Strona główna Opactwo Kongregacja Polska Zakonu
Kongregacja Polska Zakonu


Opactwa (klasztory niezależne) w Kongregacji Polskiej Zakonu Cysterskiego

Opactwo w Krakowie-Mogile

siedziba obecnego Opata Prezesa Kongregacji Polskiej Zakonu Cysterskiego

 

 

 Archiopactwo w Jędrzejowie

ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
tel.: 41 386 23 08

strona internetowa

 

 

Opactwo w Wąchocku

ul. Kościelna 14
27-215 Wąchock k/Starachowic
tel.: 41 271 50 66; 41 275 02 00

strona internetowa

 

 
Opactwo w Szczyrzycu

34-623 Szczyrzyc 1
tel.: 18 332 00 04

strona internetowa

 
Szklane Domy (przeorat zwykły, klasztor zależny od Opactwa w Mogile)
W 1976 roku ks. Kardynał Karol Wojtyła, podczas wizytacji nowohuckich parafii w Mogile i w Bieńczycach zastanawiał się co zrobić, aby zwiększyć sieć kościołów w Nowej Hucie. Dwie ogromne parafie: Mogiła i Bieńczyce nie były w stanie dobrze wypełniać zadań duszpasterskich. Główną przeszkodą realizacji tego marzenia było brak świątyń. Ówczesne władze stanowczo odrzucały wszelkie prośby o zezwolenie na budowę kościoła. I wówczas ks. Kardynał Wojtyła, w czasie wspomnianej wizytacji, wpadł na oryginalny pomyśl. Podzielił ogromną parafię bieńczycką na cztery, a mogilską na dwie. I od razu powołał proboszczów i wikariuszy tych wirtualnych jednostek duszpasterskich. Ojcu Niwardowi powierzono rejon Centrum Nowej Huty.
Więcej…
 
Czarna Góra (parafia cysterska, dom zależny od Opactwa w Mogile)
Dawniej jeden z przysiółków Czarnej Góry należał do parafii w Trybszu. Mieszkańcy tego przysiółka w 1948 r. wybudowali kamienny kościółek pw. Przemienienia Pańskiego i tu dowozili proboszcza z Trybsza na Msze święte. W latach 70. postawili plebanię. Wskutek ruchów tektonicznych pojawiły się rysy na ścianach kościoła i rezydujący tam proboszcz, o. Hubert Kasztelan OCist, wybudował nowy i większy kościół na mocniejszych fundamentach. Projekt świątyni wykonał Stanisław Tylka z Zakopanego. Budowę kościoła rozpoczęto w 1993 r. Nowy kościół konsekrował ks. kard. Franciszek Macharski 6 sierpnia 1995 r. W następnym roku w Czarnej Górze założono osobną parafię. Z poprzedniego kościoła pozostał ołtarz główny i organy. Malowidła na ścianach wykonał ukraiński artysta ze Stanisławowa, Wasyl Krasiocha. Charakterystyczny jest obraz wieczerzy Pańskiej, gdyż na twarzach apostołów sportretowani są budowniczowie tego kościoła.
Więcej…
 
Trybsz (parafia cysterska, dom zależny od Opactwa w Mogile)
Początki miejscowości sięgają XV weku. Przez pewien czas jego właścicielami byli protestanci, ale mieszkańcy pozostali przy wyznaniu katolickim. W 1769 r. została założona parafia w Trybszu. Pomimo pożarów miejscowość zachowała elementy dawnego folkloru spiskiego, z pewną odmianą trybską. Znajduje się tu drewniany, modrzewiowy kościółek pw. św. Elżbiety Węgierskiej z 1567 r. Bardzo ciekawa i cenna jest polichromia pokrywająca pułap i ściany tego kościółka, datowana na XVII wiek. Mieszczą się tu freski przedstawiające Mojżesza i Aarona, św. Elżbietę oraz scena Sądu Ostatecznego, w której tle zachował się najstarszy w Polsce wizerunek Tatr – widok od strony północnej.
Więcej…
 
Kongregacja Polska Zakonu Cysterskiego - dzieje najnowsze
Kongregacja Najświętszej Maryi Panny Królowej Świata lub Polska od dnia 29 stycznia 2007 r. ma nowego Opata Prezesa – został nim obecny opat mogilski, o. Piotr Chojnacki, który zastąpił dotychczasowego opata sprawującego tę funkcję – o. Eustachego Kocika z Wąchocka. Podczas Kapituły Kongregacji delegaci ze wszystkich wspólnot cysterskich Kongregacji Polskiej dokonali również wyboru członków Rady Opata Prezesa i zajęli się sprawą zmian w Konstytucjach Kongregacji. W obradach Kapituły uczestniczył nasz Opat Generalny, Maur Esteva.
Więcej…