Strona główna Opactwo Informacje powołaniowe Codzienność ukryta w modlitwie i pracy
Codzienność ukryta w modlitwie i pracy
Życie zakonne prowadzone przez cystersów opiera się przede wszystkim na połączeniu dwóch ważnych elementów: modlitwy i pracy. Jak wygląda to w praktyce?

Modlitwa. Mnich poszukujący Boga przez naśladowanie Chrystusa i służenie Jemu często modli się. Czy to w rozważaniu Słowa Bożego, które objawia się nam, czy wówczas, gdy w modlitwie wspólnej albo prywatnej odpowiada na Słowo Boże, umysł swój i uczucia podnosi do rzeczy Bożych. Tym sposobem znajdujemy źródło natchnienia dla wszystkich naszych czynności, a równocześnie mamy możliwość lepszego kierowania naszym życiem i jego częstej poprawy (z "Deklaracji"). Poranna Msza św. konwentualna - czas na spotkanie we wspólnocie przy ołtarzu Jezusa Chrystusa. Poszczególne pory dnia wypełnione modlitwą brewiarzową, rozmyślaniem i lectio divina. Kompleta na zakończenie dnia - podsumowuje czas pracy i wysiłków podjętych dla dobra osobistego i tych, z którymi żyje się na co dzień.

Nasza praca nie jest tylko środkiem zaradczym przeciw bezczynności, czyli pewnego rodzaju "zajęciem" podejmowanym jedynie dla wypełnienia czasu, lecz jest elementem konstytutywnym naszego dążenia do osiągnięcia doskonałości chrześcijańskiej. Jest równocześnie braterską służbą wspólnocie klasztornej i ludziom żyjącym w świecie, oczywiście wtedy, gdy wykonujemy nasze dzieło w sposób kompetentny i z poczuciem prawdziwej odpowiedzialności (z "Deklaracji"). Praca, którą podejmują zakonnicy opiera się przede wszystkim na ich osobistych umiejętnościach i  zdolnościach. Robię to, co poleci mi wykonać ojciec Opat, wykorzystując do tego swoje talenty, które dał mi Bóg.