Strona główna Parafia Duszpasterstwo PPK na Jasną Górę (Grupa Mogilska 26)
Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę


Piesza pielgrzymka na Jasną Górę (6-11.08.2023)

W naszych wspomnieniach pozostała już ubiegłoroczna 42. Piesza Pielgrzymka. Obecnie przygotowujemy się do 43. Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę w IV Wspólnocie Nowohuckiej.

Już dziś serdecznie zapraszam do wyruszenia na pielgrzymi szlak w dniach od 6 do 11 sierpnia 2023 roku w Grupie Mogilskiej nr 26. W tym roku pielgrzymujemy pod hasłem "Wierzę w Kościół Chrystusowy".

Grupę Mogilską nr 26 - od początku jej istnienia prowadzą ojcowie Cystersi z opactwa w Krakowie-Mogile. Na trasie pielgrzymki wspólnie modlimy się, śpiewamy i cieszymy się z tego, że jesteśmy razem – tak jak w rodzinie.

Na wspólną wędrówkę zapraszam wszystkich chętnych: zarówno całe rodziny, jak i pojedynczych pielgrzymów; młodzież uczącą się, studiującą i dorosłych. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę rodziców i opiekę. Szczegółowe informacje o zapisach są dostępne na naszej stronie internetowej.

Poznaj historię naszej grupy. Przejdź na stronę Grupy Mogilskiej 26.

 

o. Maciej Majdak OCist - przewodnik grupy mogilskiej

Więcej…
 
Różaniec w łączności z pielgrzymami

Wszystkich, którzy w tym roku nie mogą wyruszyć pieszo do Częstochowy, zapraszamy do modlitwy w łączności z tymi, którzy pielgrzymują do stóp Czarnej Madonny.

W dniach od 6 do 11 sierpnia (od niedzieli do piątku włącznie) serdecznie zapraszamy na godz. 17.30 do naszej bazyliki na wspólną modlitwę różańcową.

Polecać będziemy tegorocznych mogilskich pielgrzymów prosząc dla nich o potrzebne łaski oraz dobrą pogodę podczas wędrówki.

Modląc się za pielgrzymów polecać również będziemy nasze rodziny i całą wspólnotę parafialną.

Więcej…
 
Pielgrzymkowe strony
Dla wszystkich zainteresowanych Pieszą Pielgrzymką Krakowską na Jasną Górę podajemy adresy stron, z których można się dowiedzieć wielu ciekawych informacji na temat historii, przebiegu i spraw organizacyjnych Pieszej Pielgrzymki.

 

Serwis internetowy Pieszej Pielgrzymki Krakowskiej na Jasną Górę.

Oficjalny fanpage na Facebook IV Wspólnoty Nowohuckiej Pieszej Pielgrzymki Krakowskiej na Jasną Górę.

 
Pielgrzymkowe fotogalerie

Serdecznie zapraszamy do galerii zdjęć naszej grupy. Można w niej znaleźć fotorelacje z minionych pielgrzymek na Jasną Górę. Niech wspomnienia stale odżywają.

 

XXXIX PPK na Jasną Górę 2019 - "W mocy Bożego Ducha"

XXXVIII PPK na Jasną Górę 2018 - "Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym"

XXXVII PPK na Jasną Górę 2017 - "Idźcie i głoście"

XXXVI PPK na Jasną Górę 2016 - "Nowe życie w Chrystusie"

XXXV PPK na Jasna Górę 2015 - "Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię"

XXXIV PPK na Jasną Górę 2014 - "Wierzę w Syna Bożego" (zakończenie pielgrzymki)

XXXIII PPK na Jasną Górę 2013 - "Panie, przymnóż nam wiary" (dzień pierwszy / zakończenie pielgrzymki)

XXXII PPK na Jasną Górę 2012 - "Kościół naszym domem" (na szlaku / zakończenie pielgrzymki)

XXXI PPK na Jasną Górę 2011 - "W komunii z Bogiem"

XXX PPK na Jasną Górę 2010 - "Bądźmy Świadkami Miłości"

XXIX PPK na Jasną Górę 2009 - "Otoczmy troską życie"

XXVIII PPK na Jasną Górę 2008 - "Bądźmy uczniami Chrystusa" (dzień pierwszy / na szlaku)

XXVII PPK na Jasną Górę 2007 - "Ja jestem drogą" (J 14, 6)

XXVI PPK na Jasną Górę 2006 - "Weselcie się nadzieją" (Rz 12, 12)

 
Pielgrzymkowe piosenki

Od kilkunastu już lat młodzież z naszej grupy układa tzw. "Piosenkę Roku", która towarzyszy pielgrzymom podczas wspólnej wędrówki na Jasną Górę.  Zapraszamy do wysłuchania dotychczasowych utworów, które tworzą bogatą historię Grupy Mogilskiej 26.

 

XXXIX PPK na Jasną Górę 2019 - "Mamy w sobie Ducha"

XXXVIII PPK na Jasną Górę 2018 - "Ona tam na nas czeka"

XXXVII PPK na Jasną Górę 2017 - "Wyrusz z nami dziś"

XXXVI PPK na Jasną Górę 2016 - "Pielgrzym z Mogiły"

XXXV PPK na Jasną Górę 2015 - "Pielgrzymuję z Mogiłą"

XXXIV PPK na Jasną Górę 2014 - "Ruszaj do Częstochowy"

XXXIII PPK na Jasną Górę 2013 - "Przymnóż nam wiary"

XXXII PPK na Jasną Górę 2012 - "Chodź z Mogiłą"

XXXI PPK na Jasną Górę 2011 - "To właśnie MOGIŁA!"

XXX PPK na Jasną Górę 2010 - "Do Maryi chodź!"

XXIX PPK na Jasną Górę 2009 - "Pragnienie pielgrzyma"

XXVIII PPK na Jasną Górę 2008 - "Nie kłam, że nie chcesz iść!"

XXVII PPK na Jasną Górę 2007 - "Psalm z Mogiły"

XXVI PPK na Jasną Górę 2006 - "Tyle słońca w całym mieście"

XXV PPK na Jasną Górę 2005 - "Czarno-biały habit"

 
Pierwsza Piesza Pielgrzymka z Mogiły na Jasną Górę – lipiec 1972
Dnia 16 lipca 1972 r., wczesnym rankiem w kaplicy cudownego Krzyża w Mogile odbyła się Msza św. rozpoczynająca pieszą pielgrzymkę do Częstochowy. Grupka pielgrzymów, licząca kilkadziesiąt osób wyruszyła ulicami Nowej Huty. Pierwszy odpoczynek miał miejsce w drewnianej kaplicy (zwanej czasem „zieloną kaplicą”) na dzisiejszym osiedlu Oświecenia. Po krótkim odpoczynku i pożegnaniu odprowadzających osób, pielgrzymi ruszyli polami w kierunku Zielonek, a stamtąd już na północ w kierunku Skały i Zadroża, gdzie był pierwszy nocleg. W kolejnych dniach pielgrzymi wędrowali przez Pilicę, Lelów, Przyrów, Świętą Annę oraz Gidle do Częstochowy. 21 lipca w godzinach popołudniowych pielgrzymka mogilska dotarła na Aleje NMP oraz na Jasną Górę.

 

Z Mogiły na Jasną Górę pielgrzymi zanieśli i pozostawili tam krzyż pielgrzymkowy z napisem "Pierwsza Piesza Pielgrzymka z Mogiły 1972 r.". Krzyż ten wisiał przez wiele lat tuż obok obrazu jasnogórskiego, na lewej ścianie za metalową kratą kaplicy, a ciągle można go zobaczyć obok innych krzyży nad przejściem z kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej do bazyliki. Pobyt na Jasnej Górze trwał znacznie dłużej niż się to praktykuje teraz. Był czas na uczestnictwo w wielu nabożeństwach oraz na odpoczynek.

Więcej…
 
Wspólne zdjęcie pielgrzymów
Pielgrzymka w roku 2012 była dla jej uczestników czasem, w którym wspólnie przeżywali 40. rocznicę pielgrzymowania z Mogiły na Jasną Górę (1972-2012). Obraz Matki Bożej Częstochowskiej trzymany przez uczestniczki pielgrzymki został zakupiony na Jasnej Górze na zakończenie pierwszej pieszej pielgrzymki. Obecnie, na stałe, znajduje się on w kaplicy w katakumbach opactwa w Mogile. Pobierz zdjęcie w pełnym rozmiarze.

 

 

Zdjęcie uczestników Grupy Mogilskiej 26 Pieszej Pielgrzymki Krakowskiej na Jasną Górę w IV Wspólnocie Nowohuckiej zostało wykonane w niedzielę 30 września 2012 r. w kapitularzu opactwa Cystersów w Mogile na zakończenie spotkania IV Wspólnoty Nowohuckiej. Fot. R. Gemel.

 
"Szlakiem pielgrzyma"
Wielu z nas na pewno chciałoby wrócić pamięcią do lat, kiedy to grupa mogilska wyruszała na Jasną Górę z mogilskiego sanktuarium i wędrowała do Czarnej Madonny trasą obejmującą liczne miejsca kultu Matki Bożej. Zapraszamy do wysłuchania fragmentów książki autorstwa o. Jacka Stożka OCist pt. "Szlakiem pielgrzyma" opowiadającej o kolejnych dniach pielgrzymiego trudu. Będzie to taka swoista wędrówka do czasów i miejsc, które nieustannie ubogacają historię naszej grupy.
Więcej…
 
Wspomnienia Pielgrzyma

W tych dniach mija 40 rocznica Pierwszej Pieszej Pielgrzymki z Mogiły na Jasną Górę. Zorganizowania pierwszej pielgrzymki podjął się bardzo młody kapłan o. Benignus Deptuła OCist. Pomagali mu o. Julian Banachowicz OCist – kwatermistrz, oraz o. Antoni Kurgan OCist, który miał pieczę nad grupką młodzieży.

Wczesnym rankiem 16 lipca 1972 r. w kaplicy Cudownego Krzyża w Mogile odbyła się Msza św. rozpoczynająca pieszą pielgrzymkę do Częstochowy. Grupka pielgrzymów, licząca zaledwie kilkadziesiąt osób wyruszyła ulicami Nowej Huty. Uczestnicy pierwszej pielgrzymki byli grupą osób zaangażowanych w tamtym czasie w życie parafii mogilskiej. Były to osoby dorosłe, ale i spora grupa młodzieży: ministranci, lektorzy, schola, a także uczniowie o. Antoniego. Pierwszy odpoczynek miał miejsce w drewnianej kaplicy – zwanej „zieloną kaplicą” – na dzisiejszym osiedlu Oświecenia. Po krótkim odpoczynku i pożegnaniu odprowadzających osób, pielgrzymi ruszyli polami w kierunku Zielonek, a stamtąd już na północ w kierunku Skały i Zadroża, gdzie był pierwszy nocleg.

Więcej…
 
Zapraszamy na Facebook! (Grupa Mogilska 26)