Strona główna Opactwo Informacje powołaniowe
Informacje powołaniowe


Informacje dot. przyjęcia do klasztoru
Wszystkich, którzy chcą wstąpić do Zakonu cysterskiego we Wspólnocie mogilskiej zapraszamy do kontaktu.

Zapraszamy również i tych, którzy interesując się życiem mniszym, chcą rozeznać swoje powołanie, aby po uprzednim zgłoszeniu się przyjechali na kilka dni do naszego opactwa.

Więcej informacji można uzyskać pisząc na adres:

Magister Nowicjatu - o. Maciej Majdak OCist

ul. Klasztorna 11, 31-979 Kraków

tel.: 12 644 23 31 wew. 39, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 
Cysterska droga powołania
Ta więc właśnie gorliwość niechaj wyróżnia mnichów w ich życiu żarliwej miłości tak, aby w okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzali (por. Rz 12, 10); Niech słabości swoje duchowe i cielesne znoszą cierpliwie. Niech prześcigają się nawzajem w posłuszeństwie. Niechaj nikt nie szuka tego, co uważa za pożyteczne dla siebie, lecz raczej to, co dla drugiego. (św. Benedykt z Nursji, Reguła 72, 2-5)

 

Tutaj tradycja jest fundamentem nowoczesności, aktywność rozwija się w stałości, modlitwa równoważy pracę, a ludzie razem tworzą wspólnotę.

Zakon Cysterski powstał w XI wieku we Francji. Początek zakonowi dało benedyktyńskie opactwo w Molesmes. Św. Robert, opat tego klasztoru, św. Alberyk i św. Stefan, przejęci duchem gorliwości w zachowaniu Reguły św. Benedykta, wraz z grupą swoich współbraci założyli  w 1098 roku nowy klasztor w Cîteaux (łac. Cistercium). Do rozwoju zakonu przyczynił się w dużej mierze św. Bernard z Clairvaux osobiście zakładając 67 opactw.
Więcej…
 
Rekolekcje powołaniowe

Zastanawiasz się nad życiem radami ewangelicznymi?

Wydaje Ci się, że słyszysz wewnętrzny głos Pana Boga – „Pójdź za Mną”?

Bliskie jest Ci motto życiowe – „Módl się i pracuj”?


 

Szczegółowe informacje na temat rekolekcji uzyskasz pisząc na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Rozeznaj swoje powołanie biorąc czynny udział w życiu naszej wspólnoty. Indywidualne rekolekcje dotyczą osób między 16 a 34 rokiem życia. 

Kliknij >>> Informacje powołaniowe

 
Od czego zaczyna się życie w klasztorze?
Wszyscy ci, którzy przychodzą do klasztoru z prośbą o przyjęcie do wspólnoty, nie mogą być od razu przyjęci. Dlaczego tak jest? W "Regule" św. Benedykt pisze o próbowaniu ich ducha, to znaczy sprawdzaniu czy m. in. szczerze pragną poświęcić się służbie Bożej i cierpliwie zniosą wszystkie próby, jakie niesie życie w klasztorze.

Obecnie w klasztorach (i nie tylko) stosuje się wstępny okres (tzw. postulat), podczas którego kandydaci nie noszą jeszcze stroju zakonnego, ale przez pewien okres czasu rozeznają swoje powołanie. Także cała wspólnota klasztorna przygląda się kandydatom i potem w głosowaniu decyduje, czy kandydat jest zdolny (czy nie) do takiej formy życia.

Po postulacie następuje nowicjat. Wtedy kandydat, w obecności całej wspólnoty klasztornej, prosi opata o "miłosierdzie Boże i Zakonu", czyli o przyjęcie do nowicjatu. Jeśli pomyślnie przeszedł głosowanie, otrzymuje (w czasie tzw. obłóczyn) biały habit i zostaje mu nadane nowe imię.

Więcej…
 
Codzienność ukryta w modlitwie i pracy
Życie zakonne prowadzone przez cystersów opiera się przede wszystkim na połączeniu dwóch ważnych elementów: modlitwy i pracy. Jak wygląda to w praktyce?

Modlitwa. Mnich poszukujący Boga przez naśladowanie Chrystusa i służenie Jemu często modli się. Czy to w rozważaniu Słowa Bożego, które objawia się nam, czy wówczas, gdy w modlitwie wspólnej albo prywatnej odpowiada na Słowo Boże, umysł swój i uczucia podnosi do rzeczy Bożych. Tym sposobem znajdujemy źródło natchnienia dla wszystkich naszych czynności, a równocześnie mamy możliwość lepszego kierowania naszym życiem i jego częstej poprawy (z "Deklaracji"). Poranna Msza św. konwentualna - czas na spotkanie we wspólnocie przy ołtarzu Jezusa Chrystusa. Poszczególne pory dnia wypełnione modlitwą brewiarzową, rozmyślaniem i lectio divina. Kompleta na zakończenie dnia - podsumowuje czas pracy i wysiłków podjętych dla dobra osobistego i tych, z którymi żyje się na co dzień.

Więcej…
 
Informacje powołaniowe dla dziewcząt

Cysterki z Opactwa św. Łucji w Saragossie (w Hiszpanii) specjalnie dla dziewcząt z Polski przetłumaczyły swoją stronę internetową. Siostry mają nadzieję, że któraś z Was odwiedzi je i odnajdzie tam swoje cysterskie powołanie. Do Sióstr można pisać po polsku - mają tłumacza.

 

Serwis internetowy cysterek z Saragossy

E-mail ogólny do Opactwa św. Łucji: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.