Strona główna Opactwo Życie wspólnoty / Wydarzenia
Życie wspólnoty / Wydarzenia


Zmiany personalne w opactwie

1. Informujemy, że z dniem 24 czerwca, ojcowie Jakub Lis OCist i Jerzy Solawa OCist, za zgodą przełożonych, zrezygnowali z życia w naszej wspólnocie zakonnej w Mogile i przeszli do opactwa w Jędrzejowie (nota: o. Jakub Lis OCist w opactwie jędrzejowskim przyjął nowe imię zakonne - Maciej).

2. Decyzją o. Wincentego Zakrzewskiego OCist - przeora administratora naszego opactwa:

  • o. Karol Tafliński OCist, z dniem 3 lipca, przeszedł z przeoratu na Szklanych Domach do opactwa w Mogile,
  • o. Krzysztof Jankosz OCist, z dniem 12 lipca, przeszedł z Winnik (filia opactwa wąchockiego) do opactwa w Mogile,
  • o. Adrian Mróz OCist, z dniem 1 sierpnia, przeszedł z opactwa mogilskiego do przeoratu na Szklanych Domach.

3. Informujemy, że z dniem 21 sierpnia o. Ireneusz Siwek OCist został mianowany administratorem parafii św. Bartłomieja Ap. Dotychczasowy administrator, o. Bartłomiej Rodziewicz OCist, podjął decyzję o opuszczeniu naszej wspólnoty i przejściu do parafii Przemienienia Pańskiego w Opolu, w której będzie pełnił funkcję wikariusza.

 

o. Maciej Majdak OCist - rzecznik prasowy opactwa

 
Przeor administrator opactwa mogilskiego

W poniedziałek, 9 listopada, zakończyła się 10-letnia kadencja o. opata Piotra Chojnackiego OCist.

W sobotę, 14 listopada, w naszej wspólnocie zakonnej, odbyła się kapituła wyborcza na urząd opata. Podczas czterech głosowań żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej prawem liczby głosów.

W związku z tym o. opat Maur Lepori OCist – generał Zakonu Cysterskiego, który przewodniczył wyborom, powołał o. Wincentego Zakrzewskiego OCist na urząd przeora administratora na roczną kadencję.

 
Konserwacja unikatowych zabytków piśmiennictwa
Konserwacja unikatowych zabytków piśmiennictwa ze zbiorów Opactwa Cystersów w Mogile.

W 2020 r. nasze Opactwo zrealizowało zadanie współfinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pn. "Konserwacja unikatowych zabytków piśmiennictwa dla powstającego Muzeum Duchowości i Kultury Cystersów w Mogile".

Zadanie obejmowało pełną konserwację czterech zabytków. To księgi spisane najprawdopodobniej w mogilskim skryptorium, które działało w klasztorze już od XIII w. Pierwsza z nich to Antyfonarz, rękopiśmienna księga liturgiczna. Trzy pozostałe, XV-wieczne, należały do profesorów mogilskich, jak zwykło się nazywać cystersów, którzy byli wykładowcami Akademii Krakowskiej. Wszystkie cztery księgi były intensywnie użytkowane w liturgii i nauczaniu w XV i XVI w, o czym świadczył stan ich zachowania oraz zawartość.  

Więcej…
 
Zakończenie kwarantanny

W dniu dzisiejszym, 14 października, dobiega końca 10-dniowa kwarantanna, którą została objęta nasza wspólnota w związku z wykryciem wirusa SARS-CoV-2 u jednego z naszych współbraci. Od jutra wracamy do normalnego trybu modlitwy i pracy – Msze św. i nabożeństwa będą odprawiane o stałych godzinach.

 

Z całego serca dziękujemy za okazywaną nam życzliwość, której doświadczyliśmy w trakcie trwania kwarantanny.

Szczególnie dziękujemy wszystkim, którzy w kolejne środy 7 i 14 października gromadzili się na placu przed bazyliką, aby wspólnie odmówić modlitwę różańcową w intencji naszej wspólnoty przebywającej na kwarantannie jak i w intencji wszystkich dotkniętych epidemią koronawirusa.

 

Wspólnota cystersów mogilskich

 
Cudowny Krzyż Mogilski. Jego stróżowie i czciciele

Opactwo Cystersów w Mogile wydało we wrześniu książkę pt. „CUDOWNY KRZYŻ MOGILSKI, JEGO STRÓŻE I CZCICIELE”. Jej autorem jest o. Korneliusz Jackiewicz OCist, który od wielu już lat służył wiernym w Mogilskim Sanktuarium, a obecnie przebywa w parafii Matki Bożej Częstochowskiej.

W pierwszej części książki Czytelnik znajdzie historię kary śmierci przez krzyżowanie w czasach pogańskich. Następnie dowie się o czci Chrystusowego Krzyża i jego kulcie w Kościele. Na dalszych stronach Autor w sposób zwięzły podaje historię Cudownego Wizerunku Pana Jezusa Mogilskiego. Kreśli ciekawe sylwetki pielgrzymów modlących się u stóp Krzyża, dawniej i współcześnie. Druga część książki przynosi rozważania o Męce Pana Jezusa. Autor przywołał słowa poety Cypriana Kamila Norwida z wiersza pt. „Krzyż i dziecko”, że „KRZYŻ STAŁ SIĘ NAM BRAMĄ ZBAWIENIA”.

Więcej…