Strona główna Opactwo Zakon Cysterski Kapituła generalna Zakonu Cysterskiego (Rzym 2010)
Kapituła generalna Zakonu Cysterskiego (Rzym 2010)

Początek września 2010 roku to czas ważnych wydarzeń w Zakonie Cysterskim przede wszystkim ze względu na wybór nowego opata generalnego Zakonu Cysterskiego. Opat generalny jest wybierany przez kapitułę generalną, która co 5 lat zbiera się w Rzymie gromadząc przedstawicieli wszystkich klasztorów naszego Zakonu (w tym klasztorów żeńskich) z całego świata. Opat generalny reprezentuje cały Zakon; jest to najwyższe stanowisko w strukturze naszej mniszej wspólnoty. Swoją władzą, podejmowanymi inicjatywami i dobrą radą podejmuje i wspiera troski, dążenia i opinie wspólnot cysterskich, będących w różnych potrzebach.

2 września 2010 r. członkowie kapituły generalnej Zakonu Cysterskiego wybrali nowego opata generalnego Zakonu Cysterskiego, którym został o. opat Maur Józef Lepori z opactwa Hauterive (Szwajcaria) z Kongregacji Augijskiej. O. opat Maur urodził się 18 marca 1959 r. w Canobbio (kanton Ticino w Szwajcarii). Nowicjat w klasztorze cystersów w Hauterive rozpoczął 16 maja 1985 r., pierwszą profesję monastyczną złożył 17 maja 1986 r., święcenia kapłańskie przyjął 10 czerwca 1990 r., obrany opatem Hauterive 16 maja 1994 r.

Dnia 3 września 2010 r. kapituła generalna dokonała reelekcji o. Meinrada Tomanna na urząd prokuratora generalnego Zakonu Cysterskiego.  

W naszych modlitwach polecamy nowego opata generalnego i prokuratora, jak i byłego opata generalnego, o. Maura Estevę, który sprawował ten urząd przez ostatnie 15 lat.

Serwis internetowy opactwa w Hauterive

O. opat Maur Esteva jest Katalończykiem, urodził się w Hiszpanii 10 lipca 1933 r. Wstąpił do klasztoru cystersów w Poblet. Podczas obłóczyn (7 września 1958 r.) otrzymał imię jednego z uczniów św. Benedykta (św. Maur w kalendarzu liturgicznym jest wspominany razem ze swym rodzonym bratem, Placydem, 15 stycznia). Profesję czasową złożył rok później, dnia 8 września. Święcenia kapłańskie otrzymał 18 marca 1967 r. Obrany opatem Poblet 17 listopada 1970 roku. 4 września 1995 r. członkowie kapituły generalnej naszego Zakonu obrali go na urząd opata generalnego na 10 lat (zgodnie z Konstytucjami Zakonu). Już wcześniej (w 1985 r.) kapituła wybrała go na ten urząd, ale wówczas odmówił. Miejscem rezydowania opata generalnego jest dom generalny w Rzymie.

W 2005 r. upłynęła 10-letnia kadencja o. Maura, ponadto o. opat ukończył już 70 lat, które są granicą przyjmowania tego urzędu. Ale postanowieniem kapituły generalnej Zakonu Cysterskiego (odbywającej się we wrześniu 2005 r.) o. Maur Esteva został ponownie obrany na urząd opata generalnego na okres 5 lat (po uprzednich zmianach w Konstytucjach, zatwierdzonych przez Stolicę Świętą).

O. opat Maur Esteva był częstym gościem naszego opactwa - wciąż jest zawsze mile widziany w tych murach i serdeczne goszczony.

o. Krzysztof Jankosz OCist