Strona główna Parafia Informator parafialny Gazeta parafialna "Mogilski Krzyż" listopad - grudzień 2021
"Mogilski Krzyż" listopad - grudzień 2021

Są wydarzenia, które znaczą historię danego miejsca na wiele dziesiątków kolejnych lat. Niewątpliwie należy do nich otwarcie Muzeum Duchowości Muzeum Duchowości i Kultury Cystersów i nowoczesnej biblioteki z czytelnią. Radość tym większa, że jako redakcja staraliśmy się towarzyszyć budowniczym tego miejsca, dokumentując i opisując kolejne etapy prac – od badań archeologicznych, przez przebudowę wnętrz, renowację najcenniejszych zabytków, po ich ekspozycję. Tę długą drogę pokazujemy na okładkowych fotografiach. Już samo zestawienie zdjęć „tak było” z „tak jest” pokazuje, jak ogromną pracę wykonano. Listopadowy numer naszej gazety będzie więc numerem historycznym, bo na jego łamach pozostanie fotorelacja z różnych etapów budowy i wspomnienie miejsc, które są już przeszłością.

Otwarte 23 października muzeum to dzieło wielu ludzi. O. Mateusz Kawa, który wykonał ogromną pracę, by skoordynować prace kilkudziesięciu wykonawców i współpracowników przez kilka lat budowy, przypomina w rozmowie na str. 4, że wstępne szkice muzeum cysterskiego pochodzą z lat 70. ub.w., a obecne dzieło jest spełnieniem marzenia o. Hugona Leszczyńskiego i poprzedniego opata o. Piotra Chojnackiego. To także współczesna odpowiedź na długą historię opactwa, gdzie na przestrzeni wielu wieków dokonywano zmian wyprzedzających czasy. Tak jest i teraz – powstała zaawansowana technologicznie przestrzeń, gdzie godne miejsce znalazły najcenniejsze skarby zakonu gromadzone od wieków. Nieprzypadkowo nowemu dziełu opactwa towarzyszy hasło „Dziedzictwo ośmiu wieków”. Jest to także miejsce, gdzie może rozwijać się kultura i nauka. Warunki po temu są doskonałe, a program muzeum bardzo ambitny.

Listopadowy „Mogilski Krzyż” przynosi także wiele ciekawych materiałów dotyczących innych bieżących wydarzeń. Tak jak dokumentowaliśmy wszystkie prace związane z powstającym muzeum i biblioteką, tak kontynuujemy pokazywanie postępów renowacji w kościele św. Bartłomieja Ap. Niespodziankę za niespodzianką przynosi renowacja ołtarza, a w ostatnich miesiącach wykonano też wiele innych prac, które przyczyniają się do tego, że to wspaniałe miejsce staje się jeszcze piękniejsze. Piszemy o tym na str. 16. Podsumowujemy także sezon turystyczny na Szlaku Architektury Drewnianej.

Na str. 9 wracamy do wrześniowego odpustu, który – po zawirowaniach covidowych – w tym roku przebiegł prawie normalnie. Widać to na pięknych zdjęciach, pozostawiamy też, ku refleksji, jedną z homilii odpustowych. Na str. 29 podsumowujemy piękne wydarzenie historyczne, organizowane we współpracy z opactwem przez Ośrodek Kultury, pt. „Raptularz, czyli spraw przednowohuckich opisanie”. Kalendarium parafialne dokumentuje wiele innych ważnych wydarzeń – inicjatywy modlitewne, zbiórki, koncerty muzyczne. Wszystko to na str. 12.

O. Korneliusz Jackiewicz świętuje właśnie 70-lecie swojej obecności w Mogile. Przyjechał z Mazowsza budować Nową Hutę jako młody junak i został na zawsze – w zakonie zdał maturę, ukończył studia, zrobił doktorat, jest nauczycielem wielu roczników nowohuckich uczniów i autorem wielokrotnie wznawianych książek. Jego historia to wspaniała lekcja podążania za swoim powołaniem i bezgranicznej ufności w Boże prowadzenie. Rozmowę z jubilatem publikujemy na str. 20.

Nie zabraknie oczywiście pozycji naszych stałych autorów. Na str. 18 kontynuujemy opowieść o tym, jak do ołtarza w bazylice trafiło retabulum ze Ścinawy, na str. 25 o. Paweł Mynarz zachęca do włączenia się do akcji palenia Świec Niepodległości, a autorka cyklu „Wychowanie do wartości” na str. 24 relacjonuje przebieg spotkania w ramach Kongresu Nowej Ewangelizacji.

Zapraszamy do lektury!

Redakcja „Mogilskiego Krzyża”

 

Na okładce: Uroczyste otwarcie i poświęcenie Muzeum Duchowości i Kultury Cystersów (fot.: A. Kalinowski).

Zapraszamy do pobrania numeru w formacie PDF.