Strona główna Parafia Biblioteka parafialna
Biblioteka parafialna


Godziny otwarcia Biblioteki parafialnej
Biblioteka parafialna jest czynna od września do czerwca:
  • w niedziele - w godz. 9.00-13.00 (wyjątek stanowią niedziele przypadające w Święta Bożego Narodzenia, Wielkiej Nocy, święta narodowe oraz główna niedziela w oktawie odpustu mogilskiego),
  • we wtorki - w godz. 15.00-17.00, z możliwością komputerowego wglądu w księgozbiór współczesnej biblioteki zakonnej oraz - warunkowo - wypożyczeń.
 
Wejście naprzeciw furty klasztornej, obok kancelarii parafialnej. Telefon czynny w godzinach urzędowania: 12 644 23 31 w. 69. Kontakt mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 
Zapraszamy do korzystania z zasobów Biblioteki parafialnej
Biblioteka posiada szeroki zakres tematyczny zbiorów: od pozycji teologiczno-filozoficznych, przez tzw. literaturę religijną (powieści, opowiadania), aż po wyd. popularne z zakresu psychologii i pedagogiki (poradniki). Jednym słowem jest to ciekawa oferta dla całej rodziny.

 

Osoby zainteresowane poszerzaniem swojej wiedzy i pogłębianiem religijności, znajdą w naszej Bibliotece m. in.:

  • komentarze biblijne – pozwalające lepiej zrozumieć Pismo Święte,
  • książki pomocne w rozwiązywaniu problemów małżeńskich i wychowawczych – opracowania z zakresu teologii małżeństwa i rodziny oraz poradniki psychologiczne,
  • opracowania pomagające pełniej uczestniczyć w liturgii Mszy św. i w sakramentach świętych,
  • dokumenty Kościoła i dokumenty papieskie (encykliki, adhortacje, listy apostolskie),
  • literaturę religijną dla dzieci i książeczki dla dzieci,
  • biografie świętych, często w formie literackiej (opowieści, opowiadania),
  • książki o innych wyznaniach i religiach oraz o ruchach religijnych i sektach.

 

W czytelni można wybrać spośród kilku tytułów czasopism, m. in. są to: "Gość Niedzielny", "Niedziela", "Katecheta" (egz. archiw.), "W drodze", "Wychowawca" (W wersji papierowej do grudnia 2018 r. Od stycznia 2019 będzie dostępny tylko w wersji eletronicznej) lub "L'Osservatore Romano".

 


 

Istnieje możliwość skorzystania także z zasobów Biblioteki klasztornej. Szczegóły proszę omawiać telefonicznie (od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-19.00 pod numerem telefonu 12 644 23 31 w. 67) lub mailowo: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Informacje o możliwości korzystania z Biblioteki klasztornej (publikacje starsze, sprzed 1945 r.) znajdziesz w dziale ARCHIWUM I BIBLIOTEKA.

 


 
Regulamin Biblioteki parafialnej

REGULAMIN BIBLIOTEKI PARAFIALNEJ

Parafia pw. św. Bartłomieja Ap., ul. Klasztorna11, 31-979 Kraków

 

INFORMACJE OGÓLNE

1. Biblioteka Parafialna przy parafii pw. św. Bartłomieja Ap. w Krakowie-Mogile mieści się w Opactwie Cystersów w Mogile. Biblioteka Parafialna jest wydzieloną częścią księgozbioru Opactwa Cystersów w Mogile, przeznaczoną przede wszystkim do użytku parafian.

2. Osobami odpowiedzialnymi za Bibliotekę Parafialną jest proboszcz parafii mogilskiej, dyrektor Biblioteki Opactwa Cystersów w Mogile oraz osoby pracujące i udostępniające zasób.

3. Biblioteka ma za cel poszerzanie wiedzy i pogłębienie wiary katolickiej Czytelników, a także edukację w szerszym zakresie.

4. Zbiory Biblioteki Parafialnej obejmują książki, czasopisma religijne, a także materiały audiowizualne.

 

Więcej…
 
W służbie Kościołowi: Biblioteka parafialna
Biblioteka parafialna w roku 1994 obchodziła swoją 30. rocznicę „urodzin”. Zatem dzisiaj [w 1999 r.] ma już 35 lat. Czy spełniła oczekiwania, jakie pokładano w 1963 roku, w momencie jej tworzenia? Jan Paweł II skierował do polskich pielgrzymów w 1994 roku następujące słowa: (…) Czy otrząsnęliśmy się z bierności, nastroju biadolenia i bezsiły? (…) Czy w działaniu na rzecz słabych, ubogich, odciętych od kultury okazaliśmy się skuteczni, zdolni do braterskiej współpracy? (…) Co musimy zrobić dla zdewastowanej przyrody i umierających bibliotek, aby z dołu od potrzebujących odezwały się głosy pochwały i wdzięczności? Wtedy może i biskupi pochwalą nas z góry i przestanie być „cicho o świeckich”. („Przegląd katolicki” 6/94). Miejmy nadzieję, że w dużej części nasza biblioteka parafialna swoją działalnością odpowiada na te myśli papieża.
Więcej…
 
Elektroniczna Bibliografia Nauk Teologicznych FIDES
Federacja Bibliotek Kościelnych „FIDES” 2 kwietnia 2011 r. uruchomiła w Internecie nowy serwis informacyjny: Elektroniczną Bibliografię Nauk Teologicznych. Aktualnie zawiera ona łącznie prawie 63 tys. opisów artykułów ze 161 tytułów polskich czasopism teologicznych, religioznawczych i z szerzej rozumianych nauk kościelnych – naukowych i popularno-naukowych, oraz z 243 prac zbiorowych (serie wydawnicze, księgi jubileuszowe, materiały konferencyjne itp.). Obejmuje głównie publikacje wydawane przez uczelnie kościelne i wydziały teologiczne, począwszy od roku 1980. Nowością jest połączenie w jednej bazie bibliografii zawartości czasopism z zawartością prac zbiorowych. Szeroko mają być też wykorzystane zbiory bibliotek cyfrowych – poprzez podawanie odnośników do pełnych tekstów. Do opisów wprowadzane są ponadto abstrakty (tytuły paragrafów) artykułów, jak również tytuły tłumaczeń i streszczeń obcojęzycznych.

Bibliografia udostępniana jest bezpłatnie w Internecie z serwera Federacji „FIDES”: www.fides.org.pl.