Strona główna
"Mogilski Krzyż" wrzesień - październik 2015 PDF Drukuj Email

W związku z obchodzonym w naszej parafii dorocznym odpustem z okazji Podwyższenia Krzyża Świętego warto zauważyć, że w bazylice Santa Croce in Gerusalemme w Rzymie przechowywana jest niezwykła pamiątka Męki Pańskiej. Jest to Titulus Damnationis - tablica z tytułem winy Jezusa z Nazaretu. Według św. Ambrożego z Mediolanu i św. Jana Chryzostoma to właśnie dzięki tej tablicy matka cesarza Konstantyna, św. Helena, zidentyfikowała krzyż odkryty na Golgocie w latach 326-328. Odnaleziona przez św. Helenę tabliczka została podzielona na dwie części. Jedna została w Jerozolimie, druga trafiła do Rzymu. Jerozolimska część zaginęła bezpowrotnie w wyniku najazdu perskiego. Na szczęście fragment rzymski zachował się do naszych czasów. Przeprowadzone współcześnie badania naukowe, w tym dendrologiczne i paleograficzne, wykazały, że Titulus pochodzi z I w. n.e. W ten sposób Titulus stał się autentycznym świadkiem najważniejszych wydarzeń historii zbawienia.

Więcej…
 
Rok Życia Konsekrowanego (30.11.2014-2.02.2016) PDF Drukuj Email

Rok 2015 w Kościele Powszechnym dedykowany jest życiu konsekrowanemu, jest Rokiem Życia Konsekrowanego. Rozpocznie się on w I niedzielę Adwentu, 30 listopada 2014 r., a jego otwarcie będzie poprzedzone czuwaniem modlitewnym w Bazylice św. Piotra w dniu 29 listopada. Natomiast zakończy się 2 lutego 2016 r. uroczystą Mszą św. sprawowaną przez Papieża.

Więcej…
 
List na rozpoczęcie Roku Życia Konsekrowanego PDF Drukuj Email

List Przewodniczącego KWPZM O. Janusza Soka CSsR na rozpoczęcie Roku Życia Konsekrowanego

Drodzy Współbracia!

Rozpoczyna się Rok Życia Konsekrowanego, czas łaski i nawrócenia, odnowienia naszego zawierzenia Bogu, który nas dostrzegł, odnalazł, przemienił, konsekrował, i który nas nieustannie prowadzi.

Co mamy do zaoferowania ludziom zanurzonym w kulturze, która coraz mniej się liczy z obecnością Boga, coraz mniej jej potrzebuje? Często zadajemy sobie to pytanie, a w obecnym roku niech ono brzmi jeszcze wyraźniej. Ojciec Święty Franciszek wskazał trzy zagadnienia, które stanowią swoisty klucz do przeżywania naszego życia i dawania świadectwa o konsekracji zakonnej, są to: Ewangelia, proroctwo i nadzieja.

Więcej…
 
Apel dotyczący cmentarza na os. Wandy PDF Drukuj Email
Jako Proboszcz Parafii pod wezwaniem św. Bartłomieja Apostoła w Krakowie-Mogile zwracam się z gorącym apelem o pomoc w należytym zaopiekowaniu się grobami znajdującymi się na tutejszym cmentarzu. W trosce o upamiętnienie Zmarłych – Parafia podejmuje wielorakie działania mające na celu uporządkowanie stanu faktycznego i prawnego grobów.
Więcej…
 
ŚDM 2016 >>> deklaracja zakwaterowania PDF Drukuj Email

INFORMACJA SEKCJI LOGISTYKI KOMITETU ORGANIZACYJNEGO ŚDM 2016

W lipcu 2013 w Rio de Janeiro młodzież całego świata niecierpliwie oczekiwała na ogłoszenie przez Ojca Świętego Franciszka miejsca kolejnych Światowych Dni Młodzieży. Dziś wiemy, że to my, Polacy i Krakowianie, w dniach 26-31 lipca 2016 przyjmiemy młodych ze wszystkich kontynentów. By mogli oni w pełni przeżyć ten czas, już teraz musimy wspólnie podjąć trud przygotowania organizacyjnego i duchowego, aktualnie zwłaszcza w zakresie przygotowania dla nich zakwaterowania.

Więcej…
 
Kontynuacja projektu inwestycyjnego w opactwie PDF Drukuj Email

Opactwo Cystersów w Mogile od maja do października 2015 roku kontynuuje projekt inwestycyjny, którego celem jest podniesienie poziomu ochrony przeciwpożarowej obiektów klasztornych oraz wyeliminowanie zagrożeń zniszczenia zabytkowych budynków, wchodzących w skład założenia klasztornego.

Zasadniczy zakres prac jest związany z zakupem oraz montażem instalacji przeciwpożarowej systemu sygnalizacji pożaru SAP, który zapewni właściwą ochronę budynkom oraz ludziom - zakonnikom i wiernym. System w razie ewentualnego pożaru zapewni wykrycie miejsca jego powstania i poprzez system monitoringu umożliwi bezzwłoczne przystąpienie do akcji ratowniczo-gaśniczej.

Więcej…
 
Remont archiwum PDF Drukuj Email

Informujemy, że obecnie prowadzone są prace remontowe w archiwum naszego opactwa. W związku z tym nie można korzystać z jego zasobów.

O zakończeniu prac poinformujemy na naszej stronie internetowej.

 
Ogłoszenia parafialne (4.10.2015) PDF Drukuj Email

Dwudziesta siódma Niedziela zwykła

1. Dzisiaj o godz. 16.00 odbędzie się procesja różańcowa do 5 ołtarzy. Zapraszamy do wspólnej modlitwy parafian wraz z asystą procesyjną.

2. Nabożeństwa różańcowe odprawiane są w dni powszednie o godz. 17.30, w niedziele o godz. 16.00. Dzieci zapraszamy na różaniec codziennie; w poniedziałki i piątki różaniec będą prowadziły dzieci ze szkół podstawowych.

3. Msza św. Honorowej Straży NSPJ w czwartek o godz. 18.00. Po Mszy św. Adoracja Najświętszego Sakramentu.

4. Za tydzień Dzień Papieski, który będziemy przeżywać pod hasłem „Jan Paweł II – Patron Rodziny”. Składkę do puszek przeprowadzi młodzież oazowa.

5. W przyszłą niedzielę będziemy gościć w naszej parafii ks. Bpa Pawła Posadę - biskupa pomocniczego diecezji czeskobudziejowickiej, który wygłosi Słowo Boże w ramach przygotowań do Światowych Dni Młodzieży.

6. Wolontariusze Światowych Dni Młodzieży będą pełnić dyżury informacyjne w bibliotece parafialnej, w każdy wtorek od godziny 16.00 do 18.00.

7. Informacje dotyczące wyborów do Duszpasterskiej Rady Parafialnej znajdują się na tablicy ogłoszeń pod chórem.

8. Oaza Dzieci Bożych zaprasza dziewczęta ze szkoły podstawowej z klas 3 do 6 na spotkania, które odbywają się w niedziele o  godz. 9.00 w salkach katechetycznych.

9. Można już zamawiać Msze św. indywidualne na 2016 rok.

10. Studium Apostolstwa Świeckich rozpocznie swe działanie przy parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy na os. Bohaterów Września. Szczegóły na plakacie.

11. Radny Marian Baś zaprasza na spotkanie dotyczące aktualnych spraw dzielnicy, które odbędzie się w katakumbach, w czwartek 8 października o godz. 17.00.

12. Miłosiernemu Bogu polecamy zmarłych: Janinę Sadlik oraz Adolfa Łuckiewicza.

 

o. Wincenty Zakrzewski OCist - proboszcz

więcej ogłoszeń

 
Bierzmowanie 2016 PDF Drukuj Email
Wszystkich kandydatów do bierzmowania zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat kursu prowadzonego w naszej parafii.