Strona główna
Odpust mogilski 2017 PDF Drukuj Email
W dniach od 14 do 21 września w sanktuarium Krzyża Świętego w Krakowie-Mogile będziemy przeżywać odpust ku czci Podwyższenia Krzyża Świętego.

Zapraszamy na uroczystą Mszę św. w główny dzień odpustu, tj. w niedzielę 17 września o godz. 11.00. Będzie jej przewodniczył i Słowo Boże wygłosi Jego Ekscelencja Abp Marek Jędraszewski Metropolita Krakowski. Transmisję z głównej uroczystości przeprowadzi Radio Pallotti FM, Radio Podlasie oraz Salve TV.

W pozostałe dni tygodnia odpustowego główne Msze św. z kazaniami dla pielgrzymów będą sprawowane o godz. 11.30 i 18.00 z procesją eucharystyczną.

W piątek 15 września o godz. 11.30, w naszym sanktuarium, odbywa się tradycyjna pielgrzymka chorych i niepełnosprawnych Archidiecezji krakowskiej.

 

Wspólnota Cysterska zaprasza do modlitwy w sanktuarium Krzyża Świętego w tym czasie odpustowym.

Dołącz do wydarzenia na Facebook.

 
Zapraszamy na kurs małżeński PDF Drukuj Email
Czy chciałabyś chodzić z własnym mężem na romantyczne randki?

Czy chciałbyś, aby Twoja żona mniej się obrażała, a bardziej Cię doceniała?

Czy marzycie, aby Wasze potrzeby były zaspokojone?

A może macie dosyć wtrącających się teściów?

Lub jest dobrze, ale obawiacie się małżeńskiej rutyny?

 

Jeżeli Wasze małżeństwo jest dla Was ważne, zapraszamy na Kurs Małżeński. Jest bardzo praktyczny, daje narzędzia do rozwiązywania codziennych problemów pojawiających się w małżeństwie. Przyda się zarówno świeżo upieczonym małżonkom jak i parom z wieloletnim stażem.

Jest doskonałym miejscem zarówno dla małżeństw trwających w silnych relacjach jak i dla tych, które zmagają się z trudnościami.

Więcej…
 
"Mogilski Krzyż" wrzesień - październik 2017 PDF Drukuj Email

Uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego skłania do refleksji nad znaczeniem tego najbardziej rozpoznawalnego symbolu Chrystusa. W naszych rozważaniach pozwólmy się poprowadzić jednemu z chrześcijańskich poetów epoki patrystycznej, Wenancjuszowi Fortunatowi, autorowi jednego z najbardziej inspirujących hymnów o Krzyżu Świętym pod tytułem "Pange lingua gloriosi proelium certaminis".

Wenancjusz Fortunat urodził się około 535 r., a zmarł krótko po 600 r. Po odbyciu studiów w Rawennie wiele podróżował, tworząc poezję, która zwróciła na niego uwagę wdowy po królu Chlotarze I, św. Redegundy. Jako mniszka z klasztoru w Poitiers św. Redegunda skłoniła poetę do przyjęcia święceń kapłańskich i objęcia opieki duchownej nad klasztorem. Później został także biskupem Poitiers. Jego utwory obejmują 11 ksiąg i są to głównie wiersze okolicznościowe poświęcone wybitnym osobistościom tamtych czasów. Jednak znaleźć też można wśród nich wiersze wyrażające jego głęboką wiarę, a dziś uznaje się je powszechnie za arcydzieła liryki religijnej.

Więcej…
 
Msza św. popielgrzymkowa w Mogile PDF Drukuj Email
W niedzielę, 24 września, o godz. 15.00 w bazylice Cystersów w Krakowie-Mogile będzie sprawowana Msza św. dla wszystkich pielgrzymów ze Wspólnoty IV Nowohuckiej, którzy wzięli udział w tegorocznej 37. Pieszej Pielgrzymce Krakowskiej na Jasną Górę.

Serdecznie zapraszamy na wspólną modlitwę.

 

Przejdź na stronę >>> grupy mogilskiej.

 
Zapytanie ofertowe - pełnienie nadzoru inwestorskiego PDF Drukuj Email

W związku z realizacją inwestycji w ramach projektu nr RPMP.06.01.01-12-0089/16 pn. Utworzenie Muzeum Duchowości i Kultury Cystersów wraz z Biblioteką w Opactwie Cystersów w Krakowie-Mogile (finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 6 Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.1 Ochrona i Opieka nad zabytkami) oraz projektu pn. Utworzenie Muzeum Cystersów w Mogile w budynkach dawnego Pałacu Opata i Przeoratu wraz z rewaloryzacją otoczenia – zadanie 2017 – budowa systemu osuszania ścian zewnętrznych oraz prace rozbiórkowe i konstrukcyjne wewnątrz budynku (finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa, w ramach Projektów Kluczowych wybranych przez SKOZK) informujemy, iż pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1053956 zostało opublikowane zapytanie ofertowe pn. Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pod nazwą: Utworzenie Muzeum Duchowości i Kultury Cystersów wraz z Biblioteką Opactwie Cystersów w Krakowie-Mogile (w dotacji ze środków EFRR)/ Utworzenie Muzeum Cystersów w Mogile w budynkach dawnego Pałacu Opata i Przeoratu wraz z rewaloryzacją otoczenia (w dotacji ze środków NFRZK).

Zapraszamy do składania ofert.

 
Zapytanie ofertowe - prace budowlano-konserwatorskie PDF Drukuj Email

W związku z realizacją inwestycji w ramach projektu nr RPMP.06.01.01-12-0089/16 pn. Utworzenie Muzeum Duchowości i Kultury Cystersów wraz z Biblioteką w Opactwie Cystersów w Krakowie-Mogile (finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 6 Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.1 Ochrona i Opieka nad zabytkami) oraz projektu pn. Utworzenie Muzeum Cystersów w Mogile w budynkach dawnego Pałacu Opata i Przeoratu wraz z rewaloryzacją otoczenia – zadanie 2017 – budowa systemu osuszania ścian zewnętrznych oraz prace rozbiórkowe i konstrukcyjne wewnątrz budynku (finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa, w ramach Projektów Kluczowych wybranych przez SKOZK) informujemy, iż pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1046847 oraz http://www.skozk.pl/nfrzk-p-9-22-08-2017.html zostało opublikowane zapytanie ofertowe pn. Wykonanie prac budowlano-konserwatorskich w obszarze objętym projektem budowlanym i wykonawczym dla zadania realizowanego w 2017 r. w ramach inwestycji pn. Utworzenie Muzeum Duchowości i Kultury Cystersów wraz z Biblioteką Opactwie Cystersów w Krakowie-Mogile (etap I) 2017r (EFRR) / Utworzenie Muzeum Cystersów w Mogile w budynkach dawnego Pałacu Opata i Przeoratu wraz z rewaloryzacją otoczenia – zadanie 2017 – budowa systemu osuszania ścian zewnętrznych oraz prace rozbiórkowe i konstrukcyjne wewnątrz budynku (NFRZK).

Zapraszamy do składania ofert.

 
Zapytanie ofertowe - nadzór inwestorski PDF Drukuj Email

W związku z realizacją inwestycji w ramach projektu nr RPMP.06.01.01-12-0089/16 pn. Utworzenie Muzeum Duchowości i Kultury Cystersów wraz z Biblioteką w Opactwie Cystersów w Krakowie-Mogile (finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 6 Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.1 Ochrona i Opieka nad zabytkami) oraz projektu pn. Utworzenie Muzeum Cystersów w Mogile w budynkach dawnego Pałacu Opata i Przeoratu wraz z rewaloryzacją otoczenia – zadanie 2017 – budowa systemu osuszania ścian zewnętrznych oraz prace rozbiórkowe i konstrukcyjne wewnątrz budynku (finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa, w ramach Projektów Kluczowych wybranych przez SKOZK) informujemy, iż pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1049590 zostało opublikowane zapytanie ofertowe pn. Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pod nazwą: Utworzenie Muzeum Duchowości i Kultury Cystersów wraz z Biblioteką Opactwie Cystersów w Krakowie-Mogile (w dotacji ze środków EFRR)/ Utworzenie Muzeum Cystersów w Mogile w budynkach dawnego Pałacu Opata i Przeoratu wraz z rewaloryzacją otoczenia (w dotacji ze środków NFRZK).

Zapraszamy do składania ofert.

W związku z opublikowanymi odpowiedziami na pytania Wykonawców Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania ofert z 29.08.2017 do godz. 13.00 na 31.08.2017 do godz. 13.00 i odpowiednio zmiany terminu otwarcia ofert z 29.08.2017 godz. 13.15 na dzień 31.08.2017 godz. 13.15 a nadto - analogicznie - zmiany sposobu opisania kopert zawierających ofertę. Pozostałe postanowienia ogłoszenia nie ulegają zmianie.
 
Pytnia oferentów i odpowiedzi PDF Drukuj Email

Odpowiedzi na pytania z dnia 17.08.2017 r. w przedmiocie konkursu ofert na zadanie:

  • w dotacji ze środków EFRR: Utworzenie Muzeum Duchowości i Kultury Cystersów wraz z Biblioteką Opactwie Cystersów w Krakowie-Mogile (etap I) 2017 r.,
  • w dotacji ze środków NFRZK: Utworzenie Muzeum Cystersów w Mogile w budynkach dawnego Pałacu Opata i Przeoratu wraz z rewaloryzacją otoczenia - zadanie 2017 - budowa systemu osuszania ścian zewnętrznych oraz prace rozbiórkowe i konstrukcyjne wewnątrz budynku.

Pytanie 1. Poz. 1.1.1.37 - Dylatacje w konstrukcji budowli - pozycja ta nie przewiduje wypełnienia dylatacji zgodnie z projektem.

Odpowiedź: Należy przyjąć wypełnienie dylatacji zgodnie z projektem.

Pytanie 2. Poz. 1.1.1.38 - Izolacje z papy termozgrzewalnej - pozycja ta przewiduje ułożenie 1x papa na sucho - brak gruntowania, 2x papa SBS w projekcie. Uwaga ta dotyczy wszystkich pozycji przewidujących wykonanie izolacji przeciwwilgociowych. Uwaga: Pytający omyłkowo podał poz. 1.1.1.38, pytanie dotyczy poz. 1.1.1.39.

Odpowiedź: Należy przyjąć jak w projekcie 2x papę termozgrzewalną modyfikowaną SBS na tkaninie technicznej z gruntowaniem stosując odpowiednią pozycję kosztorysową.

Więcej…
 
Pytania i odpowiedzi cz. 2 PDF Drukuj Email

Odpowiedzi na pytania z dnia 23.08.2017 w przedmiocie konkursu ofert na zadanie: Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pod nazwą: Utworzenie Muzeum Duchowości i Kultury Cystersów wraz z Biblioteką Opactwie Cystersów w Krakowie-Mogile (w dotacji ze środków EFRR) / Utworzenie Muzeum Cystersów w Mogile w budynkach dawnego Pałacu Opata i Przeoratu wraz z rewaloryzacją otoczenia (w dotacji ze środków NFRZK)

Pytanie 1. Dotyczy pkt XI.2 doświadczenie zespołu

Pytanie 1. Czy zapis dotyczący doświadczenia polegającego na "...Pełnieniu funkcji inspektora nadzoru w ramach prac budowlanych w wartości prac co najmniej 4 mln zł brutto..." odnosi się do wartości całej inwestycji 4 mln brutto i w ramach tej inwestycji prowadzenia nadzoru w danej specjalności?

Odpowiedź: Zapis dotyczy pełnienia funkcji nadzoru w obiekcie zabytkowym, w którym cała inwestycja miała wartość 4 mln brutto, a inspektor nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (któremu podlegli byli pozostali inspektorzy branżowi) pełnił funkcje nadzoru nad tą inwestycją.

Więcej…
 
Kontynuacja projektu inwestycyjnego w opactwie PDF Drukuj Email

22.08.2016 r. zakończył się trzeci, ostatni etap instalacji sygnalizacji alarmu przeciwpożarowego w krakowskim Opactwie Cystersów w Mogile. Tegoroczne przedsięwzięcie objęło swoim zakresem wszystkie pomieszczenia piwniczne (w tym katakumby), część pomieszczeń półpiętra oraz część pomieszczeń pierwszego piętra.

Projekt i tym razem dofinansowany był ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Koszt realizacji III etapu wyniósł 105 717,17 zł, z czego wkład  MKiDN to 100 tys. zł a pozostała kwota to wkład własny opactwa. Na całościową ochronę przeciwpożarową kościoła i klasztoru w Mogile przeznaczono w latach 2014-2016 kwotę 381 360,92 zł, w tym 300 tys. zł pochodziło ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego a 81 360,92 zł to wkład własny opactwa.

Więcej…
 
Konserwacja unikatowych ksiąg z opactwa Cystersów w Krakowie-Mogile PDF Drukuj Email

Starodruk muzyczny przed konserwacją.W 2017 r. Opactwo Cystersów realizuje zadanie współfinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pn. „Konserwacja unikatowych ksiąg z kolekcji Opactwa Cystersów w Mogile”.

Zadanie obejmuje pełną konserwację oraz dokumentację konserwatorską trzech obiektów.

Pierwszy z nich to XV-wieczny rękopis, zawierający teksty wykładowców Akademii Krakowskiej – Jana z Gniezna oraz opata mogilskiego Jana Taczela.

Więcej…
 
Fumigacja kościoła św. Bartłomieja Ap. PDF Drukuj Email
Kościół pod wezwaniem św. Bartłomieja Ap. jest zaatakowany przez owady żerujące – od strony północnej przez kołatki, od strony południowej przez spuszczele. Pilność prac wnika z obaw, że drewnojady zaatakują pochodzący z 1466 roku gotycki dębowy, rzeźbiony portal z motywem roślinnym, jedyny taki portal w Polsce i prawdopodobnie jedyny w Europie.

W związku z powagą zaistniałej sytuacji SKOZK na dezynsekcję przeznaczył dotację w wysokości 90% z wkładem własnym parafii 10%. Parafia poniosła ponadto koszt przygotowania ekspertyz i dokumentacji projektowej remontu kościoła, postępowania wyłaniającego wykonawcę, a także zapewnia nadzór inspektorów prac konserwatorskich i budowlanych.

Więcej…
 
Sygnalizacja przeciwpożarowa w kościele św. Bartłomieja Ap. PDF Drukuj Email
30 września 2016 r. zostały zakończone prace związane z modernizacją sygnalizacji alarmu przeciwpożarowego w należącym do Opactwa Cystersów w Krakowie-Mogile drewnianym kościele pw. św. Bartłomieja Apostoła. Przedsięwzięcie to objęło swoim zakresem całość budynku (zainstalowano 32 zestawy czujek).

Projekt był dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Koszt realizacji wyniósł 31 tys. zł., z czego wkład MKiDN to 25 tys. zł. Kościół parafialny pw. św. Bartłomieja Apostoła Krakowie-Mogile posiada wielką wartość wśród innych zabytków Małopolski. Powstał w 1466 r. – zgodnie z tradycją cysterską – jako świątynia dla wiernych. Kościoły klasztorne służyły jedynie zakonnikom. Budowniczym kościoła był cieśla Maciej Mączka, którego nazwisko upamiętnia widniejąca w południowym portalu inskrypcja.

Więcej…
 
Pierwszy piątek października PDF Drukuj Email

W pierwszy piątek miesiąca zapraszamy do naszej bazyliki na wspólną modlitwę, spowiedź oraz całonocne czuwanie. Tego dnia Msze św. sprawowane są w bazylice o godz.: 6.00, 6.30, 8.00 (wspólnotowa za zmarłych), 9.30 (wspólnotowa za żyjących), 16.00, 17.00, 18.00, 20.00 (rozpoczęcie całonocnego czuwania), 24.00.

Spowiedź św.: 6.00-10.00, 15.00-21.00.

 

W tym roku przypada 100. rocznica objawień Matki Bożej w Fatimie. Z tego względu podczas czuwań pierwszopiątkowych (od maja do października włącznie) będziemy odmawiać wszystkie części Różańca.

Więcej…
 
Ogłoszenia parafialne (17.09.2017) PDF Drukuj Email

Dwudziesta czwarta Niedziela zwykła, uroczystości odpustowe ku czci Podwyższenia Krzyża Świętego

1. Dziś przypada główna uroczystość odpustu ku czci Podwyższenia Krzyża Świętego. Eucharystii o godz. 11.00 będzie przewodniczył J. Ek. Ks. Abp Marek Jędraszewski - Metropolita Krakowski. Transmisję na żywo przeprowadzi Katolickie Radio Podlasie, Telewizja Internetowa Diecezji Warszawsko-Praskiej – Salve TV, oraz Radio Internetowe Pallotti FM. Pozostałe Msze św. będą odprawiane o godz.: 6.00, 6.30, 8.00, 9.30, 13.00, 14.00, 17.00, 18.15. Na wszystkich Mszach św. homilię głosi ks. Józef Morawa – rektor seminarium 35+. Uroczyste Nieszpory z procesją eucharystyczną o godz. 16.00. Intencje Mszalne przyjmowane są pod arkadami obok sklepu klasztornego i w zakrystii. Część konfesjonałów stoi pod arkadami obok sklepu, a także pod arkadami od strony ogrodu. Prosimy właśnie tam korzystać ze Spowiedzi świętej. Osoby słabo słyszące mogą wyspowiadać na krużganku klasztornym. W sklepie pod arkadami można zakupić "Mogilski Krzyż", "Drogę Krzyżową – rozważania mogilskie" oraz książkę o. Korneliusza Jackiewicza „Historia Cudownego Krzyża Mogilskiego”, którą autor będzie podpisywał. Serdecznie zapraszamy do kuchni dla pielgrzymów, która znajduje się na dziedzińcu gospodarczym Opactwa. Po wyjściu z bazyliki należy udać się w lewo i przejść przez bramę. Kuchnia oferuje bigos, drożdżówki, kawę i herbatę. Czynna jest od godz. 8.30 do 18.00. Poświęcenie dewocjonaliów odbywa się przed zakrystią oraz obok sklepu. W czasie odpustu, ogród klasztorny otwarty jest od 8.00 do 18.00. Toalety znajdują się przy dzwonnicy pod arkadami, obok sklepu. Przed bazyliką Siostry ze Zgromadzenia św. Józefa zbierają ofiary na misje. Na Mszę św. kończącą odpust w czwartek, 21 września, o godz. 18.00 zapraszamy naszych parafian. Liturgii będą przewodniczyć ojcowie ze Szklanych Domów. Dróżki Różańcowe odbędą się w niedzielę – 24 września. Rozpoczęcie o godz. 9.30 w kościele św. Bartłomieja. O godz. 11.00 Msza św. w Lasku Mogilskim. Dziękujemy za wszystkie ofiary złożone na potrzeby naszego sanktuarium.

2. Msza św. dla pielgrzymów pieszej pielgrzymki na Jasną Górę w przyszłą niedzielę o godz. 15.00 w bazylice.

3. Koronka na placach świata 28 września w środę o godz. 15.00. W naszej parafii będziemy się modlić w trzech punktach: Centrum E przy pomniku Solidarności, przy skrzyżowaniu ulic Zuchów i Jana Pawła II oraz przy kapliczce św. Jana Nepomucena na ul. Odmętowej.

4. Miłosiernemu Bogu polecamy zmarłą Czesławę Janik.

o. Wincenty Zakrzewski OCist - proboszcz

więcej ogłoszeń

 
"Osiemnastka" >>> niedzielna Msza św. dla MŁODZIEŻY PDF Drukuj Email
ZAPRASZAMY >>> niedziela, godz. 18.00, bazylika w Mogile.

 

Od niedzieli, 30 października 2016 roku, na coniedzielną Eucharystię, tzw. "Osiemnastkę", do mogilskiej bazyliki zapraszamy młodzież w wieku 30- i 30+.

 
Bierzmowanie 2018 PDF Drukuj Email
Wszystkich kandydatów do bierzmowania zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat kursu prowadzonego w naszej parafii.


Zakładka: Kandydaci do bierzmowania

Wyślij wiadomość z zapytaniem o kurs na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 
Apel dotyczący cmentarza na os. Wandy PDF Drukuj Email
Jako Proboszcz Parafii pod wezwaniem św. Bartłomieja Apostoła w Krakowie-Mogile zwracam się z gorącym apelem o pomoc w należytym zaopiekowaniu się grobami znajdującymi się na tutejszym cmentarzu. W trosce o upamiętnienie Zmarłych – Parafia podejmuje wielorakie działania mające na celu uporządkowanie stanu faktycznego i prawnego grobów.
Więcej…