Strona główna Opactwo Życie wspólnoty / Wydarzenia Konserwacja zabytków piśmiennictwa 2023
Konserwacja zabytków piśmiennictwa 2023
Cysterskie dziedzictwo. Konserwacja zabytków piśmiennictwa do Muzeum Duchowości i Kultury Cystersów w Mogile.

W 2023 r. mogilskie Opactwo realizuje kolejne prace konserwatorskie dofinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach projektu pn. „Cysterskie dziedzictwo. Konserwacja zabytków piśmiennictwa do nowego Muzeum Duchowości i Kultury Cystersów w Mogile”.

W tym roku pełnej konserwacji poddane zostaną cztery zabytki piśmiennictwa z XV i pocz. XVII w. Pierwsze dwa to XV-wieczne rękopisy „akademickie”, związane z postacią profesora Akademii Krakowskiej, cystersa Jan z Gniezna. Trzeci, to powstały w 1623 roku w mogilskim skryptorium rękopiśmienny odpis czterech pierwszych ksiąg słynnego „Zielnika” Szymona Syreniusza. Czwarty zabytek to XV-wieczny „klocek introligatorski”, zawierający dwa bogato ilustrowane, niezwykle popularne w swojej epoce tytuły. Pierwszy z nich to weneckie wydanie dzieła Wernera Rolevincka, zawierającego chronologiczny opis historii świata. Drugi tytuł to ilustrowana wspaniałymi drzeworytami (w egzemplarzu mogilskim bogato kolorowanymi) relacja z pielgrzymki do Ziemi Świętej, autorstwa Bernarda de Breydenbacha.

Po zakończeniu konserwacji wszystkie zabytki będzie można zobaczyć na specjalnym pokazie w Mogile w grudniu tego roku. Później odrestaurowane obiekty będą włączone do ekspozycji w Muzeum Duchowości i Kultury Cystersów.

Na zdjęciu: Rękopis cystersa Jana z Gniezna (XV w.), stan przed konserwacją.

Zadanie pn. „Cysterskie dziedzictwo. Konserwacja zabytków piśmiennictwa do nowego Muzeum Duchowości i Kultury Cystersów w Mogile” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Wartość dofinansowania: 127 400,-, całkowita wartość zadania: 159 250,-.