Strona główna Opactwo Zakon Cysterski Duchowość Po co są mnisi?
Po co są mnisi?
«Mnich nie stoi bliżej Boga niźli pozostali ludzie (jak sądzą niektórzy), lecz on Boga stawia przed wszystkim innym i zbiera wszystko, cokolwiek znajduje się w nim i wokół niego, aby to wszystko Bogu ofiarować. Będąc na pustyni, mnich żyje zarazem w sercu miasta i świata. Nie stwarza obcości pomiędzy sobą a innymi, żyje często podobnie jak oni, ale pamięta, iż nie odwracając twarzy od ziemi, musi mieć twarz zwróconą ku niebu. I jeśli po wniebowstąpieniu Chrystusa Apostołowie są przez anioła bezwzględnie sprowadzeni na ziemię – „Dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo?” – to mnisi są po to, aby wpatrywać się w Chrystusa przypominając wszystkim, jaki prawdziwie jest cel, ku któremu zmierzamy».

M.G. Dubois, Szczęście w Bogu. Wspomnienia i refleksje opata trapistów z opactwa La Trappe, Kraków 2000, s. 32.
 
 
Monastycyzm zachodni w swojej obecnej formie, odwołującej się zwłaszcza do św. Benedykta, jest spadkobiercą wielkiej rzeszy mężczyzn i kobiet, którzy porzuciwszy życie w świecie, szukali Boga i Jemu się poświęcili, „niczego nie przedkładając nad miłość Chrystusa”. Także współcześni mnisi starają się harmonijnie łączyć życie wewnętrzne z pracą przez ewangeliczny wysiłek przemiany obyczajów, posłuszeństwo i wytrwałość, przez gorliwe rozważanie słowa (lectio divina), sprawowanie liturgii i modlitwę. W sercu Kościoła i świata klasztory zawsze były i nadal są wymownym znakiem komunii, gościnnym domem dla szukających Boga i spraw duchowych, szkołami wiary i prawdziwymi ośrodkami studiów, dialogu i kultury, które służą budowaniu życia kościelnego i społeczeństwa ziemskiego w oczekiwaniu na nadejście Królestwa Niebieskiego.
 
Jan Paweł II, Adhortacja Apostolska o życiu konsekrowanym i jego misji w Kościele i w świecie Vita Consecrata (25 III 1996 r.), nr 6.