Strona główna Parafia Informator parafialny Cmentarz parafialny (os. Wandy)
Cmentarz parafialny (os. Wandy)


Apel dotyczący cmentarza na os. Wandy
Jako Proboszcz Parafii pod wezwaniem św. Bartłomieja Apostoła w Krakowie-Mogile zwracam się z gorącym apelem o pomoc w należytym zaopiekowaniu się grobami znajdującymi się na tutejszym cmentarzu. W trosce o upamiętnienie Zmarłych – Parafia podejmuje wielorakie działania mające na celu uporządkowanie stanu faktycznego i prawnego grobów.
Więcej…
 
Cmentarz parafialny w Mogile

Cmentarz parafialny w Krakowie-Mogile (os. Willowe).Od XIV wieku do 1836 r. zmarłych w parafii św. Bartłomieja chowano koło kościoła św. Bartło­mieja. Wokół tego drewnianego kościółka mie­ścił się wówczas cmentarz przykościelny. Z inwenta­rza kościoła parafialnego w Mogile z 1791 r. wynika, że nie chowano w tym kościele ciał zmarłych ani nie umieszczano tablic nagrobnych. Cmentarz przykościelny w Mogile otoczony był w XVIII w. parkanem z drew­nianych desek, umieszczonych między słupami i wcho­dziło się do niego trzema zamykanymi bramkami. Ogro­dzenie cmentarza było już wówczas w kiepskim stanie i wymagało reparacji. Wokoło cmentarza rosły drzewa lipowe i wiązowe. Inwentarz zaznacza, że na cmentarzu nie ma kostnicy. Do cmentarza przylegała dzwon­nica, a przed nią stała figurka św. Jana Nepomucena umieszczona na słupie.

Więcej…
 
Po stu latach
Prace remontowe Cmentarza wojennego nr 390 – Mogiła poprzedziły badania archeologiczne. Wykopaliska potwierdziły przypuszczenia, że cmentarz miał inny obrys oraz nieco krótsze i szersze pola grobowe. Archeolog odkrył jego granice, co zostało zaznaczone na północnej stronie kolorem klinkieru w obecnie istniejącej nawierzchni. Przywrócono oryginalne rozmiary pól grobowych w ich pierwotnej lokalizacji. W 1917 roku cmentarz wojskowy znajdował się około 30 cm poniżej dzisiejszej posadzki. Współczesna nawierzchnia cmentarza wojennego łączy istniejące brukowane ścieżki. W gabionie pod tablicą informacyjną znajduje się część oryginalnych kamieni z wapienia łupanego, które wyznaczały pola grobowe.
Więcej…
 
Informacje dotyczące cmentarza na os. Wandy

Administrator. Cmentarzem parafialnym na os. Wandy administruje Parafia rzymskokatolicka pw. św. Bartłomieja Ap.; ul. Klasztorna 11; 31-979 Kraków.

Pogrzeby. Formalności związane z pogrzebami załatwiamy w kancelarii parafialnej w godzinach jej urzędowania. Pogrzeb prowadzi parafia zamieszkania osoby zmarłej. Ksiądz proboszcz rodzinnej parafii może odprawić Mszę św. pogrzebową w kościele parafialnym, ale może ją również odprawić w kościele św. Bartłomieja.

Usługa grabarska. Jej koszty są regulowane w kancelarii parafialnej. Zakres prac ustalany jest, po konsultacji z rodziną osoby zmarłej, na cmentarzu i przy konkretnym grobie.

Dochówki. Obecnie na cmentarzu nie ma już wolnych miejsc. W związku z tym pochówek jest możliwy w istniejącym grobie, za zgodą dysponenta.

Więcej…
 
Godziny otwarcia cmentarza

Cmentarz parafialny w Mogile jest otwarty:

Od 1 kwietnia do 3 listopada - w godzinach od 7.00 do 20.00.

Od 4 listopada do 31 marca - w godzinach od 7.00 do 18.00.

 

 
Wyszukiwarka osób pochowanych
 
Ogłoszenia

1. Przypominam prośbę o umieszczenie na wszystkich grobach tabliczek z nazwiskami osób w nich pochowanych. Nie może tak być, że na grobie jest wbity tylko Krzyż.

2. Osoby, które nieraz po pięćdziesięciu latach i więcej, chcą uporządkować sprawy formalne grobu muszą się zgłaszać do kancelarii parafii św. Bartłomieja w Mogile. Zazwyczaj sprawdzamy dane personalne zainteresowanych, a jeśli to nie wystarcza prosimy o akty zgonów z USC. Po tylu latach jest to jedyna metoda sprawdzenia stopnia pokrewieństwa z osobą pochowaną na naszym cmentarzu.

Więcej…
 
Kondukty pogrzebowe w naszej parafii

Parafia pw. św. Bartłomieja Apostoła w Krakowie-Mogile informuje, że w związku ze zwiększeniem natężenia ruchu na ulicy Klasztornej oraz na alei Jana Pawła II, nie będą prowadzone kondukty pogrzebowe z kościoła pw. św. Bartłomieja Apostoła na cmentarz parafialny w os. Wandy.

Oprócz argumentu związanego z bezpieczeństwem uczestników konduktów, jest również drugi. Przepisy prawne, które weszły niedawno w życie określają, że kondukty muszą być prowadzone przez specjalnie przygotowane osoby. Jako parafia nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że na każdym pogrzebie będą obecne osoby uprawnione do zabezpieczania konduktu.

W związku z tym po odprawieniu Mszy św. pogrzebowej w kościele pw. św. Bartłomieja Apostoła w Krakowie-Mogile będzie następowała 15 minutowa przerwa. Ten czas jest wystarczający na przewiezienie ciała zmarłego i przejście lub dojazd samochodami na cmentarz (o przerwie informujemy uczestniczących w pogrzebie).

Przy głównej bramie cmentarnej będą gromadzić się wszyscy żałobnicy wraz z kapłanem, który dalej poprowadzi obrzędy pogrzebowe.

W związku z wprowadzonymi zmianami istnieje możliwość odprawienia Mszy św. pogrzebowej we własnej parafii (np. w Czyżynach).

o. Wincenty Zakrzewski OCist - proboszcz