Strona główna Parafia Siostry św. Józefa
Siostry św. Józefa


Józefitki w cysterskiej parafii
Od ponad 50. lat przy klasztorze cystersów swój dom zakonny (na ul. Sieroszewskiego) mają Siostry ze Zgromadzenia św. Józefa z prowincji tarnowskiej. Siostry z zaangażowaniem oddają się zadaniom w parafii i w klasztorze m.in. jako zakrystianki, kucharki, katechetki, opiekunki parafialnego oddziału "Caritas" i dziecięcych grup duszpasterskich (Koło Misyjne, Oaza Dzieci Bożych, Grupa Liturgiczna, Schola Dziecięca).
 
Zapraszamy na film pt. "Józefitki - źródło opieki i miłości" opowiadający o codziennym życiu, pracy i obowiązkach podejmowanych przez Siostry św. Józefa.
 
Strona Internetowa Zgromadzenia Sióstr św. Józefa.
 
„Serce przy Bogu, ręce przy pracy” – święto Sióstr Józefitek z Mogiły
„Módl się i pracuj”, „Serce przy Bogu, ręce przy pracy” – jakże to wymowne, uzupełniające się hasła. 20 kwietnia 2002 r. ojcowie cystersi, z nieliczną (sic!) grupką parafian, byli gośćmi na uroczystości związanej z obchodami jubileuszu 50-lecia pracy Sióstr ze Zgromadzenia św. Józefa (józefinek) w naszej parafii. O godzinie 17 w sali teatralnej w Domu Pielgrzyma, młodzież żeńska z nowicjatu sióstr przedstawiła inscenizację słowno-muzyczną, poświęconą życiu i dziełu błogosławionego ks. Zygmunta Gorazdowskiego, założyciela Zgromadzenia. Skromna i wymowna inscenizacja (dziewczęta przebrane za postaci z obrazu s. Małgorzaty Agnieszki Maniak, ukazującego bł. Zygmunta), ogrom przekazanej treści, zaangażowanie „aktorów”, całość przeplatana nastrojowym śpiewem chóru, odbiór widowni, zatrzymanie czasu... Bardzo udane przedstawienie (pomimo nalegań widzów – bez bisu).
 
Więcej…
 
Po 50. latach wreszcie normalnie
W dniu 4 V 2002 r. odbyła się uroczystość poświęcenia domu parafialnego, w którym zamieszkały siostry Józefitki. Uroczystości przewodniczył ks. kard. Franciszek Macharski, który dokonał poświęcenia nowej kaplicy i celebrował (wspólnie z ojcami cystersami) Mszę św. W homilii przywołał obraz domu nazaretańskiego świętej Rodziny. W kaplicy, raz w tygodniu, będzie odprawiana Msza św. dla Sióstr.

W roku 1996, z inicjatywy śp. o. Jacka Stożka i przełożonej generalnej Zgromadzenia Sióstr św. Józefa, podjęto decyzję o budowie nowego domu, w którym w godziwych warunkach mogłyby zamieszkać siostry pracujące w naszej parafii. Odpowiedzialnym za realizację projektu był śp. o. Hugo Leszczyński, a po jego śmierci – o. Benignus Deptuła OCist. Budynki w stanie surowym w bardzo szybkim tempie wybudowali górale ze Spisza pod czujnym okiem o. Huberta Kasztelana OCist z Czarnej Góry-Zagóry.
Więcej…
 
Siostry św. Józefa
Rok 1998 zapisał się szczególnie w pamięci mogilskiej wspólnoty Sióstr św. Józefa. W dniu 16 XII odbyła się statutowa sesja II Polskiego Synodu Plenarnego. Do klasztoru cystersów w Mogile przybył niemal cały Episkopat, przedstawiciele zakonów, rektorzy uczelni, itp. (ok. 500 osób). Siostry odpowiadały za przygotowanie „strony kulinarnej” sesji. Do pomocy siostrze Leonii Rajner, która kieruje kuchnią cysterską, włączyły się siostry z Domu Generalnego i Prowincji tarnowskiej.
 
W dniu 17 V s. M. Elisabeth Surma (Przełożona domu w Mogile) obchodziła srebrny jubileusz profesji zakonnej. Po Mszy św. dziękczynnej za 25 lat posługi, którą celebrował śp. o. Jacek Stożek OCist, został poświęcony plac pod budowę nowego domu parafialnego, w którym mają zamieszkać Siostry. Budowa domu finansowana jest przez ojców cystersów i wspierana – dzięki opatrzności Bożej – przez parafian i pomoc zagraniczną. Zakończenie budowy jest najpilniejszą potrzebą, gdyż w zajmowanym domu panuje wilgoć, grzyb, a także konieczny jest kapitalny remont. Takie warunki są powodem pogarszania się stanu zdrowia mieszkanek. Nowy dom, jeszcze w stanie surowym, jest okazały. Wykonana jest elewacja, instalacja elektryczna, trwa montaż instalacji c.o. Pozostało jeszcze dużo do zrobienia, aby w nim zamieszkać. Ciągle brakuje funduszy, ale z pomocą Bożą i hojnością ofiarodawców prace będą kontynuowane. Wspiera nas także bł. ks. Zygmunt Gorazdowski, założyciel naszego Zgromadzenia.
Więcej…