Strona główna Opactwo Kongregacja Polska Zakonu Trybsz (parafia cysterska, dom zależny od Opactwa w Mogile)
Trybsz (parafia cysterska, dom zależny od Opactwa w Mogile)
Początki miejscowości sięgają XV weku. Przez pewien czas jego właścicielami byli protestanci, ale mieszkańcy pozostali przy wyznaniu katolickim. W 1769 r. została założona parafia w Trybszu. Pomimo pożarów miejscowość zachowała elementy dawnego folkloru spiskiego, z pewną odmianą trybską. Znajduje się tu drewniany, modrzewiowy kościółek pw. św. Elżbiety Węgierskiej z 1567 r. Bardzo ciekawa i cenna jest polichromia pokrywająca pułap i ściany tego kościółka, datowana na XVII wiek. Mieszczą się tu freski przedstawiające Mojżesza i Aarona, św. Elżbietę oraz scena Sądu Ostatecznego, w której tle zachował się najstarszy w Polsce wizerunek Tatr – widok od strony północnej.
Do 1957 r. cystersi mogilscy nie praktykowali urlopów wypoczynkowych, ponieważ środowisko przyrodnicze w Mogile zapewniało odpowiednie warunki do regeneracji zdrowia. Jednak budowa kombinatu i osiedli nowohuckich zamieniły tę oazę spokoju w hałaśliwy i zanieczyszczony klimat. W 1957 r. arcybiskup Eugeniusz Baziak przekazał cystersom mogilskim parafię Trybsz jako miejsce wypoczynku (co zrozumiałe jest przy ogromnej pracy duszpasterskiej w tamtych latach budowy Nowej Huty). Dotąd parafią opiekowali się ojcowie reformaci z Krakowa. Pierwszym cysterskim administratorem parafii został o. Bogumił Salwiński, późniejszy opat w Mogile, który w 1966 r. napisał monografię o Trybszu.
 
Obok drewnianego kościółka stoi murowany, wybudowany w latach 1900-1904, kościół pw. św. Elżbiety. Znajduje się w nim m.in. wizerunek Pana Jezusa Ukrzyżowanego z Mogiły, który namalował Jan Siekierski w 1972 r. Część wyposażenia tej świątyni pochodzi ze starego kościoła.
 
Dziś Trybsz zamieszkuje ok. 800 osób. W ubiegłym wieku wielu mieszkańców wyemigrowało do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, ponieważ Trybsz był wówczas najuboższą miejscowością na Spiszu.


Parafia pw. św. Elżbiety Węgierskiej
ul. św. Elżbiety Węgierskiej 149
34-442 Łapsze Niżne
tel. 18 265 61 49

Strona Internetowa parafii w Trybszu