Osiemnastka na Facebook.

 

Więcej…
 
Bierzmowanie 2021 PDF Drukuj Email
Wszystkich kandydatów chcących przyjąć sakrament bierzmowania zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat kursu prowadzonego w naszej parafii.

 

Kurs dla kandydatów prowadzi: o. Bartłomiej Rodziewicz OCist.

Informacje o terminach spotkań podawane są na bieżąco w ogłoszeniach parafialnych.

 

Zakładka: Kandydaci do bierzmowania.

 
Apel dotyczący cmentarza na os. Wandy PDF Drukuj Email
Jako Proboszcz Parafii pod wezwaniem św. Bartłomieja Apostoła w Krakowie-Mogile zwracam się z gorącym apelem o pomoc w należytym zaopiekowaniu się grobami znajdującymi się na tutejszym cmentarzu. W trosce o upamiętnienie Zmarłych – Parafia podejmuje wielorakie działania mające na celu uporządkowanie stanu faktycznego i prawnego grobów.
Więcej…
 
Rekolekcje powołaniowe PDF Drukuj Email

Zastanawiasz się nad życiem radami ewangelicznymi?

Wydaje Ci się, że słyszysz wewnętrzny głos Pana Boga – „Pójdź za Mną”?

Bliskie jest Ci motto życiowe – „Módl się i pracuj”?

 

Rozeznaj swoje powołanie biorąc czynny udział w życiu naszej wspólnoty. Indywidualne rekolekcje dotyczą osób między 16 a 34 rokiem życia. Szczegółowe informacje na temat rekolekcji uzyskasz pisząc na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Kliknij >>> Informacje powołaniowe