Strona główna Parafia Informator parafialny Cmentarz parafialny (os. Wandy)
Cmentarz parafialny (os. Wandy)


Cmentarz na os. Wandy - APEL
Jako Duszpasterze parafii pw. św. Bartłomieja Ap. w Mogile zwracamy się z apelem o pomoc w należytym zaopiekowaniu się grobami znajdującymi się na cmentarzu parafialnym na os. Wandy. W trosce o upamiętnienie zmarłych – parafia podejmuje wielorakie działania mające na celu uporządkowanie stanu faktycznego i prawnego grobów.

Na wielu grobach, zwłaszcza starych, nie są umieszczone tabliczki z informacjami o osobach w nich pochowanych. W takiej sytuacji niemożliwe staje się bezpośrednie dotarcie do bliskich osób pochowanych z prośbą o zaopiekowanie się grobem, wskazanie dysponenta grobu, a w konsekwencji – zapewnienie nienaruszalności grobu.

W sytuacji długotrwałego braku zainteresowania grobem, miejsce to może służyć do pochowania w nim kolejnych osób, nawet jeśli znajduje się na nim nagrobek.

Więcej…
 
Komunikat

Na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, w związku z istniejącym stanem zagrożenia epidemiologicznego zarząd cmentarza wprowadza następujące zasady:

1. Należy utrzymać odstęp pomiędzy osobami odwiedzającymi cmentarz, który wynosi 2 metry.

2. Przy grobie może przebywać tylko jedna osoba lub dwie osoby o ile są rodziną.

3. Zabronione jest gromadzenie się osób na terenie całego cmentarza.

4. Prace porządkowe przy grobach powinny być ograniczone do niezbędnego minimum.

5. Liczba uczestników pogrzebów nie może przekraczać 5 osób.

Więcej…
 
Cmentarz parafialny w Mogile

Cmentarz parafialny w Krakowie-Mogile (os. Willowe).Od XIV wieku do 1836 r. zmarłych w parafii św. Bartłomieja chowano koło kościoła św. Bartło­mieja. Wokół tego drewnianego kościółka mie­ścił się wówczas cmentarz przykościelny. Z inwenta­rza kościoła parafialnego w Mogile z 1791 r. wynika, że nie chowano w tym kościele ciał zmarłych ani nie umieszczano tablic nagrobnych. Cmentarz przykościelny w Mogile otoczony był w XVIII w. parkanem z drew­nianych desek, umieszczonych między słupami i wcho­dziło się do niego trzema zamykanymi bramkami. Ogro­dzenie cmentarza było już wówczas w kiepskim stanie i wymagało reparacji. Wokoło cmentarza rosły drzewa lipowe i wiązowe. Inwentarz zaznacza, że na cmentarzu nie ma kostnicy. Do cmentarza przylegała dzwon­nica, a przed nią stała figurka św. Jana Nepomucena umieszczona na słupie.

Więcej…
 
Po stu latach
Prace remontowe Cmentarza wojennego nr 390 – Mogiła poprzedziły badania archeologiczne. Wykopaliska potwierdziły przypuszczenia, że cmentarz miał inny obrys oraz nieco krótsze i szersze pola grobowe. Archeolog odkrył jego granice, co zostało zaznaczone na północnej stronie kolorem klinkieru w obecnie istniejącej nawierzchni. Przywrócono oryginalne rozmiary pól grobowych w ich pierwotnej lokalizacji. W 1917 roku cmentarz wojskowy znajdował się około 30 cm poniżej dzisiejszej posadzki. Współczesna nawierzchnia cmentarza wojennego łączy istniejące brukowane ścieżki. W gabionie pod tablicą informacyjną znajduje się część oryginalnych kamieni z wapienia łupanego, które wyznaczały pola grobowe.
Więcej…
 
Informacje dotyczące cmentarza na os. Wandy

Administrator. Cmentarzem parafialnym na os. Wandy administruje Parafia rzymskokatolicka pw. św. Bartłomieja Ap.; ul. Klasztorna 11; 31-979 Kraków.

Pogrzeby. Formalności związane z pogrzebami załatwiamy w kancelarii parafialnej w godzinach jej urzędowania. Pogrzeb prowadzi parafia zamieszkania osoby zmarłej. Ksiądz proboszcz rodzinnej parafii może odprawić Mszę św. pogrzebową w kościele parafialnym, ale może ją również odprawić w kościele św. Bartłomieja.

Usługa grabarska. Jej koszty są regulowane w kancelarii parafialnej. Zakres prac ustalany jest, po konsultacji z rodziną osoby zmarłej, na cmentarzu i przy konkretnym grobie.

Dochówki. Obecnie na cmentarzu nie ma już wolnych miejsc. W związku z tym pochówek jest możliwy w istniejącym grobie, za zgodą dysponenta.

Więcej…
 
Godziny otwarcia cmentarza

Cmentarz parafialny w Mogile (os. Wandy) jest otwarty:

Od 1 kwietnia do 3 listopada - w godzinach od 07.00 do 20.00.

Od 4 listopada do 31 marca - w godzinach od 07.00 do 18.00.

 

 
Wyszukiwarka osób pochowanych
 
Ogłoszenia

1. Przypominam prośbę o umieszczenie na wszystkich grobach tabliczek z nazwiskami osób w nich pochowanych. Nie może tak być, że na grobie jest wbity tylko Krzyż.

2. Osoby, które nieraz po pięćdziesięciu latach i więcej, chcą uporządkować sprawy formalne grobu muszą się zgłaszać do kancelarii parafii św. Bartłomieja w Mogile. Zazwyczaj sprawdzamy dane personalne zainteresowanych, a jeśli to nie wystarcza prosimy o akty zgonów z USC. Po tylu latach jest to jedyna metoda sprawdzenia stopnia pokrewieństwa z osobą pochowaną na naszym cmentarzu.

Więcej…
 
Kondukty pogrzebowe w naszej parafii

Parafia pw. św. Bartłomieja Apostoła w Krakowie-Mogile informuje, że w związku ze zwiększeniem natężenia ruchu na ulicy Klasztornej oraz na alei Jana Pawła II, nie będą prowadzone kondukty pogrzebowe z kościoła pw. św. Bartłomieja Apostoła na cmentarz parafialny w os. Wandy.

Oprócz argumentu związanego z bezpieczeństwem uczestników konduktów, jest również drugi. Przepisy prawne, które weszły niedawno w życie określają, że kondukty muszą być prowadzone przez specjalnie przygotowane osoby. Jako parafia nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że na każdym pogrzebie będą obecne osoby uprawnione do zabezpieczania konduktu.

W związku z tym po odprawieniu Mszy św. pogrzebowej w kościele pw. św. Bartłomieja Apostoła w Krakowie-Mogile będzie następowała 15 minutowa przerwa. Ten czas jest wystarczający na przewiezienie ciała zmarłego i przejście lub dojazd samochodami na cmentarz (o przerwie informujemy uczestniczących w pogrzebie).

Przy głównej bramie cmentarnej będą gromadzić się wszyscy żałobnicy wraz z kapłanem, który dalej poprowadzi obrzędy pogrzebowe.

W związku z wprowadzonymi zmianami istnieje możliwość odprawienia Mszy św. pogrzebowej we własnej parafii (np. w Czyżynach).

o. Wincenty Zakrzewski OCist - proboszcz