Strona główna Parafia Mogiła
Historia wsi Mogiła


Historyczny sztandar PSL w Mogile
Został on ufundowany 27 października 1946 roku. Z jednej strony został wyhaftowany na nim Orzeł Biały w koronie na czerwonym tle, a z drugiej obraz Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Ten symbol i hasło "Pod Twoją obronę uciekamy się" dobitnie świadczą o związkach ówczesnego ruchu ludowego z Kościołem Katolickim w Polsce.

Sztandar był noszony przez sołtysa wsi Mogiła pana Jakuba Brodę, który był również prezesem PSL. Prawdopodobnie przez pewien czas był przechowywany w opactwie Cystersów w Mogile, gdy przynależność do PSL-u Mikołajczyka była źle oceniana przez ówczesne władze. Sztandar reprezentował  Mogiłę między innymi na: Krakowskich Błoniach podczas spotkania z Janem Pawłem II, na pogrzebie o. opata Jacka Stożka OCist oraz podczas uroczystości państwowych związanych z drugim pogrzebem premiera Stanisława Mikołajczyka.

Więcej…
 
Stacja kolejowa w Mogile
Stacja kolejowa w Mogile, fot. nieznanego autora, ok. 1910 r. (Muzeum Historyczne Miasta Krakowa). Ten tytuł jest wspomnieniem miejsca, którego nie ma już w Mogile. Kto pamięta, że w przeszłości wieś i gmina Mogiła miała kolejowe połączenie z Krakowem? Także wskazanie dziś miejsca, w którym był budynek stacji kolejowej Mogiła, nie byłoby łatwe. A stosunkowo krótka historia kolejowego połączenia Mogiły i Krakowa miała swój początek u schyłku monarchii austro-węgierskiej.
 
„W roku 1890 podjął Sejm krajowy dawnej Galicji akcję budowy kolei, a w szczególności kolei niższo rzędnych… Dla popierania budowy kolei Sejm utworzył «Krajowy Fundusz Kolejowy» przez zapewnienie dotacji z ogólnego Funduszu krajowego na przeciąg 75 lat począwszy od r. 1894, pierwotnie w rocznej kwocie 600 000 koron austro-węgierskich, a od r. 1908 w kwocie 900 000 koron a-w. (…) Linie gwarantowane przez kraj były budowane pod bezpośrednim nadzorem Wydziału krajowego. W ten sposób wybudowano i oddano do ruchu publicznego następujące koleje lokalne, które stanowiły własność prywatną Towarzystw akcyjnych dla każdej z nich ukonstytuowanych: (…) 4) Kraków-Kocmyrzów – długość 18,910 km – otwarcie 14 II 1899 (…) Prowadzenie eksploatacji na tych liniach objął Zarząd kolei państwowych na podstawie zwrotu własnych kosztów (...). Kolejowych połączeń w kierunku północnym brak było do czasów pierwszej wojny światowej. Można tu wliczyć co najwyżej lokalną linię kolejową stanowiącą własność prywatną, uruchomioną w 1899 r., z Krakowa do Kocmyrzowa, nad samą granicą rosyjską, oraz jej odnogę z Czyżyn do Mogiły (16 VI 1900)”.
Więcej…
 
Willa Rogozińskich w Mogile

Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedli Mogiła, Lisisko i Miłośników Ziemi Mogilskiej (dalej w artykule: Stowarzyszenie) zostało zarejestrowane w 1999 r. Stowarzyszenie liczyło wówczas 19 członków założycieli. Obecnie w Stowarzyszeniu zarejestrowanych jest około 50 członków i na jego czele stoi prezydent (pani Alicja Pęgiel), funkcję zastępcy pełni Krzysztof Olszewski, skarbnika – Tomasz Dryl. Najwyższym organem Stowarzyszenia jest Walne Zebranie wszystkich członków organizacji. Formy aktywności Stowarzyszenia można przeglądać na dwóch płaszczyznach: kulturalnej i społecznej.

Działania na płaszczyźnie kultury mają cel integracyjny i przejawiają się w corocznie organizowanych dożynkach, które powoli zyskują sobie rangę dzielnicową i w czasie, których do tradycji należą odwiedziny przedstawicieli Stowarzyszania w domach najstarszych spośród Seniorów parafii mogilskiej. W zakresie prac społecznych Stowarzyszenie sprawdza infrastrukturę ekonomiczną i społeczną osiedli Mogiła i Lesisko.

Więcej…
 
Biesiada na błoniach mogilskich

350. rocznica biesiady na błoniach mogilskich szlachty polskiej, która to biesiada zamieniła się w krwawą rzeź biesiadników w dniu 10 czerwca 1656 r.

Wojna Polski i Litwy ze Szwecją w 1655-57 r. była ogromnym przedsięwzięciem i próbą sprawności jej systemu politycznego i wojskowego. Odsłoniła ona wiele słabości Rzeczpospolitej, że kraj nie był przygotowany do rywalizacji politycznej z innymi państwami Europy w XVII wieku. Potencjalne możliwości militarne, gospodarcze połączonych unią Polski i Litwy były ogromne i mogły uczynić ich związek polityczny mocarstwem europejskim w XVI wieku. Kraj, którego granice w XVI i XVII wieku rozciągały się od Bałtyku do Morza Czarnego, na wschodzie sięgały Smoleńska, a na północy Zatokę Ryską był skazany na prowadzenie aktywnej i szerokiej polityki zagranicznej. Ale do takich działań potrzebna była silna wolna i rozsądne działanie ze strony szlachty polskiej, która miała wówczas najwięcej do powiedzenia w kraju. Niestety w XVII wieku ujawniły się złe nawyki stanu szlacheckiego, które kompromitowały ją.

Więcej…