Strona główna Opactwo Informacje powołaniowe Dzieło duchowej pomocy powołań
Dzieło duchowej pomocy powołań
Duchowa troska o powołanych
Mnisi cysterscy na wspólnym posiłku w refektarzu.Cóż stałoby się ze światem, gdyby nie było w nim zakonników? Gdyby zabrakło tego konkretnego znaku, należałoby się obawiać, że miłość ożywiająca cały Kościół ostygnie, (...) że "sól" wiary zwietrzeje w świecie ulegającym sekularyzacji. (...) Kościół potrzebuje osób konsekrowanych, które zanim jeszcze podejmą służbę w takiej czy innej szlachetnej sprawie, pozwalają się przemienić Bożej łasce i stosują się całkowicie do nakazów Ewangelii.
 
Cały Kościół otrzymuje ten wielki dar i w postawie wdzięczności stara się go rozwijać, okazując mu szacunek, otaczając go modlitwą i wzywając do przyjęcia go. (...) Wszyscy wierni powinni się nieustannie modlić za osoby konsekrowane, aby okazując coraz większy zapał i zdolność kochania, przenikały współczesne społeczeństwo drogocenną wonią Chrystusa. Cała chrześcijańska wspólnota - pasterze, świeccy i osoby konsekrowane - jest odpowiedzialna za życie konsekrowane, za przyjcie i wspomaganie nowych powołań.
 
Jan Paweł II, "Vita Consecrata"

 

Więcej…