Strona główna
Opactwo Cystersów Kraków-Mogiła
Apel dotyczący cmentarza na os. Wandy
Jako Proboszcz Parafii pod wezwaniem św. Bartłomieja Apostoła w Krakowie-Mogile zwracam się z gorącym apelem o pomoc w należytym zaopiekowaniu się grobami znajdującymi się na tutejszym cmentarzu. W trosce o upamiętnienie Zmarłych – Parafia podejmuje wielorakie działania mające na celu uporządkowanie stanu faktycznego i prawnego grobów.
Więcej…
 
"Osiemnastka" >>> niedzielna Msza św. dla MŁODZIEŻY
ZAPRASZAMY >>> niedziela, godz. 18.00, bazylika w Mogile.

 

Od niedzieli, 30 października 2016 roku, na coniedzielną Eucharystię, tzw. "Osiemnastkę", do mogilskiej bazyliki zapraszamy młodzież w wieku 30- i 30+.

 
Odpust mogilski 2017
W dniach od 14 do 21 września w sanktuarium Krzyża Świętego w Krakowie-Mogile będziemy przeżywać odpust ku czci Podwyższenia Krzyża Świętego.

Zapraszamy na uroczystą Mszę św. w główny dzień odpustu, tj. w niedzielę 17 września o godz. 11.00. Będzie jej przewodniczył i Słowo Boże wygłosi Jego Ekscelencja Abp Marek Jędraszewski Metropolita Krakowski. Transmisję z głównej uroczystości przeprowadzi Radio Pallotti FM, Radio Podlasie oraz Salve TV.

W pozostałe dni tygodnia odpustowego główne Msze św. z kazaniami dla pielgrzymów będą sprawowane o godz. 11.30 i 18.00 z procesją eucharystyczną.

W piątek 15 września o godz. 11.30, w naszym sanktuarium, odbywa się tradycyjna pielgrzymka chorych i niepełnosprawnych Archidiecezji krakowskiej.

 

Wspólnota Cysterska zaprasza do modlitwy w sanktuarium Krzyża Świętego w tym czasie odpustowym.

Dołącz do wydarzenia na Facebook.

 
Zapytanie ofertowe - pełnienie nadzoru inwestorskiego

W związku z realizacją inwestycji w ramach projektu nr RPMP.06.01.01-12-0089/16 pn. Utworzenie Muzeum Duchowości i Kultury Cystersów wraz z Biblioteką w Opactwie Cystersów w Krakowie-Mogile (finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 6 Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.1 Ochrona i Opieka nad zabytkami) oraz projektu pn. Utworzenie Muzeum Cystersów w Mogile w budynkach dawnego Pałacu Opata i Przeoratu wraz z rewaloryzacją otoczenia – zadanie 2017 – budowa systemu osuszania ścian zewnętrznych oraz prace rozbiórkowe i konstrukcyjne wewnątrz budynku (finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa, w ramach Projektów Kluczowych wybranych przez SKOZK) informujemy, iż pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1053956 zostało opublikowane zapytanie ofertowe pn. Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pod nazwą: Utworzenie Muzeum Duchowości i Kultury Cystersów wraz z Biblioteką Opactwie Cystersów w Krakowie-Mogile (w dotacji ze środków EFRR)/ Utworzenie Muzeum Cystersów w Mogile w budynkach dawnego Pałacu Opata i Przeoratu wraz z rewaloryzacją otoczenia (w dotacji ze środków NFRZK).

Zapraszamy do składania ofert.

 
"Mogilski Krzyż" wrzesień - październik 2017

Uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego skłania do refleksji nad znaczeniem tego najbardziej rozpoznawalnego symbolu Chrystusa. W naszych rozważaniach pozwólmy się poprowadzić jednemu z chrześcijańskich poetów epoki patrystycznej, Wenancjuszowi Fortunatowi, autorowi jednego z najbardziej inspirujących hymnów o Krzyżu Świętym pod tytułem "Pange lingua gloriosi proelium certaminis".

Wenancjusz Fortunat urodził się około 535 r., a zmarł krótko po 600 r. Po odbyciu studiów w Rawennie wiele podróżował, tworząc poezję, która zwróciła na niego uwagę wdowy po królu Chlotarze I, św. Redegundy. Jako mniszka z klasztoru w Poitiers św. Redegunda skłoniła poetę do przyjęcia święceń kapłańskich i objęcia opieki duchownej nad klasztorem. Później został także biskupem Poitiers. Jego utwory obejmują 11 ksiąg i są to głównie wiersze okolicznościowe poświęcone wybitnym osobistościom tamtych czasów. Jednak znaleźć też można wśród nich wiersze wyrażające jego głęboką wiarę, a dziś uznaje się je powszechnie za arcydzieła liryki religijnej.

Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 Następna > Ostatnie >>

Strona 1 z 4