Strona główna Parafia Informator parafialny Gazeta parafialna "Mogilski Krzyż" styczeń - luty 2022
"Mogilski Krzyż" styczeń - luty 2022

Okres świąt Bożego Narodzenia, który w kalendarzu liturgicznym trwa do niedzieli Chrztu Pańskiego a w polskiej tradycji – wraz ze śpiewem kolęd – jest przeżywany aż do 2 lutego, jest dla nas wszystkich czasem wspaniałych spotkań i niesamowitych przeżyć. To właśnie w tym bożonarodzeniowym czasie – bardziej niż kiedykolwiek – spotkamy się w gronie rodziny, krewnych i przyjaciół, aby przekazać sobie
słowa szczególnej serdeczności i gesty miłości. Niech zatem to, co w nas najpiękniejsze – rozbudzone ponownie świąteczną atmosferą – pozostanie z nami na każdy dzień nowego roku 2022.

Zapraszamy do lektury styczniowo-lutowego „Mogilskiego Krzyża”.

W sobotę, 13 listopada, w cysterskiej wspólnocie zakonnej w Mogile, odbyła się kapituła wyborcza na urząd opata. Podczas trzeciego głosowania jeden z kandydatów uzyskał wymaganą prawem liczbę głosów. W związku z tym o. opat Eugeniusz Augustyn OCist – opat Opactwa Cystersów w Wąchocku, opat prezes Polskiej Kongregacji Zakonu Cysterskiego, który przewodniczył wyborom, ogłosił, że nowym opatem został wybrany o. Adrian Mróz OCist. Sylwetkę nowego ojca Opata przybliżamy na str. 5.

Mikołaj Murkociński w swoim tekście pokazuje nam działania „Dzieła dla Orientu” – stowarzyszenia, które choć w naszym kraju jest od niedawna, opiera się na ponad stuletnim doświadczeniu „L’OEuvre d’Orient”. „Dzieło dla Orientu” pomaga chrześcijanom zamieszkującym Bliski Wschód od 2000 lat, którzy są ważnym i integralnym elementem pejzażu społecznego tego regionu, a ich dziedzictwo kulturowe jest istotnym fundamentem cywilizacji wschodniej i zachodniej. Więcej na str. 20.

Wincenty Podobiński w swoim felietonie na str. 18 odpowiada na pytanie, na czym polega uwielbienie Pana Boga oraz opisuje zeszłoroczne, wrześniowe VII „Anielskie Rekolekcje pod Żaglami do św. Michała Archanioła”, którego uczestnicy przeżyli wyjątkowe dla siebie doświadczenie.

Na str. 8 znajdziemy kolejną część opracowania Bernadety Maj poświęconą losom retabulum ze Ścinawy – nastawy ołtarzowej znajdującej się w naszej bazylice. Na str. 6 przedstawimy informacje o nowootwartym Muzeum Duchowości i Kultury Cystersów. Zainteresowani zwiedzaniem znajdą tam godziny otwarcia ekspozycji. Na str. 11 piszemy także o zakończonym – z imponującym efektem – remoncie stall z kaplicy Cudownego Pana Jezusa.

W ostatnich miesiącach 2021 r. trwał także remont kościoła św. Bartłomieja Ap. Ponieważ dotyczy wnętrza świątyni, dla wielu pozostał niezauważalny. Tymczasem renowacji poddano datowane na I poł. XVIII w. tabernakulum na wolnostojącej mensie znajdujące się w prezbiterium na tle malowanego na ścianie wschodniej iluzjonistycznego retabulum. Konserwacji poddano również – znajdujące się stale obok tabernakulum – dwa obrazy przedstawiające sceny: „Hołdu Trzech Króli” i „Obrzezania”. Obrazom tym poświęciliśmy artykuł na str. 14.

Gdzie jest dom młynarza? Ci, którzy dawno nie byli na Klasztornej, mogą postawić sobie takie pytanie. W listopadzie budynek z 1870 r. został rozebrany, a po zinwentaryzowaniu wszystkie drewniane elementy zostały wywiezione do konserwacji. Wrócą po rekonstrukcji, by wraz z pozostałościami młyna wodnego stać się częścią kompleksu Muzeum Duchowości i Kultury Cystersów. O pracach przy dawnym młynie piszemy na str. 12.

13 grudnia 2021 r. przeżywaliśmy 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. Wspomnienia z tamtych dni przekazuje na str. 16 o. Paweł Mynarz OCist, zaangażowany wówczas w działalność opozycyjną i charytatywną. Na następnych stronach o. Paweł opisuje trwającą już od 10 lat działalność Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę i jej efekty społeczne i polityczne.

Życząc jeszcze raz wszelkich Bożych łask w nowym roku 2022 zapraszamy do lektury. Szczęść Boże!

Redakcja „Mogilskiego Krzyża”

 

Na okładce: Szopka w bazylice w 2020 r. (fot.: o. M. Majdak OCist)

Zapraszamy do pobrania numeru w formacie PDF.