Strona główna Parafia Duszpasterstwo Kandydaci do bierzmowania
Kandydaci do bierzmowania


Informacje dot. sakramentu bierzmowania (2022/2023)

Informacja dla 7.-klasistów i 8.-klasistów

Uczniów kończących klasę 7, którzy przygotowują się do bierzmowania w naszej parafii i nie uzupełnili zaległości, o. Krzysztof prosi o kontakt na dyżurze w kancelarii parafialnej: w poniedziałek (20 czerwca lub 4 lipca) w godz. 09.00-12.00 albo w czwartek (23 lub 30 czerwca) w godz. 15.00-18.00.

Natomiast uczniowie klas 8, którzy przyjęli sakrament bierzmowania 10 czerwca 2022 r., proszeni są o kontakt mejlowy z o. Krzysztofem w celu odebrania zdjęć (proszę napisać swoje imię i nazwisko na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. w celu otrzymania linku do pobrania zdjęć z bierzmowania).

 

Informacje ogólne

Według „Wskazań Episkopatu Polski dotyczących przygotowania do sakramentu bierzmowania” (z 2017 r.) w naszej parafii przygotowanie młodzieży do sakramentu bierzmowania odbywa się przez 3 lata (w 6, 7 i 8 klasie szkoły podstawowej). Sakrament ten jest udzielany przy końcu 8 klasy. Podstawowym, niezbędnym przygotowaniem jest dwugodzinna katecheza w szkole (uczestnictwo tylko w zajęciach etyki nie spełnia wymogu przygotowania do bierzmowania). Dodatkowym, koniecznym uzupełnieniem są spotkania z bierzmowanymi przy parafii zamieszkania (w 6 klasie tych spotkań jest ok. pięć, w 7 i 8 klasie ok. 15). W naszej parafii spotkania przygotowujące do bierzmowania odbywają się co tydzień (dla 6-klasistów po Wielkanocy 2023 r., dla 7- i 8-klasistów od października 2022 r.), oprócz świąt i ferii. Spotkania te mają przede wszystkim charakter modlitewno-celebracyjny z możliwością rozmowy na tematy wiary i życia chrześcijańskiego, trwają ok. 45-60 minut. Nie są wymagane żadne podręczniki ani zeszyty. Spotkania prowadzi o. Krzysztof Jankosz OCist. Oprócz udziału w katechezie szkolnej i parafialnej młodzież winna rozwijać swoją relację z Jezusem przez uczestnictwo w niedzielnej Mszy św. (Msza dla młodzieży w naszej parafii w ciągu roku szkolnego w niedziele o godz. 9:30), nabożeństwach, osobistej modlitwie i korzystaniu z sakramentów.

Podstawowym miejscem przygotowania i przyjęcia sakramentu bierzmowania jest parafia zamieszkania (a nie zameldowania) rodziców dziecka. Niemniej, z różnych przyczyn (np. lokalizacja szkoły dziecka i chęć przyjęcia sakramentu ze swoją klasą czy dogodniejszy dojazd) rodzice mogą prosić o możliwość przygotowania ich dzieci i przyjęcia tego sakramentu w innej parafii niż miejsce zamieszkania (wówczas trzeba uzyskać pisemną zgodę z parafii zamieszkania). Jeżeli dziecko nie będzie się przygotowywać w naszej parafii do bierzmowania, rodzice winni jak najszybciej dowiedzieć się w swojej parafii o zapisach i terminach przygotowań (w różnych parafiach różnie jest to prowadzone).

Wszelkie inne sprawy, które nie zostały poniżej poruszone, proszę omawiać indywidualnie z o. Krzysztofem.

Przygotowanie uczniów szkół średnich i dorosłych

Młodzież ze szkół średnich (przed ukończeniem 18. r. życia), która z różnych powodów nie uczęszczała na przygotowanie w ostatnich latach, również może się zgłosić, zapisać i indywidualnie ustalić warunki uzupełnienia braków. W naszej parafii nie przygotowujemy dorosłych do bierzmowania.

Spotkania z rodzicami

W ciągu trzech lat przygotowania do bierzmowania przewiduje się ok. 5 spotkań z rodzicami, każde trwa ok. 1 godzinę. Na spotkanie mogą przyjść oboje rodzice lub tylko jeden rodzic. Proszę, by na spotkania nie zabierać ze sobą dzieci oraz by nie przychodziły osoby, które nie sprawują prawnej opieki nad dzieckiem (np. babcia, wujek, starsze rodzeństwo itp.).

Spotkanie dla rodziców uczniów klas 6 odbędzie się w poniedziałek (13 czerwca) o godz. 19.00 w bazylice.

Termin bierzmowania

Termin sakramentu bierzmowania w roku szkolnym 2022/23 zostanie podany w późniejszym czasie.

 

Zapisy

Zapisy i spotkania dla 6-klasistów - uczniów klas 6 chcących przygotować się do sakramentu bierzmowania w naszej parafii zapraszamy wraz z rodzicami na spotkanie organizacyjne w poniedziałek (13 czerwca) o godz. 19.00 w bazylice.

Tu można pobrać treści potrzebne do zaliczenia klasy 6: Egzamin klasa 6.

Zapisy 7.-klasistów i 8.-klasistów (oraz uczniów szkół średnich) do grup w naszej parafii rozpoczną się w nowym roku szkolnym 2022/23 we wrześniu (szczegółowe daty zapisów i grup zostaną podane w późniejszym czasie).

Wymagane dokumenty przy zapisie

Młodzież z klas 7 przychodzi zapisać się z wymaganymi dokumentami i z rodzicem/prawnym opiekunem, który podpisuje RODO. Bardzo proszę nie przychodzić z osobami, które nie sprawują prawnej opieki nad dzieckiem (np. z babcią lub wujkiem, starszym rodzeństwem itp.). Uwaga! Młodzież z klas 8, która uczęszczała na spotkania w naszej parafii w klasie 7, może przyjść zapisać się sama.

Wymagane dokumenty:

1) wcześniej wydrukowana i wypełniona deklaracja kandydata do bierzmowania (będzie dostępna we wrześniu 2022 r., podpisanie deklaracji przez rodzica i dziecko odbywa się dopiero podczas zapisu) – jeśli ktoś nie ma możliwości wcześniejszego wydrukowania, można otrzymać deklarację przy zapisie i ją wypełnić na miejscu; uwaga! – ten punkt nie dotyczy uczniów klas 8, których rodzice podpisywali deklarację w klasie 7,

2) aktualne (tzn. pobrane z kancelarii parafialnej w 2022 r.) świadectwo (metryka) chrztu św. dziecka (nie dotyczy ochrzczonych w parafii w Mogile); proszę nie przynosić starych, nieaktualnych metryk (z I Komunii św.) albo ksera świadectwa (respektowany będzie tylko dokument oryginalny); informujemy również, że nie przechowujemy starych metryk, które rodzice przynosili przed I Komunią św.; uwaga! – ten punkt nie dotyczy uczniów klas 8, którzy przynieśli metrykę przy zapisie w klasie 7,

3) świadectwo szkolne z ostatniej klasy z oceną z religii (do wglądu) albo indeks katechizacji z uzupełnionymi przez katechetę ocenami z religii,

4) zgoda proboszcza ze swojej parafii zamieszkania na przygotowanie do bierzmowania w naszej parafii (uwaga! nie dotyczy mieszkających na terenie parafii Mogiła oraz tych 8-klasistów, którzy taką zgodę przynieśli przy zapisie w klasie 7),

5) 7.-klasiści przy zapisie przynoszą pracę pisemną o patronie oraz zdają ustnie jedną z podanych modlitw (patrz wyżej: Egzamin klasa 6),

6) 8.-klasiści przy zapisie muszą mieć zdany egzamin z klasy 7.

 

Terminy spotkań

Młodzież przy zapisie wybiera jedną z grup/terminów podanych poniżej (ilość miejsc w każdej grupie ograniczona, decyduje pierwszeństwo zapisu).

 

Katecheza parafialna - grupy:

KLASY 7:

GRUPY ZOSTANĄ PODANE WE WRZEŚNIU 2022

Pozostałe wymagania dla 7-klasistów (obowiązkowe minimum):

 • udział w lekcjach religii w szkole i pozytywna, ustna opinia katechety,
 • udział w spotkaniach w parafii i zaliczenie egzaminu,
 • uczestnictwo we Mszy św. niedzielnej i świątecznej (Msza dla młodzieży w naszej parafii w ciągu roku szkolnego w niedziele o godz. 9:30),
 • spowiedź miesięczna (albo przynajmniej 3 razy w roku: w grudniu przed świętami, w kwietniu przed świętami, w innym, dowolnym terminie),
 • udział w nabożeństwie różańcowym (1 raz w październiku),
 • udział w nabożeństwie majowym (1 raz w maju),
 • udział w Roratach (1 raz w Adwencie w grudniu),
 • udział w Drodze krzyżowej (1 raz w Wielkim Poście w marcu/kwietniu w piątek albo udział w Nowohuckiej Drodze Krzyżowej),
 • udział w Gorzkich żalach (1 raz w Wielkim Poście w marcu/kwietniu w niedzielę),
 • udział w rekolekcjach wielkopostnych w szkole,
 • udział w pielgrzymce (w planach).

 

KLASY 8:

GRUPY ZOSTANĄ PODANE WE WRZEŚNIU 2022 

Pozostałe wymagania dla 8-klasistów (obowiązkowe minimum):

 • udział w lekcjach religii w szkole i pozytywna, ustna opinia katechety,
 • udział w spotkaniach w parafii i zaliczenie egzaminu cz. 1, egzaminu cz. 2,
 • uczestnictwo we Mszy św. niedzielnej i świątecznej (Msza dla młodzieży w naszej parafii w ciągu roku szkolnego w niedziele o godz. 9:30),
 • spowiedź miesięczna (albo przynajmniej 3 razy w roku: w grudniu przed świętami, w kwietniu przed świętami, w czerwcu przed bierzmowaniem),
 • udział w nabożeństwie różańcowym (1 raz w październiku),
 • udział w nabożeństwie majowym (1 raz w maju),
 • udział w Roratach (1 raz w Adwencie w grudniu),
 • udział w Drodze krzyżowej (1 raz w Wielkim Poście w marcu/kwietniu w piątek albo udział w  Nowohuckiej Drodze Krzyżowej),
 • udział w Gorzkich żalach (1 raz w Wielkim Poście w marcu/kwietniu w niedzielę),
 • udział w rekolekcjach wielkopostnych w szkole,
 • udział w pielgrzymce do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach (szczegóły dot. pielgrzymki będą podane na spotkaniach).

 

Miejsce spotkań

Miejsce spotkań zostanie podane we wrześniu 2022 r. Młodzież obowiązuje punktualność.

 

 
Przygotowanie młodzieży do przyjęcia sakramentu bierzmowania
W zakładce >>> Kandydaci do bierzmowania znajdują się aktualne, szczegółowe informacje o zapisach, potrzebnych dokumentach, terminach grup i wymaganiach stawianych kandydatom do bierzmowania z klas 6 ,7 i 8.