Strona główna Parafia Łęg Sprawa wsi Łęg w 1927 roku
Sprawa wsi Łęg w 1927 roku
Przynajmniej od XV datuje się przynależność Łęgu do parafii św. Mikołaja. W XVIII wieku tylko część wsi Łęg należała do parafii św. Mikołaja w Krakowie, a pozostała część Łęgu - do parafii św. Bartłomieja w Mogile.

Bardzo trudno wyjaśnić dlaczego przez tyle wieków utrzymywano ten stan rzeczy, ponieważ Łęczanie chętniej korzystali z posług duszpasterskich w Mogile, bo mieli tu bliżej. Od1791 r. do 1928 r. do parafii św. Bartłomieja w Mogile należały wioski: Mogiła z Kopańcem, Czyżyny i większa część wsi Łęg. Ten dziwny anachronizm rozdziału jednej wioski między dwie parafie, utrzymał się do 1927 r., kiedy rozwiązanie problemu zainicjował urząd państwowy.

Starostwo Krakowskie w dn. 9 listopada 1927 r. zawiadomiło gminę Łęg, że wskutek przepełnienia cmentarza na Rakowicach, i braku gruntów na jego poszerzenie ogranicza się grzebanie zmarłych na Cmentarzu Rakowickim. Starostwo zakazało na tym cmentarzu grzebania osób zmarłych pochodzących spoza miasta Kraków, nawet jeśli należeli do parafii z farą w tym mieście. Mieszkańcom Łęgu polecono założenie własnego cmentarza w terminie do 31 grudnia 1927 r. Wieś Łęg obejmowała w 1927 r. 90 gospodarstw domowych, z czego 62 gospodarstwa należały już do parafii św. Bartłomieja. Problem dotyczył pozostałych 28 gospodarstw w Łęgu, które należały do parafii św. Mikołaja. Mieszkańcy tych 28 domów podczas spotkania w dn. 19 i 26 listopada 1927 r. uznali, że budowa nowego cmentarza i kaplicy cmentarnej nie ma sensu dla tak nielicznej grupy i powołali Komitet do którego weszli: Wincenty Kucharczyk, Frasiński Franciszek, Szafraniec Andrzej i Stachowicz Wojciech.

Komitet wszczął starania o włączenie tej części Łęgu do parafii mogilskiej. Komitet pismem z dnia 2 grudnia 1927 r. skierowanego do biskupstwa krakowskiego zwrócił się z prośbą o zgodę na przyłączenie reszty wsi Łęg do parafii mogilskiej. Proboszczowie obu parafii ustosunkowali się przychylnie do tej propozycji. Kapituła Metropolitalna wyraziła zgodę na to w dn. 16 stycznia 1928 r.

Ostateczną decyzję o włączeniu owych 28 domów wsi Łęg do parafii mogilskiej z dniem 4 czerwca 1928 r. biskupstwo krakowskie podjęło w dn. 24 maja 1928 r. i polecono obu proboszczom ogłosić tę decyzję z ambon w dniu 3 czerwca.

 

Krzysztof Rosołek

Por. "Mogilski Krzyż. Gazeta parafii św. Bartłomieja Ap." 6 (74)/2005, s. 21.