Strona główna Parafia Duszpasterstwo Kandydaci do bierzmowania
Kandydaci do bierzmowania


Informacje dot. sakramentu bierzmowania (2022/2023)
Informacje ogólne

Według „Wskazań Episkopatu Polski dotyczących przygotowania do sakramentu bierzmowania” (z 2017 r.) w naszej parafii przygotowanie młodzieży do sakramentu bierzmowania odbywa się przez 3 lata (w 6, 7 i 8 klasie szkoły podstawowej). Sakrament ten jest udzielany przy końcu 8 klasy. Podstawowym, niezbędnym przygotowaniem jest dwugodzinna katecheza w szkole (uczestnictwo tylko w zajęciach etyki nie spełnia wymogu przygotowania do bierzmowania). Dodatkowym, koniecznym uzupełnieniem są spotkania z bierzmowanymi przy parafii zamieszkania (w 6 klasie tych spotkań jest ok. pięć, w 7 i 8 klasie ok. 15). W naszej parafii spotkania przygotowujące do bierzmowania odbywają się co tydzień (dla 6-klasistów po Wielkanocy 2023 r., dla 7- i 8-klasistów od października 2022 r.), oprócz świąt i ferii. Spotkania te mają przede wszystkim charakter modlitewno-celebracyjny z możliwością rozmowy na tematy wiary i życia chrześcijańskiego, trwają ok. 45-60 minut. Nie są wymagane żadne podręczniki ani zeszyty. Spotkania prowadzi o. Krzysztof Jankosz OCist. Oprócz udziału w katechezie szkolnej i parafialnej młodzież winna rozwijać swoją relację z Jezusem przez uczestnictwo w niedzielnej Mszy św. (Msza dla młodzieży w naszej parafii w ciągu roku szkolnego w niedziele o godz. 9:30), nabożeństwach, osobistej modlitwie i korzystaniu z sakramentów.

Podstawowym miejscem przygotowania i przyjęcia sakramentu bierzmowania jest parafia zamieszkania (a nie zameldowania) rodziców dziecka. Niemniej, z różnych przyczyn (np. lokalizacja szkoły dziecka i chęć przyjęcia sakramentu ze swoją klasą czy dogodniejszy dojazd) rodzice mogą prosić o możliwość przygotowania ich dzieci i przyjęcia tego sakramentu w innej parafii niż miejsce zamieszkania (wówczas trzeba uzyskać pisemną zgodę z parafii zamieszkania). Jeżeli dziecko nie będzie się przygotowywać w naszej parafii do bierzmowania, rodzice winni jak najszybciej dowiedzieć się w swojej parafii o zapisach i terminach przygotowań (w różnych parafiach różnie jest to prowadzone).

Wszelkie inne sprawy, które nie zostały poniżej poruszone, proszę omawiać indywidualnie z o. Krzysztofem osobiście lub mejlowo ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ).

 

Przygotowanie uczniów szkół średnich i dorosłych

Młodzież ze szkół średnich (przed ukończeniem 18. r. życia), która z różnych powodów nie uczęszczała na przygotowanie w ostatnich latach, również może się zgłosić, zapisać i indywidualnie ustalić warunki uzupełnienia braków. W naszej parafii nie przygotowujemy dorosłych do bierzmowania.

 

Spotkania z rodzicami

W ciągu trzech lat przygotowania do bierzmowania przewiduje się ok. 5 spotkań z rodzicami, każde trwa ok. 1 godzinę. Na spotkanie mogą przyjść oboje rodzice lub tylko jeden rodzic. Proszę, by na spotkania nie zabierać ze sobą dzieci oraz by nie przychodziły osoby, które nie sprawują prawnej opieki nad dzieckiem (np. babcia, wujek, starsze rodzeństwo itp.).

 

Termin bierzmowania

Termin sakramentu bierzmowania w roku szkolnym 2022/23 zostanie podany w późniejszym czasie.

 

Zapisy

Zapisy i spotkania dla 6-klasistów:

Szóstoklasiści rozpoczną zapisy w II semestrze, po Wielkanocy. Dokładny termin zostanie podany później.

Tu 7.-klasiści mogą pobrać treści potrzebne: Egzamin klasa 6.

Zapisy 7- i 8-klasistów zakończyły się.

 

Wymagane dokumenty przy zapisie

Młodzież z klas 7 przychodzi zapisać się z wymaganymi dokumentami i z rodzicem/prawnym opiekunem, który podpisuje RODO. Bardzo proszę nie przychodzić z osobami, które nie sprawują prawnej opieki nad dzieckiem (np. z babcią lub wujkiem, starszym rodzeństwem itp.). Uwaga! Młodzież z klas 8, która uczęszczała na spotkania w naszej parafii w klasie 7, może przyjść zapisać się sama.

Wymagane dokumenty:

1) wcześniej wydrukowana i wypełniona deklaracja kandydata do bierzmowania (deklaracja dostępna tutaj) – jeśli ktoś nie ma możliwości wcześniejszego wydrukowania, można otrzymać deklarację przy zapisie i ją wypełnić na miejscu; uwaga! – ten punkt nie dotyczy uczniów klas 8, których rodzice podpisywali deklarację w klasie 7,

2) aktualne (tzn. pobrane z kancelarii parafialnej w 2022 r.) świadectwo (metryka) chrztu św. dziecka (nie dotyczy ochrzczonych w parafii w Mogile); proszę nie przynosić starych, nieaktualnych metryk (z I Komunii św.) albo ksera świadectwa (respektowany będzie tylko dokument oryginalny); informujemy również, że nie przechowujemy starych metryk, które rodzice przynosili przed I Komunią św.; uwaga! – ten punkt nie dotyczy uczniów klas 8, którzy przynieśli metrykę przy zapisie w klasie 7,

3) świadectwo szkolne z ostatniej klasy z oceną z religii (do wglądu) albo indeks katechizacji z uzupełnionymi przez katechetę ocenami z religii,

4) zgoda proboszcza ze swojej parafii zamieszkania na przygotowanie do bierzmowania w naszej parafii (uwaga! nie dotyczy mieszkających na terenie parafii Mogiła oraz tych 8-klasistów, którzy taką zgodę przynieśli przy zapisie w klasie 7),

5) 7.-klasiści przy zapisie przynoszą pracę pisemną o patronie oraz zdają ustnie jedną z podanych modlitw (patrz wyżej: Egzamin klasa 6),

6) 8.-klasiści przy zapisie muszą mieć zdany egzamin z klasy 7.

Terminy spotkań

Młodzież przy zapisie wybiera jedną z grup/terminów podanych poniżej (ilość miejsc w każdej grupie ograniczona, decyduje pierwszeństwo zapisu).

 

Katecheza parafialna - grupy:

KLASY 7:

GRUPA 1 (spotkania w poniedziałki o godz. 17:00). Terminy spotkań: 17 X, 24 X, 7 XI, 14 XI, 21 XI, 28 XI, 5 XII, 12 XII, 19 XII (egzamin pisemny), przerwa świąteczna, 9 I (ostatnie spotkanie).

GRUPA 3 (spotkania w soboty o godz. 10:30). Terminy spotkań: 22 X, 5 XI (spotkanie podwójne 90 minut), 19 XI, 26 XI, 3 XII, 10 XII (spotkanie podwójne 90 minut), 17 XII (egzamin pisemny), przerwa świąteczna, 14 I (ostatnie spotkanie).

Pozostałe wymagania dla 7-klasistów (obowiązkowe minimum):

 • udział w lekcjach religii w szkole i pozytywna, ustna opinia katechety,
 • udział w spotkaniach w parafii i zaliczenie egzaminu,
 • uczestnictwo we Mszy św. niedzielnej i świątecznej (Msza dla młodzieży w naszej parafii w ciągu roku szkolnego w niedziele o godz. 9:30),
 • spowiedź miesięczna (albo przynajmniej 3 razy w roku: w grudniu przed świętami, w kwietniu przed świętami, w innym, dowolnym terminie),
 • udział w nabożeństwie różańcowym (1 raz w październiku),
 • udział w nabożeństwie majowym (1 raz w maju),
 • udział w Roratach (1 raz w Adwencie w grudniu),
 • udział w Drodze krzyżowej (1 raz w Wielkim Poście w marcu/kwietniu w piątek albo udział w Nowohuckiej Drodze Krzyżowej),
 • udział w Gorzkich żalach (1 raz w Wielkim Poście w marcu/kwietniu w niedzielę),
 • udział w rekolekcjach wielkopostnych w szkole.

 

KLASY 8:

GRUPA 4 (spotkania w poniedziałki o godz. 18:00). Terminy spotkań: 17 X, 24 X, 7 XI, 14 XI, 21 XI, 28 XI, 5 XII, 12 XII, 19 XII (egzamin ustny cz. 1), przerwa świąteczna, 9 I, ferie zimowe, 13 II, 20 II, 27 II. Pozostałe terminy spotkań i próby przed bierzmowaniem zostaną podane później.

GRUPA 5 (spotkania we wtorki o godz. 18:00). Terminy spotkań: 18 X, 25 X, 8 XI, 15 XI, 22 XI, 29 XI, 6 XII, 13 XII, 20 XII (egzamin ustny cz. 1), przerwa świąteczna, 10 I, ferie zimowe, 14 II, 21 II, 28 II. Pozostałe terminy i próby przed bierzmowaniem zostaną podane później.

GRUPA 6 (spotkania w soboty o godz. 9:00). Terminy spotkań: 22 X, 5 XI (spotkanie podwójne 90 minut), 19 XI, 26 XI, 3 XII, 10 XII (spotkanie podwójne 90 minut), 17 XII (egzamin pisemny cz. 1), przerwa świąteczna, 14 I, ferie zimowe, 18 II, 25 II, 4 III. Pozostałe terminy i próby przed bierzmowaniem zostaną podane później.

Pozostałe wymagania dla 8-klasistów (obowiązkowe minimum):

 • udział w lekcjach religii w szkole i pozytywna, ustna opinia katechety,
 • udział w spotkaniach w parafii i zaliczenie egzaminu cz. 1, egzaminu cz. 2,
 • uczestnictwo we Mszy św. niedzielnej i świątecznej (Msza dla młodzieży w naszej parafii w ciągu roku szkolnego w niedziele o godz. 9:30),
 • spowiedź miesięczna (albo przynajmniej 3 razy w roku: w grudniu przed świętami, w kwietniu przed świętami, w czerwcu przed bierzmowaniem),
 • udział w nabożeństwie różańcowym (1 raz w październiku),
 • udział w nabożeństwie majowym (1 raz w maju),
 • udział w Roratach (1 raz w Adwencie w grudniu),
 • udział w Drodze krzyżowej (1 raz w Wielkim Poście w marcu/kwietniu w piątek albo udział w  Nowohuckiej Drodze Krzyżowej),
 • udział w Gorzkich żalach (1 raz w Wielkim Poście w marcu/kwietniu w niedzielę),
 • udział w rekolekcjach wielkopostnych w szkole,
 • udział w pielgrzymce do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach w niedzielę 20 XI (szczegóły dot. pielgrzymki znajdziesz tutaj).

 

Miejsce spotkań

Spotkania będą się odbywać w tzw. katakumbach (wejście przez furtę klasztorną obok kancelarii parafialnej). Młodzież obowiązuje punktualność.

 
Pielgrzymka do Łagiewnik

PIELGRZYMKA MŁODZIEŻY Z KLAS 8 PRZYGOTOWUJĄCEJ SIĘ DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

DO SANKTUARIUM ŚW. JANA PAWŁA II NA BIAŁYCH MORZACH I DO SANKTUARIUM MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W ŁAGIEWNIKACH

Informacje.

1. Udział w pielgrzymce jest obowiązkowy (choroba lub inny ważny powód usprawiedliwia nieobecność na pielgrzymce).

2. Młodzież jedzie pod opieką o. Krzysztofa Jankosza OCist i katechetów (opieka od zbiórki pod klasztorem w Mogile aż do powrotu pod klasztor, chyba że uczestnik wraca indywidualnie z Łagiewnik, wówczas konieczna jest podpisana osobna zgoda na karcie uczestnictwa).

3. Młodzież zgłasza swój udział wysyłając wiadomość mejlową na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . W mejlu należy podać swoje imię i nazwisko, numer grupy (poniedziałkowa – 4, wtorkowa – 5, sobotnia – 6).

4. Należy wcześniej wydrukować kartę uczestnictwa w pielgrzymce, wypełnić i przynieść w dniu pielgrzymki.

5. Miejsca pielgrzymowania:

a) Sanktuarium św. Jana Pawła II na Białych Morzach, ul. Totus Tuus 32, 30-610 Kraków,

b) Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, ul. s. Faustyny 3, 30-420 Kraków.

Więcej…
 
Przygotowanie młodzieży do przyjęcia sakramentu bierzmowania
W zakładce >>> Kandydaci do bierzmowania znajdują się aktualne, szczegółowe informacje o zapisach, potrzebnych dokumentach, terminach grup i wymaganiach stawianych kandydatom do bierzmowania z klas 6 ,7 i 8.