Strona główna Zwiedzanie Kościół pw. św. Bartłomieja Ap.
Kościół św. Bartłomieja


Zwiedzanie kościoła pw. św. Bartłomieja Ap.

Zwiedzanie kościoła św. Bartłomieja Ap. w czasie odpustu mogilskiego:

> niedziela, 13 września, w godz. 12.30-17.00,

> od poniedziałku do soboty, 14-19 września, w godz. 09.00-12.00, 15.00-18.00,

> niedziela, 20 września, w godz. 09.00-18.00,

> poniedziałek, 21 września, w godz. 09.00-12.00, 15.00-18.00.

W 2020 roku kościół św. Bartłomieja Ap. w ramach Szlaku Architektury Drewnianej można zwiedzać od 10 lipca do końca września w piątki i soboty od 09.00 do 18.00 oraz w niedziele od 12.00 do 17.00. Zapraszamy na niedzielną Eucharystię o godz. 11.30 (oprócz lipca i sierpnia). Ze względu na trwające prace remontowe zwiedzających prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

 

Więcej…
 
Fumigacja kościoła św. Bartłomieja Ap.
Kościół pod wezwaniem św. Bartłomieja Ap. jest zaatakowany przez owady żerujące – od strony północnej przez kołatki, od strony południowej przez spuszczele. Pilność prac wnika z obaw, że drewnojady zaatakują pochodzący z 1466 roku gotycki dębowy, rzeźbiony portal z motywem roślinnym, jedyny taki portal w Polsce i prawdopodobnie jedyny w Europie.

W związku z powagą zaistniałej sytuacji SKOZK na dezynsekcję przeznaczył dotację w wysokości 90% z wkładem własnym parafii 10%. Parafia poniosła ponadto koszt przygotowania ekspertyz i dokumentacji projektowej remontu kościoła, postępowania wyłaniającego wykonawcę, a także zapewnia nadzór inspektorów prac konserwatorskich i budowlanych.

Więcej…
 
Sygnalizacja przeciwpożarowa w kościele św. Bartłomieja Ap.
30 września 2016 r. zostały zakończone prace związane z modernizacją sygnalizacji alarmu przeciwpożarowego w należącym do Opactwa Cystersów w Krakowie-Mogile drewnianym kościele pw. św. Bartłomieja Apostoła. Przedsięwzięcie to objęło swoim zakresem całość budynku (zainstalowano 32 zestawy czujek).

Projekt był dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Koszt realizacji wyniósł 31 tys. zł., z czego wkład MKiDN to 25 tys. zł. Kościół parafialny pw. św. Bartłomieja Apostoła Krakowie-Mogile posiada wielką wartość wśród innych zabytków Małopolski. Powstał w 1466 r. – zgodnie z tradycją cysterską – jako świątynia dla wiernych. Kościoły klasztorne służyły jedynie zakonnikom. Budowniczym kościoła był cieśla Maciej Mączka, którego nazwisko upamiętnia widniejąca w południowym portalu inskrypcja.

Więcej…
 
Historia kościoła parafialnego pw. św. Bartłomieja Ap. w Mogile
W katalogu archiwum mogilskiego opactwa znajdujemy informację, o wydanym w Mogile, dnia 2 listopada 1347 roku, dokumencie, która brzmi: „Jan, biskup skutaryjski (Scodrinensis) i wikariusz dyecezyi krak., zawiadamia, że poświęcił kościół przy bramie klasztoru w Mogile pod wezwaniem ś. Bartłomieja wraz z ołtarzem i cmentarzem, tudzież nadał liczne odpusty odwiedzającym kościół”. Kościół, o którym mowa, którego historia nie jest nam do końca znana, zbudowany został przez Odrowążów; a wspomnieć trzeba, że biskup krakowski Iwo Odrowąż był pierwszym fundatorem klasztoru, który sprowadził cystersów z Lubiąża, z Dolnego Śląska do Mogiły – na swoje rodzinne ziemie.

Wiadomo natomiast, że kościół w którym się znajdujemy, został zbudowany przez cieślę królewskiego Macieja Mączkę w 1466 roku, na polecenie opata Piotra Hiszberga z Biecza. Przypomina nam o tym dedykacja, wyrzeźbiona w dębowym, gotyckim, południowym portalu kościoła. Ten niewielki kościółek, przykryty był gontem od dachu, aż po samą podmurówkę, a jego konsekracji dokonał biskup krakowski Jan Rzeszowski w 1475 roku.

Więcej…
 
Wirtualne zwiedzanie kościoła pw. św. Bartłomieja Ap.

Sezon na weekendowe zwiedzanie dawnego parafialnego kościoła pw. św. Bartłomieja Ap. w Mogile już się zakończył. Wszystkim, którzy nie mieli okazji zobaczyć go "na żywo", ale także naszym Parafianom polecamy zwiedzanie wirtualne! Panoramę wykonał (tak jak i poprzednie, pokazujące bazylikę i klasztor) Paweł Krzan.

 

 
Projekt "Tarcza"
W ramach programu "Tarcza", inicjowanego przez Archidiecezję Krakowską, kościół pw. św. Bartłomieja Apostoła w Krakowie - Mogile został wyposażony w system instalacji gaśniczej - mgłą wodną. Odbiór i pokaz, funkcjonowania nowoczesnej instalacji przeciw-pożarowej, odbył się we wtorek, 28 sierpnia 2007 roku o godz. 14.00.

Ten najnowocześniejszy system wykrywania i samoczynnego gaszenia pożaru wykonała Spółka Usług Pożarniczo Ochronnych SUPO Cerber z Krakowa. Po wykryciu pożaru przez około 7 minut z dysz mgłowych rozpylana jest woda ze środkiem pianotwórczym, a następnie przez około 3 minuty cały obszar spłukiwany jest już czystą wodą. Inwestycja ta finansowana jest w 30% ze środków parafii, natomiast pozostałe 70% kwoty pokrywa Unia Europejska, Archidiecezja Krakowska oraz Ministerstwo Kultury.

Więcej…
 
Homilia odpustowa ks. Jana Abrahamowicza

ks. dr prałat Jan AbrahamowiczHomilia wygłoszona podczas uroczystości odpustowej ku czci św. Bartłomieja Apostoła, Kraków-Mogiła, 30 sierpnia 2015 r.

Czcigodny Ojcze Opacie, Ojcowie i Bracia Cystersi,

Przedstawiciele męskich i żeńskich zakonów i zgromadzeń zakonnych,

Dostojne duchowieństwo diecezjalne,

Umiłowani w Panu bracia i siostry!

Z wielką radością stajemy dziś przy ołtarzu Chrystusa, aby dziękować dobremu Bogu za dar wspólnoty Kościoła, zbudowanego na fundamencie wiary Apostołów. Czynimy to w Roku Życia Konsekrowanego, wdzięczni za olbrzymi dorobek duchowy i intelektualny zakonów i ich świętych Założycieli, w życie Kościoła i nasze życie. Jest to siła modlitwy i ofiary, które wypraszają innym łaski, także tym, którzy się nie modlą, powstrzymując sprawiedliwą rękę Boga przed wymierzeniem kary. Ale to również wiedza i doświadczenie, którymi zakony dzielą się z ludem wszędzie tam, gdzie głoszą Dobrą Nowinę o zbawieniu.

Więcej…