Strona główna Parafia
Informacje Ogólne / Historia


Parafia rzymskokatolicka
pw. św. Bartłomieja Apostoła

ul. Klasztorna 11
31-979 Kraków

 

Proboszcz

o. mgr Maciej Majdak OCist, wyświęcony: 29.05.2010 (wikariusz: 25.06.2011-02.12.2021, administrator: 02.12.2021-17.06.2023, proboszcz: od 18.06.2023)

 

Wikariusze

o. mgr Nikodem Buczek OCist, wyświęcony: 20.05.2006 (od 30.06.2023)

o. mgr Krzysztof Jankosz OCist, wyświęcony: 29.05.2010 (od 12.07.2021)

 

Katecheci

o. mgr Nikodem Buczek OCist, katecheta (w zastępstwie) w Samorządowym Przedszkolu nr 94 im. Janka Muzykanta, os. Ogrodowe 3, Kraków

o. mgr Maciej Majdak OCist, katecheta w Szkole Podstawowej nr 37 im. J. Tuwima, os. Stalowe 18, Kraków

s. dr Nicola Tokarska CSSJ, katechetka w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. M. Karłowicza, os. Centrum E 2, Kraków oraz w Samorządowym Przedszkolu nr 46 im. Carla Orffa, os. Na Skarpie 46, Kraków

s. mgr Rita Zdenkowska CSSJ, katechetka w Szkole Podstawowej nr 80 im. W. Bogusławskiego, os. Na Skarpie 8, Kraków; Niepubliczne Przedszkole "Bajkowy Dworek", ul. Sieroszewskiego 3, Kraków; Publiczne Przedszkole "Bajkowa Dolinka", os. Centrum E 15, Kraków

mgr Tobiasz Cieślak, katecheta w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. M. Karłowicza, os. Centrum E 2, Kraków

mgr Anna Doniec, katechetka w Szkole Podstawowej nr 80 im. W. Bogusławskiego, os. Na Skarpie 8, Kraków

mgr Małgorzata Krawczyk, katechetka w Zespole Szkół Specjalnych nr 6 im. J. Joteyko, ul. Ptaszyckiego 9, Kraków

mgr Aneta Kołodziej, katechetka w Szkole Podstawowej nr 37 im. J. Tuwima, os. Stalowe 18, Kraków

mgr Mirosław Piskorz, katecheta w XVI Liceum Ogólnokształcącym im. K. K. Baczyńskiego, os. Willowe 1, Kraków

----------

Samorządowe Przedszkole nr 88 "Wesołe Ósemki", os. Wandy 2, Kraków >>> VACAT

 

 

Kapelani Szpitala Specjalistycznego im. St. Żeromskiego (os. Na Skarpie 66, Kraków)

o. Marek Kieć OCist

 

Konto złotówkowe w Banku BNP Paribas S.A.

Nazwa rachunku: Parafia rzymskokatolicka pw. św. Bartłomieja

Numer rachunku: 68 2030 0045 1110 0000 0205 5960

 

 
Zapraszamy na Facebook! (Parafia św. Bartłomieja Ap. Kraków-Mogiła)
 
Cysterskie duszpasterstwo. U początków Nowej Huty
o. opat Augustyn Ciesielski OCistDziałalność duszpasterska w budującym się Nowym Mieście od samego początku zmagała się z wieloma problemami. Wypada w tym miejscu wspomnieć fakt szybkiego wzrostu liczby ludności. W krótkim czasie w okolice Mogiły przybyło 12 tysięcy ludzi, którym starano się zapewnić opiekę duchową. Kościołów było niewiele: w Mogile, Czyżynach, Ruszczy i Pleszowie. Pracujący w nich kapłani często sami do końca nie wiedzieli, jaka jest dokładna liczba ich parafian. W marcu 1951 r. na mocy dekretu kard. Sapiehy parafia mogilska przeszła pod opiekę cystersów. Na tej decyzji zaważyła w dużej mierze duża liczba mieszkających w klasztorze kapłanów, którzy mogliby w pełni odpowiedzieć na zapotrzebowania duszpasterskie w Nowej Hucie.
 
Ciekawe informacje na temat duszpasterstwa w parafii mogilskiej dostarcza dokument z wizytacji przeprowadzonej dnia 5 września 1954 r. przez biskupa Franciszka Jopa. Czytamy w nim m.in.: „Liczby parafian nie da się ustalić, jest to jednak bardzo liczna placówka duszpasterska”. Fakt ten potwierdza sakrament bierzmowania, który bp Jop udzielił podczas wizytacji aż 916 osobom. „Stan religijny parafii na ogół jest dobry. Ludność miejscowa jest bardzo religijna, napływowa zaś często religijnie obojętna” – pisał w dokumencie biskup Jop. Cystersi mogilscy pracę duszpasterską prowadzili w dwóch kościołach (klasztornym i parafialnym pw. św. Bartłomieja Ap.).
Więcej…
 
To Pan Bóg dodawał siły i radość z tego, co robiłem…
o. Cyprian Zdzisław Świerczyński OCist21 grudnia 1960 r. o. Cyprian Świerczyński OCist przyjął sakrament święceń kapłańskich. 9 stycznia w niedzielę o godz. 11:00 odprawił swoją Mszę św. jubileuszową z okazji 60.-lecia życia w klasztorze w Zakonie Cysterskim, 50.-lecia święceń kapłańskich, 20.-lecia pracy na stanowisku proboszcza w Mogile. W uroczystości wzięli udział m.in. nasi parafianie, rodzina i przyjaciele Jubilata oraz zaproszeni księża. Nie zabrakło dobrych życzeń i wzruszeń. W czasie Mszy św. został odczytany list gratulacyjny ks. kard. Stanisława Dziwisza. Poniżej zamieszczamy wywiad z o. Cyprianem Świerczyńskim OCist (przeprowadzony w grudniu 2010 r., opublikowany w: „Mogilski Krzyż. Gazeta parafii św. Bartłomieja Ap.” 1(134)/2010, s. 3, 9, 14, 15, 23, rozmowę przeprowadził o. Krzysztof Jankosz OCist).
Przypominamy, że od lipca 2011 r. funkcję proboszcza parafii mogilskiej objął o. Wincenty Zakrzewski OCist.
 
 
Rozpocznę od podstawowego pytania: Jak rodziło się Ojca powołanie do służby Bożej w życiu zakonnym i kapłaństwie?

W domu było nas siedmioro: pięciu chłopaków i dwie dziewczyny. Urodziłem się jako drugi – pragnieniem ojca było, żeby urodziła się dziewczynka, ale stało się inaczej i ojciec powiedział, że skoro urodził się chłopak, to zamiast siedzieć na gospodarstwie, musi iść do szkoły. Już we wczesnych latach dziecięcych, kiedy chodziliśmy do kościoła lub gdy służyłem do mszy, mamusia podpowiadała mi: „Synu, może zostałbyś księdzem?”. Wtedy nie miałem do tego głowy, ale gdzieś ta myśl we mnie kiełkowała, a modlitwa mamusi w pewien sposób „dopingowała” Pana Boga, by ta łaska w jakiś sposób we mnie zadziałała.
Więcej…
 
Wyróżnienie dla o. Cypriana Świerczyńskiego OCist

fot. T. CiupakW dniu 25 listopada 2012 r., w niedzielę Chrystusa Króla - święto patronalne Akcji Katolickiej, w katedrze na Wawelu odprawiona została uroczysta Msza św., podczas której modliliśmy się wspólnie z członkami Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Mszę św. poprzedzoną dźwiękiem dzwonu Zygmunta, celebrował JE ks. kard. Stanisław Dziwisz, członkowie Kapituły archidiecezji, asystenci kościelni AK i KSM i o. Cyprian Świerczyński OCist, założyciel Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej przy naszej parafii.

Więcej…