Strona główna
Adwentowe wypatrywanie Zbawiciela PDF Drukuj Email
Ze śpiewem "Oto Pan Bóg przyjdzie..." rozpoczynamy nasze adwentowe czuwanie i oczekiwanie na Chrystusa. Pomocą w przygotowaniu naszych serc na Zbawiciela jest poranna Eucharystia, podczas której odczytujemy słowa proroka Izajasza i napomnienia Jana Chrzciciela, wsłuchujemy się z Maryją w Boży plan zbawienia i przyjmujemy Ciało Chrystusa - zadatek naszego życia wiecznego.

 

Zapraszamy do bazyliki na roraty od poniedziałku do soboty o godz. 6.00.

Dzieci i młodzież zapraszamy do bazyliki na adwentową Mszę św. w środy i piątki o godz. 18.00. Na te adwentowe spotkania dzieci przynoszą lampiony oraz serca z wypisanymi dobrymi uczynkami. "Drzewo życia" - dołącz do wydarzenia na Facebook.

 

I Niedzielą Adwentu rozpoczniemy nowy rok liturgiczny i duszpasterski. Jest on częścią czteroletniego programu nawiązującego do 1050. rocznicy Chrztu Polski, którą będziemy przeżywać w 2016 r.

Tematem programu na rok liturgiczny 2015/2016 są słowa: "Nowe życie w Chrystusie". W następnym roku praca duszpasterska będzie skupiała się wokół hasła: "Idźcie i głoście" (2016/2017). Zachęcamy do lektury charakterystyki celów i założeń programu duszpasterskiego 2015/2016.

 
Nauka Kościoła o odpustach PDF Drukuj Email
Nauka o odpustach łączy się z tajemnicą Bożego Miłosierdzia. W sakramencie pojednania grzesznik otrzymuje przebaczenie wyznanych grzechów, za które szczerze żałuje. Dzięki temu może on osiągnąć wieczne zbawienie. Uzyskane przebaczenie nie uwalnia jednak od kar doczesnych (czasowych), które spotykają nas za życia lub po śmierci w czyśćcu. Uwolnieniu od tych kar służy właśnie obfity skarbiec odpustów Kościoła.

Odpust jest to darowanie przez Boga kary doczesnej za grzechy odpuszczone już co do winy.

Rozróżnią się odpusty cząstkowe i zupełne (zależnie od tego, w jakim stopniu uwalniają nas od kary doczesnej). Odpusty te może zyskiwać każdy ochrzczony po spełnieniu odpowiednich warunków dla siebie lub ofiarowywać je za zmarłych.

Warunki uzyskania odpustu zupełnego:

  • brak jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, nawet powszedniego (jeżeli jest brak całkowitej dyspozycji – zyskuje się odpust cząstkowy),
  • stan łaski uświęcającej (brak nieodpuszczonego grzechu ciężkiego) lub spowiedź sakramentalna,
  • przyjęcie Komunii świętej,
  • odmówienie modlitwy (np. „Ojcze nasz”, „Zdrowaś Mario”) w intencjach Ojca Świętego (nie chodzi o modlitwę w intencji samego Papieża, choć i ta modlitwa jest bardzo cenna; modlitwa związana z odpustem ma być skierowana w intencji tych spraw, za które modli się każdego dnia papież. Intencje te są często ogłaszane, m.in. na naszych stronach z kalendarzem na dany miesiąc),
  • wykonanie czynności związanej z odpustem.

Ewentualna spowiedź, Komunia święta i modlitwa w intencjach Ojca Świętego mogą być wypełnione w ciągu kilku dni przed lub po wypełnieniu czynności, z którą związany jest odpust; między tymi elementami musi jednak istnieć związek. Po jednej spowiedzi można uzyskać wiele odpustów zupełnych, natomiast po jednej Komunii świętej i jednej modlitwie w intencjach Papieża – tylko jeden odpust zupełny. Kościół zachęca do ofiarowania odpustów za zmarłych (niekoniecznie muszą być to osoby nam znane, nie musimy wymieniać konkretnego imienia – wystarczy ofiarować odpust w intencji osoby zmarłej, która tego odpustu potrzebuje). Odpustów (zarówno cząstkowych, jak i zupełnych) nie można ofiarowywać za innych żywych.

Więcej…
 
Apel dotyczący cmentarza na os. Wandy PDF Drukuj Email
Jako Proboszcz Parafii pod wezwaniem św. Bartłomieja Apostoła w Krakowie-Mogile zwracam się z gorącym apelem o pomoc w należytym zaopiekowaniu się grobami znajdującymi się na tutejszym cmentarzu. W trosce o upamiętnienie Zmarłych – Parafia podejmuje wielorakie działania mające na celu uporządkowanie stanu faktycznego i prawnego grobów.
Więcej…
 
Pierwszy piątek grudnia PDF Drukuj Email

W pierwszy piątek miesiąca zapraszamy do naszej bazyliki na modlitwę, spowiedź oraz całonocne czuwanie.

Msze św. są sprawowane o godz.: 6.00, 7.00, 8.00, 9.30, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00 (rozpoczęcie całonocnego czuwania), 24.00.

Spowiedź św.: 6.00-10.00, 15.00-21.00.

 

Godziny nabożeństw (po południu):

14.45 - wystawienie Najświętszego Sakramentu, Koronka do Bożego Miłosierdzia, Różaniec

16.00 - Msza św.

16.30 - Droga krzyżowa

17.00, 18.00 - Msza św.

19.00 - Droga krzyżowa

20.00 - Msza św.

21.00 - Apel jasnogórski, procesja przebłagalna

22.00 - Różaniec (tajemnice bolesne)

Więcej…
 
"Mogilski Krzyż" listopad - grudzień 2015 PDF Drukuj Email
Czas ucieka, wieczność czeka. Jeszcze nie tak dawno bawiliśmy się na festynie parafialnym, a tu już czas nawiedzania grobów i adwentowych przygotowań do Bożego Narodzenia. Zatrzymajmy się na chwilę i zastanówmy się, po co właściwie to wszystko.

W listopadowo-grudniowym numerze naszej gazety parafialnej zamieściliśmy wiele informacji dotyczących minionych tygodni z życia naszej wspólnoty. Wśród nich z oczywistych względów szczególne miejsce zajmuje relacja z dorocznego odpustu mogilskiego. Znaleźć tu można także ślady po innych wydarzeniach, w które zaangażowanych było wiele osób.

Więcej…
 
Wreszcie żyć – 12 kroków ku pełni życia PDF Drukuj Email
W opactwie Cystersów w Krakowie-Mogile organizowane są warsztaty pt. „12 kroków ku pełni życia” przeznaczone dla osób: przeżywających trudności w relacjach z innymi, ze sobą, z Bogiem jak również dla osób z utratą poczucia wartości oraz  uwikłanych w różne uzależnienia.

„12 kroków” – to program prowadzący do uporządkowania wewnętrznego, inspirowany w znacznym stopniu tekstami biblijnymi i refleksją psychologiczną. Łączy pracę osobistą (z pomocą książki) i grupową. Spotkania (2-godzinne) odbywają się raz w tygodniu przez okres kilkunastu miesięcy.

Więcej…
 
Rok Życia Konsekrowanego (30.11.2014-2.02.2016) PDF Drukuj Email

Rok 2015 w Kościele Powszechnym dedykowany jest życiu konsekrowanemu, jest Rokiem Życia Konsekrowanego. Rozpocznie się on w I niedzielę Adwentu, 30 listopada 2014 r., a jego otwarcie będzie poprzedzone czuwaniem modlitewnym w Bazylice św. Piotra w dniu 29 listopada. Natomiast zakończy się 2 lutego 2016 r. uroczystą Mszą św. sprawowaną przez Papieża.

Więcej…
 
List na rozpoczęcie Roku Życia Konsekrowanego PDF Drukuj Email

List Przewodniczącego KWPZM O. Janusza Soka CSsR na rozpoczęcie Roku Życia Konsekrowanego

Drodzy Współbracia!

Rozpoczyna się Rok Życia Konsekrowanego, czas łaski i nawrócenia, odnowienia naszego zawierzenia Bogu, który nas dostrzegł, odnalazł, przemienił, konsekrował, i który nas nieustannie prowadzi.

Co mamy do zaoferowania ludziom zanurzonym w kulturze, która coraz mniej się liczy z obecnością Boga, coraz mniej jej potrzebuje? Często zadajemy sobie to pytanie, a w obecnym roku niech ono brzmi jeszcze wyraźniej. Ojciec Święty Franciszek wskazał trzy zagadnienia, które stanowią swoisty klucz do przeżywania naszego życia i dawania świadectwa o konsekracji zakonnej, są to: Ewangelia, proroctwo i nadzieja.

Więcej…
 
Kontynuacja projektu inwestycyjnego w opactwie PDF Drukuj Email

Opactwo Cystersów w Krakowie-Mogile w październiku 2015 roku zakończyło realizację II etapu zadania pod nazwą "Kraków, Opactwo Cystersów w Mogile (XIII w.): Zabezpieczenie przeciwpożarowe założenia klasztornego", współfinansowanego przez Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu "Dziedzictwo kulturowe".

Strategicznym celem priorytetu "Ochrona zabytków" jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowane poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych i ruchomych oraz ich udostępnianie na cele publiczne.

Więcej…
 
Remont archiwum PDF Drukuj Email

Informujemy, że obecnie prowadzone są prace remontowe w archiwum naszego opactwa. W związku z tym nie można korzystać z jego zasobów.

O zakończeniu prac poinformujemy na naszej stronie internetowej.

 
Ogłoszenia parafialne (29.11.2015) PDF Drukuj Email
Pierwsza Niedziela Adwentu

1. Rozpoczynamy Adwent – czas radosnego oczekiwania na przyjście Pana. Roraty od poniedziałku do soboty o godz. 6.00. Dzieci szkolne przychodzą na Mszę św. adwentową w środy i piątki na godz. 18.00. "Drzewo życia" - dołącz do wydarzenia na Facebook. Gimnazjaliści przygotowujący się do bierzmowania, przychodzą na Mszę św. do bazyliki w dni powszednie o godz. 6.00, w niedzielę o godz. 6.30.

2. W pierwszy czwartek miesiąca – Msza św. w intencji powołań do Służby Bożej w Kościele o godz. 6.00. W pierwszy piątek roraty o godz. 6.00. Kolejne Msze św. przed południem o godz. 7.00, 8.00 i 9.30. Pozostałe nabożeństwa do NSPJ o stałych godzinach. W pierwszą sobotę o godz. 17.30 różaniec poprowadzi Róża św. Teresy Ledóchowskiej.

3. Pan dyrygent Stanisław Kowalczyk ogłasza nabór do Chóru Bazyliki Cystersów. Bliższe informacje znajdują się na plakacie w gablocie oraz na ulotkach, które można podjąć w kruchcie.

4. „12 kroków ku pełni życia” to warsztaty przeznaczone dla osób z obniżonym poczuciem wartości oraz uwikłanych w uzależnienia. Inspirowane są Biblią oraz refleksją psychologiczną. Bliższe informacje na plakacie i ulotkach. Rozpoczęcie spotkań w styczniu. Zapisy odbywają się telefonicznie i mailowo.

5. Dzień skupienia dla osób żyjących w niesakramentalnych związkach małżeńskich w sobotę 5 grudnia o godz. 16.00 w kościele na Wzgórzach Krzesławickich.

6. Zachęcamy do nabycia świec CARITAS – Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom oraz stroików wykonanych przez Parafialny Zespół Charytatywny. Dochód będzie przeznaczony dla ubogich naszej parafii.

7. Lampiony adwentowe i opłatki wigilijne są do nabycia w sklepiku klasztornym.

8. Zmiana tajemnic Żywego Różańca w przyszłą niedzielę.

9. Kiermasz prac wykonanych przez uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy „Vita” z Os. Młodości 8, w przyszłą niedzielę na placu przed Bazyliką.

10. Miłosierdziu Bożemu polecamy zmarłych: Janinę Chodnik, Annę Moczadło, Krystynę Czernatowicz i Edwarda Jachyma.

 

o. Wincenty Zakrzewski OCist - proboszcz

więcej ogłoszeń

 
Bierzmowanie 2016 PDF Drukuj Email
Wszystkich kandydatów do bierzmowania zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat kursu prowadzonego w naszej parafii.