Strona główna Parafia Łęg
Łęg


Sprawa wsi Łęg w 1927 roku
Przynajmniej od XV datuje się przynależność Łęgu do parafii św. Mikołaja. W XVIII wieku tylko część wsi Łęg należała do parafii św. Mikołaja w Krakowie, a pozostała część Łęgu - do parafii św. Bartłomieja w Mogile.

Bardzo trudno wyjaśnić dlaczego przez tyle wieków utrzymywano ten stan rzeczy, ponieważ Łęczanie chętniej korzystali z posług duszpasterskich w Mogile, bo mieli tu bliżej. Od1791 r. do 1928 r. do parafii św. Bartłomieja w Mogile należały wioski: Mogiła z Kopańcem, Czyżyny i większa część wsi Łęg. Ten dziwny anachronizm rozdziału jednej wioski między dwie parafie, utrzymał się do 1927 r., kiedy rozwiązanie problemu zainicjował urząd państwowy.

Więcej…
 
Reformy czynszowe we wsi Łęg w latach 1825-1826
W XVIII wieku wioski położone w pobliżu Krakowa należały do trzech rodzajów własności ziemskiej. Wsie były własnością instytucji kościelnych (np. klasztorów), szlachty lub skarbu państwa. We wszystkich tych rodzajach własności ziemi do końca XVIII w. obowiązywała gospodarka folwarczno-pańszczyźniana.
 
Część ziemi położona w obrębie wioski należała do folwarku pańszczyźnianego, było to gospodarstwo zarządzane przez właściciela wsi i cały dochód z tego gospodarstwa był jego własnością. Pozostałe grunty we wsi, tzw. grunty gromadzkie, należały do gospodarstw chłopskich i chłopi dzierżawili je czerpiąc z nich własne dochody. Chłopi, oprócz prac we własnym gospodarstwie, zobowiązani byli do wykonywania darmowych prac własnymi narzędziami na folwarku pańskim na rzecz właściciela wsi przez określoną ilość dni w tygodniu w ciągu roku. Praca na folwarku była dla nich przymusowa.
 
System gospodarki pańszczyźnianej opierał się na przymusie darmowej pracy na ziemi folwarcznej i na poddaństwie osobistym, czyli zakazie opuszczania wsi przez chłopa bez zgody właściciela wsi.
Więcej…