Strona główna Opactwo Zakon Cysterski
Zakon Cysterski


Śp. o. Maur Esteva OCist

W poniedziałek 17 listopada 2014 o godz. 11.00 w opactwie w Poblet odbyły się uroczystości pogrzebowe, zmarłego w piątek (14 listopada), emerytowanego opata generalnego Zakonu Cysterskiego o. Maura Esteva Alsina OCist.

 

Zmarłego o. Maura polecamy Miłosiernemu Bogu w naszej modlitwie.

 
Strona Internetowa Zakonu Cysterskiego
Zapraszamy na stronę internetową Zakonu Cysterskiego (www.ocist.org), gdzie można znaleźć aktualne informacje o klasztorach cystersów i cysterek na całym świecie (m.in. statystyki, projekt "Encyclopaedia Cisterciensis"), dokumenty, listy Opata Generalnego i jego współpracowników oraz inne dokumenty cysterskie, księgi i teksty liturgiczne, bibliografie, publikacje (np. periodyki cysterskie) i opracowania z zakresu historii, duchowości cysterskiej, informacje o Domu Generalnym i Kurii Generalnej Zakonu Cysterskiego w Rzymie, prezentacje multimedialne Kongregacji Zakonu, zdjęcia, ciekawe linki (np. do stron internetowych trapistów, benedyktynów) i wiele więcej...


Serwis Internetowy Zakonu

 
Kapituła generalna Zakonu Cysterskiego (Rzym 2010)

Początek września 2010 roku to czas ważnych wydarzeń w Zakonie Cysterskim przede wszystkim ze względu na wybór nowego opata generalnego Zakonu Cysterskiego. Opat generalny jest wybierany przez kapitułę generalną, która co 5 lat zbiera się w Rzymie gromadząc przedstawicieli wszystkich klasztorów naszego Zakonu (w tym klasztorów żeńskich) z całego świata. Opat generalny reprezentuje cały Zakon; jest to najwyższe stanowisko w strukturze naszej mniszej wspólnoty. Swoją władzą, podejmowanymi inicjatywami i dobrą radą podejmuje i wspiera troski, dążenia i opinie wspólnot cysterskich, będących w różnych potrzebach.

2 września 2010 r. członkowie kapituły generalnej Zakonu Cysterskiego wybrali nowego opata generalnego Zakonu Cysterskiego, którym został o. opat Maur Józef Lepori z opactwa Hauterive (Szwajcaria) z Kongregacji Augijskiej. O. opat Maur urodził się 18 marca 1959 r. w Canobbio (kanton Ticino w Szwajcarii). Nowicjat w klasztorze cystersów w Hauterive rozpoczął 16 maja 1985 r., pierwszą profesję monastyczną złożył 17 maja 1986 r., święcenia kapłańskie przyjął 10 czerwca 1990 r., obrany opatem Hauterive 16 maja 1994 r.

Dnia 3 września 2010 r. kapituła generalna dokonała reelekcji o. Meinrada Tomanna na urząd prokuratora generalnego Zakonu Cysterskiego.  

W naszych modlitwach polecamy nowego opata generalnego i prokuratora, jak i byłego opata generalnego, o. Maura Estevę, który sprawował ten urząd przez ostatnie 15 lat.

Serwis internetowy opactwa w Hauterive

Więcej…
 
Czy Zakon Cysterski jest misyjny?
Czy Zakon Cysterski można uznawać za zakon misyjny? Albo, inaczej formułując to pytanie: Czy zakon monastyczny może angażować się w misje ewangelizacyjne Kościoła? Jeżeli tak, to w jaki sposób mnisi angażują się w szerzenie Dobrej Nowiny na terenach misyjnych? Spróbujmy odpowiedzieć na wyżej postawione pytania.
 
Na samym początku warto w kilku słowach przedstawić obecną rzeczywistość Zakonu Cysterskiego. Biorąc pod uwagę temat artykułu, należy zwrócić uwagę na dwie zasadnicze cechy naszego zakonu: po pierwsze, monastyczny charakter klasztorów i, po drugie, ich ogromna różnorodność w zależności od położenia geograficznego, historii, przynależności do konkretnej kongregacji itd.
Więcej…