Strona główna Opactwo Kongregacja Polska Zakonu Konkurs Wiedzy o Cystersach Konkurs na piątkę!
Konkurs na piątkę!

Organizatorzy i Uczestnicy V KWoC 2011.Jedną z najważniejszych lektur dla uczestników tegorocznej edycji Konkursu Wiedzy o Cystersach była powieść Umberto Eco "Imię róży", a szczególnie jej fragment "Dzień piąty - pryma". Ta wspaniała literatura stanowi inspirację niniejszej relacji i mojego niegodnego pióra.

JUTRZNIA

Zima 2010 roku. Kiedy to w rozmównicy opactwa mogilskiego, pod czujnym okiem o. Wincentego Zakrzewskiego OCist, rodzi się pomysł V edycji Konkursu Wiedzy o Cystersach, a uczestnicy dysputy zgodnie przyjmują, że nadal skupiać się będzie na historii, bowiem ona Magistra vitæ est.

OD LAUDY DO PRYMY

Czerwiec - wrzesień 2011. Kiedy to w murach XVI LO o. Maciej Majdak OCist odbywa uczone rozmowy z pozostałymi organizatorami konkursu: Elżbietą Góralczyk, Krystyną Król i Mirosławem Piskorzem. Zainspirowany wieloma pomysłami podejmuje decyzje m. in. o szczegółach regulaminu i programie Konkursu.

TERCJA

Październik 2011. Kiedy to o. Maciej Majdak OCist, Elżbieta Góralczyk i Krystyna Król ustalają listę lektur i szczegółowe zagadnienia z historii, które obowiązywać będą wszystkich uczestników Konkursu.

SEKSTA

Listopad 2011. Kiedy to o. Maciej Majdak OCist publikuje zagadnienia i regulamin, rozsyła zaproszenia do udziału w Konkursie, a Elżbieta Góralczyk i Krystyna Król obmyślają pytania do części pisemnej i ustnej całego przedsięwzięcia.

NONA

Dzień 20 grudnia 2011 roku. Kiedy to odbywają się rozgrywki pisemne między 23, spośród 30 zgłoszonych uczestników Konkursu. Przybyli oni m. in. z krakowskich szkół średnich: VII LO, XVI LO, XXIX LO, Zespół Szkół Mechanicznych nr 3 oraz Starachowic.

NIESZPÓR

Dzień 20 grudnia 2011 roku. Kiedy to w finale ustnym walczy dziesięciu najlepiej przygotowanych uczestników, w pierwszej serii pytań odpada czworo spośród nich…

KOMPLETA

Dzień 20 grudnia 2011 roku. Kiedy to pozostali mierzą się z pytaniami z literatury i historii, a trzy osoby dzielą się nagrodami.

I miejsce Anna Ściężor - VII LO w Krakowie,

II miejsce Magdalena Sowa - XVI LO w Krakowie,

III miejsce Aneta Mielec - XVI LO w Krakowie.

Krystyna Król

Fotogaleria


XVI Liceum Ogólnokształcące
im. K. K. Baczyńskiego
os. Willowe 35
31-902 Kraków

www.liceum16.krakow.pl